METRIKA MARKETINGA - Naruči svoju knjigu

METRIKA MARKETINGA

Autor: Grbac, Bruno; Meler, Marcel
Područje: Marketing
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2010
Broj stranica: 329
Uvez: Tvrdi

49,11 

Moguće je zaključiti kako je ova knjiga, ponajprije namijenjena marketinškim, ali i drugim stručnjacima iz poslovnih subjekata kako bi u svakodnevnoj praksi bili u mogućnosti upotrebljavati predstavljena mjerila marketinga i na taj način doprinijeti djelotvornosti i uspješnosti marketinga, a u krajnjoj liniji i djelotvornosti i uspješnosti poslovnih subjekata u kojima djeluju!

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

SKU: 857 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

FINANCIJSKA MJERILA/ Dobit/ Odnos udjela ostavrene dobiti prema udjelu ostvarenog prihoda/ Točka pokrića troškova/ Analiza točke pokrića troškova/ Maksimizacija dobiti kao preduvjet analize točke pokrića troškova/ Marketinški troškovi/ Udjel marketinških troškova/ Jedinični marketinški troškovi/ Učinci ulaganja na duži rok/ Povrat investicije/ Povrat uloženoga u marketinške aktivnosti/ TRŽIŠNA MJERILA/ Tržišna potražnja/ Tržišni rast/ Tržišni udjel/ Penetracija na tržište/ Točka pokrića tržišnog udjela/ Relativni tržišni udjel/ Udjel tržišne koncentracije/ MJERILA VEZANA ZA PROIZVOD/ Korisnost proizvoda kao mjerilo vrijednosti/ Očekivana dobit od prodaje novog proizvoda/ Stopa prihvaćanja novog proizvoda/ obujam različitih kategorija kupnji/ Stopa kanibalizacije/ Vrijednost marke proizvoda/ Visoko vrijedna marka proizvoda/ Indeks važnosti marke proizvoda/ Indeks razvijanja marke i kategorije proizvoda/ Tržišni udjel marke/ MJERILA VEZANA ZA CIJENU/ Određivanje cijene proizvoda/ Cijena utvrđenja na temelju prosječnih troškova/ Cjenovna elastičnost potražnje/ Rezidualna cjenovna elastičnost potražnje/ Nadograđena cijena/ Maksimalna cijena/ Stopa premijske cijene/ Promocijske cijene/ Sniženje cijena/ Cijena za ostvarenje ciljanog povrata/ MJERILA VEZANA ZA PRODAJU I DISTRIBUCIJU/ Metode predviđanja/ Analiza vremenski serija/ Ciljni obujam prodaje/ Pokrivenost prodajnog područja/ Segmentni udjel prodaje/ Profitabilnost tržišnog segmenta/ Povrat od prodaje…/ MJERILA VEZANA ZA PROMOCIJU/ Dobit ostvarena promocijom/ Učinkovitost oglašavanja/ Oglašavački udjel/ Odnos oglašavanja i prodaje/ Troškovi oglašavanja za stvaranje dojmova/ Stopa oglašavanja marke proizvoda…/ MJERILA VEZANA ZA POTROŠAČE/ Zadovoljstvo potrošača/ Preferencije potrošača/ Odnos stalnih i nestalnih potrošača/ Udjel potrošača/ Očekivana vremenska vrijednost potrošača/ Stopa zadržavanja potrošača/ Stopa izgubljenih potrošača/ Profitabilnost potrošača/ Povrat od potrošača/ Pridobivanje novih potrošača/ Troškovi prodobivanja novih potrošača

O knjizi:

Knjiga “Metrika marketinga” odnosi se na pružanje znanja o mjernom instrumentariju, odnosno primjeni jednostavnijih statističkih i matema-tičkih metoda u analizi podataka i problema u marketingu. Naime, knjige s područja marketinga u svijetu jednostavno zanemaruju mjerila kojima se marketing može i mora pratiti u cilju mjerenja njegove učinkovitosti i uspješnosti. S druge strane, izuzetno je bitno spoznavati međuodnose pojedinih veličina koje se pojavljuju u marketingu posredstvom operacionalizacije različitih marketinških aktivnosti u danom trenutku, a da bi se njihovom pomnom analizom mogle donositi strateške, odnosno dugoročne poslovne odluke. To, drugim riječima, znači da metrika marketinga treba predstavljati kvantificiranu poveznicu između marketinga i financija kao poslovnih funkcija poslovnog subjekta.

Upotreba mjerila u marketingu ne bi smjela biti sporadična, već kontinuirana, što znači da se treba provoditi neprekidno u određenim, unaprijed određenim razmacima za svako odabrano mjerilo. Osim toga, pri odabiru potrebnih mjerila poslovni subjekt mora prethodno izvršiti selekciju u odnosu na njihovu relevantnost, jasnoću iskaza, a osobito u odnosu na raspoloživost potrebne informacijske osnove za njihovo izračunavanje. Nisu sva mjerila marketinga podobna za poslovne subjekte svih raznovrsnih djelatnosti. Ona, primjerice, nisu jednaka za proizvodne i trgovinske poslovne subjekte, niti za velike i male poslovne subjekte. Zato marketinški izvršitelji u poslovnim subjektima trebaju odabrati ona mjerila koja su im najpodobnija i objektivno moguća za kontinuirano praćenje, a ovisno o objektivnim ograničenjima koja se za izračunavanje mjerila postavljaju. Međutim, to nije dovoljno. Potrebno je i znati izračunati pojedina mjerila, a onda ih znati i objasniti, te na temelju njih donijeti i odgovarajuću odluku, a da bi se u tome svemu uspjelo, mora se i razumjeti pojedina mjerila.

Mjerila unutar stranica ove knjige, a kojih ima ukupno 101, slijede jedno drugo po rednim brojevima, s tim da su složena u nekoliko logičnih skupina, radi lakšeg snalaženja korisnika. Namjerno pišemo korisnik, umjesto čitatelj, jer je za očekivati da se ova knjiga ne čita kao ostale knjige, od korica do korica, već da se koristi kao svojevrsni priručnik. U većini mjerila postoji naznačena poveznica s nekim od ostalih mjerila, tako da se upoznavanjem jednog mjerila inducira zanimanje za drugo, korespondentno povezano mjerilo, pa se krug mjerila za potencijalnog korisnika na taj način širi. Ne treba iznenaditi niti činjenica da su unutar razmatranih mjerila ona koja su zapravo vrlo jednostavna i već danas u razmjerno širokoj upotrebi u našim poslovnim subjektima. Razlog tomu počiva u činjenici da se željelo prikazati baš sva raspoloživa mjerila marketinga od najjednostavnijih do onih složenijih, kako bi se potencijalnog korisnika upoznalo upravo s tako širokom paletom mjerila, a da bi se on u njima lakše snašao, a istodobno i s nekima od njih postao i bliskiji. Redoslijed skupina mjerila razrađenih u ovoj knjizi je sljedeći:
1. Financijska mjerila (11 mjerila)
2. Tržišna mjerila (7 mjerila)
3. Mjerila vezana za proizvod (10 mjerila)
4. Mjerila vezana za cijenu (10 mjerila)
5. Mjerila vezana za prodaju i distribuciju (31 mjerilo)
6. Mjerila vezana za promociju (20 mjerila)
7. Mjerila vezana za potrošače (12 mjerila)

 

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

udžbenik

Uvez

Tvrdi

Autor

Meler, Marcel, Grbac, Bruno

Broj stranica

ISBN

Izdavač