KREATIVNOST I INOVATIVNOST NA RADNOM MJESTU - Naruči svoju knjigu

KREATIVNOST I INOVATIVNOST NA RADNOM MJESTU

Perspektiva dizajna posla
Autor: Hernaus, Tomislav; Marić, Matija
Područje: Menadžment
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2023
Broj stranica: 312
Uvez: Tvrdi

49,06 

Opis

O knjizi:

Biti originalan – kreativan i inovativan – na radnom mjestu može, ali i ne mora nužno biti poželjan oblik organizacijskog ponašanja u današnjem dinamičnom i izrazito konkurentnom poslovnom okruženju. Dok neke organizacije i njihovi vlasnici i/ili menadžeri nisu skloni promjenama, posebice ako inicijative i prijedlozi dolaze od zaposlenika, najuspješnijima na tržištu se ipak pokazuju inovativne organizacije koje sustavno potiču svoje menadžere i zaposlenike na inovativno radno ponašanje. Pritom više nije dovoljno imati specijaliziranu (centraliziranu) jedinicu za istraživanje i razvoj ili visokopozicioniranog menadžera (npr. člana uprave ili izvršnog direktora) za inovacije. Koliko god bio uspješan, kreativan pojedinac ili tim inovacijskih stručnjaka ne mogu nadmašiti kreativan potencijal svih članova organizacije. Upravo zaposlenici, svakodnevno obavljajući svoje formalne i neformalne radne zadatke, imaju najbolji uvid u prirodu posla i radne procese te najčešće i mogu predlagati kreativne ideje i realizirati ih. To, pak, znači da se dizajn posla, kao motivacijski alat za upravljanje ljudima, nameće kao menadžerska prilika i poslovna potreba 21. stoljeća kojom je moguće
potaknuti kreativnost i inovativnost na radnom mjestu.

Iz sadržaja:

