MARKETINŠKE PARADIGME - Naruči svoju knjigu

MARKETINŠKE PARADIGME

Stvaranje i razmjena vrijednosti
Autor: Grbac, Bruno
Područje: Marketing
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2010
Broj stranica: 279
Uvez: Tvrdi

46,45 

Udžbenik namjenjen studentima preddiplomskih studija ekonomskih i drugih fakulteta koji izučavaju problematiku marketinga, u kojem autor na jednostavan način, s mnogo primjera iz hrvatske gospodarske prakse, čitateljima pruža temeljna znanja o marketingu.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

SKU: 873 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

MARKETINŠKO ODREĐENJE/ Razvoj poslovnih koncepcija/ Osobitosti marketinške koncepcije/ Razmjena vrijednosti i neskladi na tržištu/ ISTRAŽIVANJE ZAKONITOSTI TRŽIŠTA/ Snage marketinškog okruženja/ Marketinški informacijski sustav i istraživanje tržišta/ Metode istraživanja tržišta i izbora uzorka/ ANALlZA TRŽIŠTA I PONAŠANJA U KUPNJI/ Osobitosti potrošača u dinamičkom okruženju/ Značajke poslovnog tržišta i kupovne situacije/ Proces selekcije tržišta i predviđanje prodaje/ RAZVOJ ELEMENATA MARKETlNŠKOG MIKSA/ Proizvod -okosnica konkurentske prednosti/ Značajke cijene kao elementa marketinškog miksa/ Uloga distribucije u definiranju ponude/ Promocija u funkciji uspjeha na tržištu/ USMJERA V ANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI/ Planiranje marketinških aktivnosti/ Organiziranje marketinških aktivnosti/ Kontrola marketinških aktivnosti

O knjizi:

Marketinške paradigme -stvaranje i razmjena vrijednosti naslov je knjige koja ima za cilj ponuditi stručnoj i široj javnosti obrazac tržišnog ponašanja u funkciji stvaranja i razmjene vrijednosti između poslovnih subjekata i potrošača. u knjizi se raspravlja o koncepciji poslovanja koja u središtu pozomosti ima potrošače, ispunjavanje njihovih potreba i želja uz ostvarivanje dobiti, odnosno implementaciji marketinške koncepcije. Marketing je poslovna funkcija kojom poslovni subjekti identificiraju potrebe i želje potrošača, utvrđuju ciljna tržišta koja mogu opsluživati najbolje i određuju ponudu, odnosno kombinaciju elemenata marketinškog miksa kojom zadovoljavaju potražnju na tržištu. Marketing je i mnogo više od samo poslovne funkcije, to je filozofija poslovanja koja usmjerava poslovne subjekte na ostvarivanje dobi, ti zadovoljavanjem potrošača. Za ostvarenje tih ciljeva marketingom se razvijaju partnerski odnosi kako sa značajnijim potrošačima tako i s drugim sudionicima na tržištu, kao što su dobavljači, distributeri i drugi posrednici. Tekst u knjizi bazira se na klasičnom razmatranju marketinške problematike koja je nadograđena analizom novih pojavnih oblika u teoriji i praksi marketinga. U knjizi se na jednostavan način, s mnogo primjera iz hrvatske gospodarske prakse, čitateljima stručnjacima pružaju temeljna znanja o marketingu. U stvaranju knjige doprinos dolazi od mnogih znanstvenika čije su ideje i citati korišteni u argumentaciji pojedinih postavki, kao i od mnogih uspješnih menadžera čiji su se pristupi u ostvarivanju uspjeha tržišnih subjekata analizirali. Knjiga objedinjuje tekst u pet poglavlja. U prvom poglavlju, koje nosi naziv Marketinško određenje, analizira se razvoj marketinške misli, stvaranje i razmjena vrijednosti te marketing odnosa. Istraživanje zakonitosti tržišta naziv je drugog poglavlja u kojem se analiziraju snage iz marketinškog okruženja, obrađuje problematika istraživanja tržišta te raspravlja o metodama istraživanja tržišta i izbora uzorka. U trećem poglavlju naziva Analiza tržišta i ponašanja u kupnji izučavaju se karakteristike potrošača na tržištu proizvoda široke potrošnje i tržištu proizvoda proizvodne potrošnje te proces selekcije i izbora ciljnog tržišta. Razvoj elemenata marketinškog miksa izučava se u četvrtom poglavlju na način da se raspravlja o proizvodu kao ishodištu ponude, određivanju cijena, odrednicama distribucije i promocijskim aktivnostima. U posljednjem poglavlju pod nazivom Usmjeravanje marketinških aktivnosti istražuju se osobitosti i procesi planiranja, organizacije i kontrole marketinških aktivnosti.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

udžbenik

Uvez

Tvrdi

Autor

Grbac, Bruno

Broj stranica

ISBN

Izdavač