Akcija!
OPTUŽNICE ZA DVA VELIKA MENADŽERSKA DOPRINOSA - Naruči svoju knjigu

OPTUŽNICE ZA DVA VELIKA MENADŽERSKA DOPRINOSA

(Za povećanje kapitala vlasniku prometa i spas autoprijevoza)
Autor: Barbir, Vice
Područje: Menadžment
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2021
Broj stranica: 407
Uvez: Tvrdi

18,95 

Pisana kao iskustvo i svojevrsno skretanje pozornosti na deformacije odnosa menadžer-poslodavac i deformacije funkcioniranja državnih institucija; knjiga je namijenjena svim menadžerima i onima koji to namjeravaju postati, studentima na studijima za menadžere, poštenim poslodavcima, političarima, sindikalistima, Poreznoj upravi, Vladi RH, Državnom odvjetništvu, Općinskom sudu u Splitu i svim drugima, kojima su istina i pravda utkani u savjest.

Opis

Iz sadržaja

I. UVOD ……………………………………………………………………………………………… 009

1. „ČINI IM DOBRO, PA ĆE TE PREVARITI I OPTUŽITI“ ……………………………………… 009

2. RAZLOZI PROTIV PISANJA I OBJAVE OVE KNJIGE …………………………………..…..… 013

3. MOTIVI ZA PISANJE I OBJAVU KNJIGE ……………………….………………..……….……… 016

II. DOPRINOS POVEĆANJU KAPITALA VLASNIKU PROMETA …. 021

1.PROMET – MOJA POSLOVNA SUDBINA 2004. GODINE ………………………………… 021

Nakon Agrama i Croatije, odlučio sam raditi u Makarskoj ………..……. 021
Splet okolnosti doveo me u Promet ………………………………………………. 023
Usmeni ugovor s vlasnikom Prometa …………………………..……………….. 025
Razlozi prihvaćanja direktorskog mjesta u Prometu ……………………… 027
Poznavao sam vlasnika Prometa desetak godina ………………………….. 029
2. VLASNIK – „ALFA I OMEGA“ ODLUČIVANJA U PROMETU ………………………..….. 030

2.1. Početak rada u Prometu ………………………………………………………….….. 030

2.2. Vlasnik Prometa i dalje donosi sve važnije odluke ……………………..….. 033

2.3. Pravilnik o sustavu vođenja i upravljanja društvom ………………………. 034

2.4. Vlasnik Prometa donosio je i pogrešne odluke …………………….……….. 036

2.5. Vlasnik Prometa za svoje loše odluke pokušava okriviti mene …….…. 037

2.6. Javno utvrđene nezakonite odluke vlasnika Prometa ………….………… 039

2.6.1. Slučaj prvi ……………………………………………………………….……. 039

2.6.2. Slučaj drugi ……………………………………….…………………….……. 040

2.6.3. Slučaj treći ………………………………………………..…………….……. 041

2.6.4. Slučaj četvrti ………………………………………………………..….……. 043

2.6.5. Slučaj peti ……………………………………………………………….……. 045

2.6.6. Slučaj šesti ……………………………………………………………………. 047

2.6.7. Slučaj sedmi …………………………………………………………….……. 048

2.7. Javno utvrđene nemoralne odluke vlasnika Prometa ……………….…… 050

2.7.1. Slučaj prvi ……………………………………………………………….……. 050

2.7.2. Slučaj drugi ……………………………………….…………………….……. 052

2.7.3. Slučaj treći ………………………………………………..…………….……. 057

2.7.4. Slučaj četvrti ………………………………………………………..….……. 058

2.7.5. Slučaj peti ……………………………………………………………….……. 060

3. MOJI POSLOVI ZA VLASNIKA PROMETA ………………………….………………………..… 063

3.1. Povećanje kapitala vlasnika Prometa u razdoblju [2004.-2013.] ……. 063

3.2. Povećanje prihoda u Prometu i Autoprijevozu ……………………………… 067

3.3. Moji poslovi u Prometu [2004.-2013.] ……………………………………..…… 070

3.4. Moji poslovi u Autoprijevozu [2004.-2013.] ………………………………….. 081

3.5. Moji poslovi u AK Split [2004.-2013.] …………………………………………..… 088

3.6. Moji poslovi za vlasnika Prometa osobno [2004.-2013.] ………………… 093

4. POSEBNI POREZ NA AUTOBUSE PROMETA JUJNOVIĆ …………………………………. 099

4.1. Neznanje i zloća Financijske policije i Porezne uprave …………………… 099

4.2. Moj doprinos pobjedi Prometa nad Poreznom upravom ………………. 104

5. POSLOVNI RASKID S VLASNIKOM PROMETA ………………………………………………. 107

5.1. Vlasnik Prometa nije ispoštovao naš usmeni ugovor ………..…………… 107

5.2. Trajno narušeni odnosi vlasnika Prometa i mene ………………….………. 111

5.3. Vlasnik Prometa predlaže raskid poslovnog odnosa ……………………… 114

5.4. Širenje neistina vlasnika Prometa o meni …………………………………..…. 117

III.DOPRINOS SPASU AUTOPRIJEVOZA ……………………………………….. 119

1. AUTOPRIJEVOZ – POSLOVNI I SOCIJALNI PROBLEM SINJA …………………………… 119

1.1. Autoprijevoz zapao u ogromne poslovne probleme ………………..……. 119

1.2. Gospodarski i drugi problemi Autoprijevoza u travnju 2005. godine 121

1.3.Nekorisni i štetni Ugovor o zakupu STP- a u Sinju ………………….……….. 122

1.4. Autoprijevoz je u blokadi i ispunjeni su uvjeti za stečaj ………………….. 124

1.5. Autoprijevoz krši sve zakone u RH, a država „šuti“ …………………….….. 126

1.6. Autoprijevoz je trebao izgubiti licenciju i dozvole za prijevoz ……….… 128

2. NEUSPJELI POKUŠAJI VLASNIKA AUTOPRIJEVOZA DA GA SPASE ………………… 131

2.1. Propali pokušaj spasa Autoprijevoza preko Bošnjak grupe ……………. 131

2.2. Stečaj – nepovoljno rješenje za državu, vlasnike i radnike …………….… 132

3. PROMET I VLADA RH – OPTIMALNO RJEŠENJE PROBLEMA …………………………. 134

3.1. Autoprijevoz raspisuje natječaj za strateškog partnera …………………. 134

3.2. Autoprijevoz i Promet nude Vladi RH prvi prijedlog …………………….. 136

3.3. Autoprijevoz i Promet nude Vladi RH drugi prijedlog …………………… 138

3.4. Autoprijevoz i Promet nude Vladi RH treći prijedlog ……………………… 140

4. MF RH I VLADA RH UTVRĐUJU UVJETE I NAČIN KONSOLIDACIJE ………………… 142

4.1. MF RH predlaže Vladi RH način konsolidacije Autoprijevoza …………. 142

4.2. MF RH dostavlja Gradu Sinju smjernice konsolidacije …………….……… 143

5. TEMELJNI DOKUMENTI ZA KONSOLIDACIJU AUTOPRIJEVOZA ………………..….. 147

5.1. Pismo namjere ……………………………………………………………………………… 147

5.2. Program restrukturiranja i konsolidacije Autoprijevoza ………….…….. 151

5.3. Ugovor o restrukturiranju i konsolidaciji Autoprijevoza ………………… 157