O autorima
Predgovor

1. Inovacijski potencijal: od kreativne klase do poslovnog
imperativa

1.1. Inovacijski imperativ poslovanja 1

1.2. Višerazinski model inovacija u organizaciji 7

1.3. Inovacijski trendovi na razini posla 12

1.4. Vrste inovacija u organizaciji 16

2. Inovativno radno ponašanje zaposlenika: formalna i neformalna očekivanja 21

2.1. Višedimenzionalnost inovativnoga radnog ponašanja u organizaciji 21

2.2. Faze inovacijskog procesa na razini posla 26

2.3. Formalni zahtjevi za kreativnošću i inovativnošću zaposlenika 31

2.4. Neformalno inovativno radno ponašanje 34
3. Dizajn posla: motivacijski aspekti organizacije rada 39

3.1. Određenje dizajna posla: nematerijalna strategija motiviranja zaposlenika 39

3.2. Karakteristike posla: višedimenzionalnost i konfiguracijski pristup 42

3.3. Sklad i nesklad u dizajnu posla zaposlenika 49

3.4. Intervencije u dizajn posla: (re)aktivni pristup usklađivanju osobe i posla 52

4. Povezanost dizajna posla i inovativnoga radnog ponašanja zaposlenika 57

4.1. Bibliometrijski pregled područja dizajna posla i inovacijskog
menadžmenta 57

4.2. Karakteristike posla kao antecedent inovativnoga radnog ponašanja zaposlenika 64

4.3. Neizravan utjecaj dizajna posla na inovativno radno ponašanje zaposlenika 70

5. Organizacijski kontekst kreativnosti i inovativnosti zaposlenika 77

5.1. Strateški, strukturni i kulturološki aspekti upravljanja inovacijama u organizaciji 77

5.2. Inovacijama usmjereno upravljanje ljudskim potencijalima 83

5.3. Kreativno vodstvo i inovativno radno ponašanje zaposlenika 88

KREATIVNOST I INOVATIVNOST NA RADNOM MJESTU

6. Osobni aspekti kreativnosti i inovativnosti zaposlenika 93

6.1. Osobne karakteristike i inovativno radno ponašanje 93

6.2. Uloga demografskih obilježja pojedinca 96

6.3. Moderacijska uloga osobnih resursa zaposlenika 98

6.4. Moderacijska uloga osobnih zahtjeva zaposlenika 102

7. Metodološki pristupi istraživanju dizajna posla 107

7.1. Pregled kvantitativnih statističkih metoda 107

7.2. Analitičke strategije mjerenja dizajna posla 109

7.3. Regresijske metode obrade podataka 113

7.4. Neregresijske metode obrade podataka 121

8. Metodologija istraživanja kreativnosti i inovativnosti zaposlenika 127

8.1. Model istraživanja odnosa između dizajna posla i (inovativnih) radnih ishoda zaposlenika 127

8.2. Analiza uzorka istraživanja 131

8.3. Mjerni instrumenti istraživanja 140

8.4. Procedura obrade podataka 146

9. Deskriptivni i komparativni rezultati istraživanja odnosa dizajna posla i (inovativnih) radnih ishoda 151

9.1. Kros-sekcijski i longitudinalni prikaz karakteristika posla zaposlenika 151

9.2. Psihološka stanja i radni ishodi zaposlenika 155

9.3. Usporedba dizajna posla i (inovativnih) radnih ishoda zaposlenika 158

9.4. Utvrđivanje poželjnih profila dizajna posla 160

10. Multivarijatni rezultati istraživanja odnosa dizajna posla i inovativnoga radnog ponašanja zaposlenika 167

10.1. Izravan odnos između karakteristika posla i (inovativnih) radnih ishoda zaposlenika 167

10.2. Neizravan i interakcijski utjecaj organizacijskih, psiholoških i osobnih karakteristika na odnos između dizajna posla i inovativnoga radnog ponašanja zaposlenika 177

10.3. Analiza strukturnog modela istraživanja 185

10.4. (Ne)sklad dizajna posla i radno ponašanje zaposlenika 191

11. A posteriori: stručni pogled na znanstveno istraživanje odnosa između dizajna posla i (inovativnih) radnih ishoda 197

11.1. Glavne spoznaje i zaključci istraživanja 197

11.2. Znanstvene implikacije istraživanja 203

11.3. Stručne implikacije istraživanja 208

11.4. Ograničenja postojećeg i smjernice za buduća istraživanja 224

Sadržaj

DODACI 229

Popis izvora 229

Popis slika 263

Popis tablica 264

Popis teorijskih i praktičnih kutaka 266

Popis akronima i kratica 267

Prikaz mjernih instrumenata u istraživanjima 269

KAZALO POJMOVA 28

 

Iz recenzija:

“Inovaciju je teško strukturirati, definirati standardima i zarobiti algoritmima. Uspješni poduzetnici ohrabruju kreativnost i svakodnevnu inkrementalnu inovaciju, a tragaju za radikalnom i disruptivnom inovacijom koja im može osigurati konkurentsku prednost na tržištu. Tek kada je inovacija dio kulture organizacije, kada ju prepoznajemo, ohrabrujemo i implementiramo, možemo biti brži, bolji i uspješniji.”

Nikola Dujmović, predsjednik Uprave, SPAN d.d.

“Knjiga na temeljit, sveobuhvatan i argumentiran način, pomoću čak jedanaest statističkih metoda, obrađuje vrlo relevantnu i aktualnu tematiku dizajna posla kojim se postiže kreativnost i inovativnost. Pritom, autori na najbolji način povezuju znanost i praksu, dokazujući kako i zašto zaposlenici mogu i moraju biti izvor novih ideja i potrebnih promjena.“prof. dr. sc. Velimir Srića, profesor emeritus Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

“Aktualnost problematike, kreativna perspektiva, vrhunski metodološki instrumentarij te uspješno povezivanje znanosti i prakse upućuju na to da su autori uspjeli napisati vrlo korisnu i zanimljivu knjigu. Jasan stil pisanja, važne obrađene teme i predstavljeni rezultati istraživanja potaknut će čitatelje na promišljanje dizajna posla i poduzimanje daljnjih iskoraka koji se u ovom području tek trebaju dogoditi, s ciljem poticanja kreativnosti i inovativnosti zaposlenika.“

Frane Šesnić,direktor, Zagrebački inovacijski centar – ZICER

“Inovativnost jest popularna, inovativnost jest nužna, ali nikako jednostavna. Doprinos ove knjige proizlazi iz sustavnog i holističkog pristupa dizajnu posla kao važnog preduvjeta za stvaranje, promociju i implementaciju ideja od strane zaposlenika na svakoj razini organizacije.”

prof. dr. sc. Miha Škerlavaj, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani i BI Norwegian Business School u Oslu

“U razdoblju iznimno brzih promjena u poslovnom okruženju, prilagodljivost u poslovanju te kreativnost i inovativnost na svakom radnom mjestu postaju presudne za opstanak na globalnom tržištu. Ova knjiga pruža sveobuhvatan prikaz te problematike – od radne motivacije do organizacije i dizajna posla – nudeći znanstvenicima i praktičarima argumentirane preporuke.“

dr. sc. Iva Tomić, ekonomska savjetnica Svjetske banke

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

,

Izdavač

Karakter

Uvez