OBRAZOVNI MENADŽMENT - Naruči svoju knjigu

OBRAZOVNI MENADŽMENT

Smjernice za učinkovito upravljanje odgojno-obrazovnim sustavom
Autor: Sučić, Goran
Područje: Menadžment
Područje: Odgoj i obrazovanje
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2022
Broj stranica: 360
Uvez: Meki

32,50 

Namijenjena profesorima, ravnateljima, stručno-razvojnim službama, ističe važnost i nezaobilaznost obrazovnog menadžmenta koji obuhvaća usvajanje znanja, stvaranje praktičnih umijeća i navika za povezivanje znanja sa praktičnom i profesionalnom djelatnošću.

Opis

O knjizi

Pisati o nečemu čega još nema u dovoljnoj mjeri ili nije precizno definirano kao što je sustav obrazovanja u našoj stručnoj i akademskoj stvarnosti je hrabro, ali istodobno korisno. Svjedoci smo činjenice da su suvremeni menadžment, i unutar njega obrazovni menadžment, nedovoljno ili skromno zastupljeni u hrvatskom obrazovnom sustavu i poslovnom svijetu te ovom knjigom želimo učiniti male pomake za promjene u tome važnom području.
U obrazovnom menadžmentu potrebna su određena znanja od procesa upravljanja, vođenja i kreativnog sudjelovanja u ostvarivanju vizije i misije u kontekstu odgojno-obrazovnog procesa te razvoja menadžerskih koncepcija u zadanom kontekstu.

Prof. Dr. Sc. Goran Sučić radno je iskustvo stekao u znanosti, odgoju i obrazovanju, radi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Dobitnik je nagrade „Ivan Filipović“ za doprinos u visokom obrazovanju, nagrade „Marko Marulić“ za doprinos u znanosti te brojnih drugih nagrada.

Iz sadržaja

PREDGOVOR………………………………………………………………………………….12

1. UVOD…………………………………………………………………………………………14

2. POVIJESNI RAZVOJ MENADŽMENTA…………………………………………….17

3. OSNOVE MENADŽMENTA……………………………………………………………37

4. PLANIRANJE………………………………………………………………………………..54

5. ORGANIZIRANJE………………………………………………………………………….58

6. KADROVIRANJE……………………………………………………………………………64

7. VOĐENJE……………………………………………………………………………………..72

8. KONTROLIRANJE………………………………………………………………………….83

9. MENADŽMENT OKRUŽJA……………………………………………………………..88

10. VIZIJA, MISIJA, CILJEVI………………………………………………………………..104

11. STRATEŠKI MENADŽMENT………………………………………………………..111

12. MOTIVACIJA KAO ČIMBENIK USPJEHA……………………………………….125

13. OSNOVE OBRAZOVNOG MENADŽMENTA…………………………………144

14. OBRAZOVANJE I MENADŽMENT………………………………………………..204

15. USTROJ OBRAZOVNOG SUSTAVA U RH……………………………………..241

16. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE KAO PREDUVJET RAZVOJA…………291

17. PEDAGOŠKI MENADŽMENT………………………………………………………315

18. ZAKLJUČAK……………………………………………………………………………….343

LITERATURA……………………………………………………………………………………346

KAZALO SLIKA………………………………………………………………………………..356

KAZALO TABLICA……………………………………………………………………………357

KAZALO POJMOVA………………………………………………………………………….358

BIOGRAFIJA AUTORA………………………………………………………………………360

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Povezane knjige - Naša preporuka

KAKO STVORITI INOVATORE

Stvaranje mladih koji će promijeniti svijet

Wagner, Tony

PREOPTEREĆENJE

Kako su dobri poslovi postali loši i što povodom toga možemo učiniti

Kelly, Erin L; Moen, Phyllis

Akcija!

OPTUŽNICE ZA DVA VELIKA MENADŽERSKA DOPRINOSA

(Za povećanje kapitala vlasniku prometa i spas autoprijevoza)

Barbir, Vice