KOMENTAR KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE - Naruči svoju knjigu

KOMENTAR KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

(nar. nov., br. 112/17 i 12/18) - tumačenja zajedničke komisije i sudska praksa
Autor: Pipunić, Sanda
Područje: Pravo
Karakter: stručna, zakon
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 191
Uvez: Meki

29,20 

Izmjenama Kolektivnog ugovora državnim službenicima i namještenicima osigurava se jednaka primjena materijalnih prava koja su prethodno povoljnije ugovorena za službenike i namještenike u javnim službama. Ovaj rukopis donosi razjašnjena i smjernice pri primjeni.

Opis

O knjizi:

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 112/17) sklopljen je 9. studenoga 2017. godine na vrijeme od četiri godine, a primjenjuje se od 1. studenoga 2017. godine kako ne bi bilo prekida u ostvarenju prava iz prethodnog Kolektivnog ugovora, čije su se odredbe, kao pravna pravila, primjenjivale do tada. Nakon tri mjeseca primjene Kolektivnog ugovora, 1. veljače 2018. godine zaključene su Izmjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 12/18), koje se primjenjuju od 1. prosinca 2017. godine. Izmjenama Kolektivnog ugovora državnim službenicima i namještenicima osigurava se, u skladu s člankom 109. Kolektivnog ugovora, jednaka primjena materijalnih prava koja su prethodno povoljnije ugovorena za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 128/17).

Komentar Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, uz odgovarajuća objašnjenja odredaba Kolektivnog ugovora, sadržava i tumačenja Zajedničke komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora, koja imaju pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora, a ugovorne strane su dužne pridržavati se danih tumačenja. Uz to, navedena su odgovarajuća tumačenja prethodnog saziva Zajedničke komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, koja se odnose na kolektivne ugovore zaključene 2012. i 2013. godine i nemaju obvezujuću snagu u odnosu na odredbe Kolektivnog ugovora na snazi, ali mogu pomoći u razjašnjenju otvorenih pitanja i dvojbi te pridonijeti razumijevanju i pravilnoj primjeni njegovih odredaba.

Iz sadržaja:

PREDGOVOR ………………………………………………………………………………………………….. 5

NAPOMENE ZA SLUŽENJE PRIRUČNIKOM …………………………………………… 9

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE Nar. nov., br. 112/17 i 12/18

PROČIŠĆENI TEKST S KOMENTAROM, TUMAČENJIMA ZAJEDNIČKE KOMISIJE I SUDSKOM PRAKSOM ………………………….. 11

 1. TEMELJNE ODREDBE ……………………………………………………………………… 11
 2. RADNI ODNOSI NAMJEŠTENIKA ………………………………………………… 15
 3. RADNO VRIJEME, ODMORI I DOPUSTI ……………………………………… 20
 4. ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU …………………………………………….. 56
 5. PLAĆE I DODACI NA PLAĆE …………………………………………………………. 57
 6. OSTALA MATERIJALNA PRAVA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ……………………………………………………………………………. 90
 1. ZAŠTITA PRAVA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ………………….. 142
 2. ZAŠTITA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ……………………………….. 147
 3. ZAŠTITA DOSTOJANSTVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA …………………………………………………. 151
 4. INFORMIRANJE …………………………………………………………………………….. 157
 5. DJELOVANJE I UVJETI RADA SINDIKATA …………………………………. 158
 6. MIRNO RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA ……….. 173
 7. MIRENJE U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA ……………… 174
 8. ŠTRAJK ……………………………………………………………………………………………. 176
 9. SOCIJALNI MIR ……………………………………………………………………………… 177
 10. TUMAČENJE I PRAĆENJE PRIMJENE OVOG UGOVORA ……….. 177
 11. SOCIJALNI DIJALOG …………………………………………………………………….. 180
 12. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE ……………………………………….. 181

ODREDBE IZMJENA I DOPUNA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE Nar. nov.,

 1. 12/18) KOJE SU PREOSTALE NAKON PROČIŠĆAVANJA TEKSTA KOLEKTIVNOG UGOVORA …………………………………………….. 186
 2. DODACI KOLEKTIVNOM UGOVORU, KOJI ČINE NJEGOV SASTAVNI DIO …………………………………………………………………………………….. 187
 3. POPIS PROPISA KOJI SE SPOMINJU U KOMENTARIMA POJEDINIH ČLANAKA KOLEKTIVNOG UGOVORA ………………….. 188
 4. SLUŽBENA TUMAČENJA KOLEKTIVNOG UGOVORA (web adrese) ………………………………………. 190

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Izdavač

Karakter

,

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka