ISTRAŽIVAČKI SPaSS - Naruči svoju knjigu

ISTRAŽIVAČKI SPaSS

Autor: Horvat, Jasna; Mijoč, Josipa
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 582
Uvez: Tvrdi

38,36 

Interaktivni udžbenik programa za statističke analize koji skup podataka prevodi u skup pokazatelja

SKU: 13351 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Statistika je znanstvena i praktična disciplina usmjerena utvrđivanju stanja pojava na temelju obuhvata cijele populacije ili izabranog uzorka te provođenju analiza kojima će se donijeti zaključci o pojavama. Prikazom SPASS-a (Statistical Program for the Social Science) programa za statističke analize koji skup podataka preko izračunatih parametara prevodi u skup pokazatelja autorice žele pridonijeti znanstveno-istraživačkoj pismenosti. Fokusirale su se na korisnika i društvenu korisnost prikazanih statistika kroz sljedeća poglavlja: Upoznavanje podataka, Opisivanje podataka, Prilagodbe podataka, Testiranje mjernih instrumenata, Parametrijske statističke procedure, Neparametrijske statističke procedure i Istraživački podsjetnik.

Udžbenik je interaktivan, sadrži QR kodove (kodove brzog odgovora) koji su poveznice prema mrežnim sadržajima, a postoji i adresa elektroničke pošte predviđena za postavljanje pitanja.

Recenzije:

„Statistika u korijenu svojega imena sadrži informaciju o temeljnoj nakani: doznavanju stanja pojava koje su predmetom istraživanja. Knjiga Istraživački SPaSS osigurava osposobljavanje njezinih čitatelja za provođenje statističkih analiza kojima bi se doznalo stanje analizirane pojave, ali i više od toga – djelo je to koje će osigurati provođenja testiranja parametara, odnosno donošenje zaključaka o postavljenim hipotezama. Tako postavljen cilj pri pisanju ovoga iznimnoga djela osigurava njegovu široku primjenu i ono što je za svako društvo najvažnije: osposobljavanje čitatelja da samostalno posegne za provođenjem složenih statističkih analiza, a u cilju stvaranja informacija o „stanjima“ pojava kojima su istraživači okruženi i kojima su posvećeni. Istraživački SPaSS djelo je koje širi znanstveno­istraživačku pismenost te je upravo iz tog razloga od izrazite koristi za društvo u cjelini.“

prof. dr. sc. Suzana Marković

„Knjiga Istraživački SPaSS posebno je vrijedna jer vodi brigu o čitateljima (istraživačima i znanstvenicima) te ih na različite načine upućuje o mogućnostima provjeravanja postavljenih hipoteza. Pritom autorice suvremenoj metodologiji pristupaju kao predmetu svojih znanstvenih promišljanja te se na temelju tako koncipiranoga djela čitatelj stavlja u proaktivnu ulogu. Na temelju prezentiranih rezultata većeg broja kompleksnih istraživanja autorice oprimjeruju teorijske postavke kao i mogućnosti programa SPSS koji predstavljaju. Snimkama zaslona računala pojašnjavaju korake, a QR kodovima čitatelja vode do korisnih poveznica. Knjiga Istraživački SPaSS posjeduje znanstvenu i primjenjivu dimenziju, što je njezina velika vrijednost.“

izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk

Iz sadržaja:

I. dio: UPOZNAVANJE PODATAKA

1. Temeljni pojmovi 20

2. Izgradnja datoteke 54

3. Uređivanje datoteke 98

4. Prikazivanje podataka 110

II. dio: OPISIVANJE PODATAKA

5. Deskriptivna statistika 152

6. Grafičko prikazivanje 208

7. Kombinirana tablica 222

8. Analiza višestrukih odgovora

III. dio: PRILAGODBE PODATAKA

9. Izborni transform 248

10. Izbornik DATA 290

IV. dio: TESTIRANJE MJERNIH INSTRUMENATA

11. Pouzdanost 310

12. Valjanost 330

V. dio: PARAMETRIJSKE STATISTIČKE PROCEDURE

13. Pojmovi inferencijalne statistike 336

14. Parametrijske statističke procedure 356

15. Procedura: Independent-Samples T test 364

16. Procedura: Paired-Samples T test (T-test zavisnih uzoraka) 388

17: Procedura: One-Sample T test (T-test jednog uzorka) 400

18. Procedura: One-way Anova (jednosmjerna analiza varijance za nezavisne uzorke) 406

19. Procedura: Correlate – bivariate (Pearsonova korelacijska analiza) 436

20. Regresijska analiza 458

21. Višestruka regresijska analiza 478

VI. dio: NEPARAMETRIJSKE STATISTIČKE PROCEDURE

22. Odabrane neparametrijske statističke procedure 506

23. HI-kvadrat testovi 524

VII. dio: ISTRAŽIVAČKI PODSJETNIK

24. Istraživački podsjetnik

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka