KOMENTAR ZAKONA O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA SA SUDSKOM PRAKSOM - Naruči svoju knjigu

KOMENTAR ZAKONA O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA SA SUDSKOM PRAKSOM

Autor: Juras, Damir; Filipović, Hrvoje
Područje: Pravo
Karakter: zakon
Godina izdanja: 2020
Broj stranica: 118
Uvez: Meki

140,00 kn

Komentari zakona iz 1977. sa najnovijim tumačenjima odredaba potkrijepljeno prikazima recentne sudske prakse

SKU: 13388 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (ZPPJRM) donesen je davne 1977. godine i više puta je noveliran (Nar. nov., br. 41/77, 47/89, 55/89, Sl. list SFRJ br. 83/89, Nar. nov., br. 5/90 – proč. tekst, 30/90 – ispr., 47/90, 55/91 – Uredba i 29/94). S obzirom na to da je od posljednjeg komentara aktualnog ZPPJRM-a proteklo više od 20 godina, a da i nadalje postoje brojni prijepori u tumačenju njegovih odredaba, ova knjiga ima za cilj dati sažet pregled stajališta autora, ali i stajališta drugih stručnjaka, a sve potkrijepljeno prikazom recentne relevantne sudske prakse.

Damir Juras pripremio je uvod (bez prikaza i komentara statističkih podataka), komentar odredaba članaka 1., 2., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 16., 28., 32., 33., 34., 35., 36. i 37. te kompletnu sudsku praksu, dok je Hrvoje Filipović autor prikaza i komentara statističkih podataka u uvodu te komentara odredaba članaka 6., 7., 12., 13., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 26., 27., 29. i 30. ZPPJRM-a. Autori se nadaju da će ova knjiga biti korisna policijskim službenicima, sucima, odvjetnicima, studentima i znanstvenicima koji se bave problematikom prekršaja protiv javnog reda i mira, građanima protiv kojih se vode prekršajni postupci ili koji pokreću prekršajne postupke zbog remećenja javnog reda i mira te građanima koji se žele informirati o problematici koju regulira ZPPJRM.

Iz sadržaja:

PREDGOVOR …………………………………………………………………………………………………… 5

POPIS LITERATURE I TUMAČ KRATICA …………………………………………………. 9

UVOD ………………………………………………………………………………………………………………. 15

ZAKON O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA …………………. 23

Član 1. ………………………………………………………………………………………………………….. 23

Član 2. ………………………………………………………………………………………………………….. 34

Član 3. ………………………………………………………………………………………………………….. 38

Član 4. ………………………………………………………………………………………………………….. 38

Član 5. ………………………………………………………………………………………………………….. 39

Član 6. ………………………………………………………………………………………………………….. 46

Član 7. ………………………………………………………………………………………………………….. 50

Član 8. ………………………………………………………………………………………………………….. 52

Član 9. ………………………………………………………………………………………………………….. 53

Član 10. ………………………………………………………………………………………………………… 54

Član 11. ………………………………………………………………………………………………………… 56

Član 12. ………………………………………………………………………………………………………… 58

Član 13. ………………………………………………………………………………………………………… 60

Član 14. ………………………………………………………………………………………………………… 70

Član 15. ………………………………………………………………………………………………………… 72

Član 16. ………………………………………………………………………………………………………… 74

Član 17. ………………………………………………………………………………………………………… 76

Član 18. ………………………………………………………………………………………………………… 87

Član 19. ………………………………………………………………………………………………………… 88

Član 20. ………………………………………………………………………………………………………… 89

Član 21. ………………………………………………………………………………………………………… 91

Član 22. ………………………………………………………………………………………………………… 92

Član 23. ………………………………………………………………………………………………………… 93

Član 24. ………………………………………………………………………………………………………… 95

Član 25. ………………………………………………………………………………………………………… 95

Član 26. ………………………………………………………………………………………………………… 95

Član 27. ………………………………………………………………………………………………………… 96

Član 28. ………………………………………………………………………………………………………… 97

Član 29. ………………………………………………………………………………………………………… 99

Član 30. ……………………………………………………………………………………………………… 100

Član 31. ……………………………………………………………………………………………………… 102

Član 32. ……………………………………………………………………………………………………… 102

Član 33. ……………………………………………………………………………………………………… 104

Član 34. ……………………………………………………………………………………………………… 106

Član 35. ……………………………………………………………………………………………………… 107

Član 36. …………………………………………………………………………………………………….. 107

Član 37. ……………………………………………………………………………………………………… 109

Član 38. ……………………………………………………………………………………………………… 109

Član 39. ……………………………………………………………………………………………………… 109

Član 40. ……………………………………………………………………………………………………… 109

STVARNO KAZALO …………………………………………………………………………………… 113

 

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka