OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ - Naruči svoju knjigu

OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

priručnik za učitelje i nastavnike
Autor: Garašić, Diana; Sertić Perić, Mirela; Smojver, Borjanka
Područje: Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje
Područje: Odgoj i obrazovanje
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2023
Broj stranica: 224
Uvez: Meki

24,00 

Svrha priručnika Obrazovanje za održivi razvoj je pružanje pomoći školama u ostvarivanju odgojno-obrazovnih očekivanja međupredmetne teme Održivi razvoj.

Opis

O knjizi:

Glavna je svrha priručnika Obrazovanje za održivi razvoj pružanje pomoći školama u ostvarivanju odgojno-obrazovnih očekivanja međupredmetne teme Održivi razvoj, ali se neki njegovi dijelovi zasigurno mogu primijeniti i u radu s djecom predškolske dobi, a neki u radu sa studentima nastavničkih fakulteta.

Sadržaj priručnika obuhvaća povijesni prikaz razvoja ideje održivosti, daje podlogu suvremene obrazovne teorije nužne za razumijevanje specifičnosti tog odgojno-obrazovnog područja, nudi prijedloge aktivnosti za rad s učenicima i mlađom djecom te nekoliko primjera školskih projekata u funkciji odgoja i obrazovanja za održivi razvoj. Predložene se aktivnosti bez posebnih uvjeta ili opreme mogu provesti u svakoj odgojno-obrazovnoj ustanovi, a prihvaćanje ovdje navedenih sugestija, objašnjenja i smjernica može pridonijeti ne samo smislenoj i učinkovitoj provedbi obrazovanja za održivi razvoj već i općem unapređenju nastave.

Iz recenzija:

„Priručnik potiče i zagovara te nudi smjernice i primjere uključivanja učenika u pripremu i provedbu dijela nastave čime se osnažuje ideal demokracije, osjećaj odgovornosti potreban za razvoj aktivnih građana koji se koriste kritičkim mišljenjem u donošenju odluka, ali i doživljaj iskustva istraživanja i pronalaženje rješenja nekog problema zajedničkim radom i suradnjom. Sve su to nužne pretpostavke za primjenu i ostvarenje održivog razvoja. Autorice točno zaključuju da je u ovom dobu suočavanja sa svim izazovima današnjeg svijeta i suvremenog življenja obrazovanje za održivi razvoj glavni, odnosno krovni cilj suvremenog društva.” – dr. sc. Dražen Šimleša

Iz sadržaja:

 1. Što znate o održivom razvoju?
 • Razvoj koncepta održivog razvoja
 • Povjesni put do ciljeva održivog razvoja
 • Suvremeni koncepti održivog razvoja
 • Obrazovanje za održivi razvoj

2. Održivi razvoj u nacionalnom kurikulumu

 • Kurikulum međuprometne teme Održivi razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj
 • Zahtijeva  li provedba međuprometne teme dodatno ( slobodno ) vrijeme učitelja?
 • Održivi razvoj – kako, kada, kome?

3. Kompetencije za održivi razvoj

 • Obrazovanje za 21. stoljeća
 • Kompetencije i odgojno-obrazovni ishodi u obrazovanju za održivi razvoj
 • Novije definicije kompetencijha za održivi razvoj

4. Strategije poučavanja i aktivnosti učenja u razvoju kompetencija za održivi razvoj

 • Pregled strategija aktivnog učenja i poučavanja
 • Uvodno o predstavljenim aktivnostima zučenja u obrazovanju za održivi razvoj

5. Primjeri projekata iz nastavne prakse

 • O akcijskom istraživanju i odabranim primjerima projekata
 • Odabrani primjeri uspješnih projekata

6. bilješke i prijedlozi za daljnje čitanje

 

 

 

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, ,

Karakter

Uvez