6. VLADA RH PRIHVAĆA PROJEKT OZDRAVLJENJA AUTOPRIJEVOZA ………………. 166

6.1. Vlada RH pretvara svoja potraživanja u udjel u Autoprijevozu ……..… 166

6.2. Nužna operacionalizacija Odluke Vlade RH kroz dva ugovora ………… 168

7. PROMET PROMPTNO IZVRŠAVA UGOVORNE OBVEZE ………………………………… 171

7.1. Šest autobusa spremno za Autoprijevoz u 01.2005. godine …….……. 172

7.2. Autobusi Autoprijevoza u katastrofalnom stanju ………………………..… 173

7.3. Autoprijevoz i Grad Sinj traže žurno od Prometa autobuse ……………. 174

7.4. Najamnina Prometovih autobusa u skladu s tržišnim cijenama ……… 178

7.5. Promet podiže kredit za ulaganje u Autoprijevoz u 04.2005.g. …….… 181

7.6. Program zbrinjavanja viška radnika u 04.2005. godine …………….……. 182

7.7. Promet isplaćuje otpremnine višku radnika u 05.2005. godine ….….. 190

7.8. Novi sustav plaća za radnike Autoprijevoza od 05.2005. godine ….… 192

7.9. Autoprijevoz moli od Prometa novac za gorivo u 05.2005. godine …. 197

7.10. Promet otkupljuje dugove Autoprijevoza [04.-06.2005. g.] ……….… 198

7.11. Potencijalna dokapitalizacija Prometa u 06.2005. g. …………………… 200

7.12. Simulacija Knjige udjela Autoprijevoza na dan 30.06.2005. g. ……… 201

8. POBJEDNICI IZBORA U GRADU SINJU 2005. G.OPSTRUIRAJU UGOVOR …….… 204

8.1. Sinjska oporba do 2005. godine protiv privatizacije Autoprijevoza … 204

8.2. Nova vlast u Gradu Sinju ne želi provesti odredbe Ugovora …………… 205

9. TZV. STOŽERI ZA OBRANU AUTOPRIJEVOZA …………………………….….…………….. 207

9.1. Tzv. „Stožer“ za obranu nezakonitog poslovanja Autoprijevoza …..… 207

9.2. Tzv. „Stožer“ za obranu od zakonitog ozdravljenja Autoprijevoza …. 208

9.3. Grad Sinj – stvarni centar i šef svih „Stožera“ ………………..……….……… 211

9.4. Sindikat HUS-a u Autoprijevozu ………………………………………..………….. 214

9.5. Sindikat vozača i prometnih radnika u Autoprijevozu ……………….…… 218

9.6. Toni Paštar – dopisnik Slobodne Dalmacije iz Sinja …………………….….. 220

9.7. Općinsko državno odvjetništvo u Sinju ………………………………..……….. 225

9.8. Ostali članovi „Stožera“ …………………………………………………….………….. 229

9.9. Vlasnik Prometa u „funkciji“ Stožera …………………………………………….. 232

10. GRAD SINJ ČINI SVE DA SE UGOVORENO OZDRAVLJENJE NE DOGODI ………. 234

10.1. Simulacija obveza Autoprijevoza za bivše suvlasnike u 2005.g. …… 234

10.2. Grad Sinj postaje 100%-tni vlasnik Autoprijevoza ……………………..… 235

10.3. Pokrećem proceduru dokapitalizacije Autoprijevoza u 05.2005.g. . 236

10.4. Grad Sinj jasno pokazuje da neće izvršiti svoje obveze iz Ugovora .. 238

10.5. Grad Sinj na sastanku u Sinju dokazuje svoje prave namjere …..…… 240

10.6. Pokrećem inicijativu da Grad Sinj potpiše tzv. II. Ugovor ……..………. 243

10.7. Tražim pomoć od MF RH za rješenje problema sa Gradom Sinjom . 244

10.8. Tražim pomoć od Ureda Vlade i ponovno od MF RH ………………….… 245

10.9. Grad Sinj potpisuje tzv. II. Ugovor tek u 02.2006.g. ……………….…….. 247

10.10. Prikaz opstrukcija Grada Sinja u ozdravljenju Autoprijevoza ……… 249

11. IMENOVANJE I SMJENJIVANJE DIREKTORA – PROTIVNO UGOVORU …..….…. 250

11.1. Grad Sinj smjenjuje Burića i imenuje za direktora Lišnića …………….. 251

11.2. Grad Sinj od Lišnića očekuje otkrivanje Prometovog kriminala ……. 252

11.3. Grad Sinj provjerava revizijsko izvješće Maran d.o.o. ……………..…… 253

11.4. Prijavljujem kršenje odredbi Ugovora od strane Grada Sinja …….…. 255

11.5. Grad Sinj prihvaća Izvješće Autoprijevoza za 2005.godinu …………… 257

11.6. Lišnićev rad u korist Autoprijevoza nije po volji Gradu Sinju ………… 258

11.7. Grad Sinj smjenjuje direktora Lišnića i imenuje Vesnu Đapić ……..… 259

11.8. Vesna Đapić „sve zna“ i potvrđuje loše namjere Grada Sinja ……….. 262

11.9. Štetne odluke Vesne Đapić uz suglasnost Grada Sinja …………….…… 267

11.10. Oštra reakcija Prometa na smjenu Lišnića i imenovanje Đapić …… 269

11.11. Trgov. sud u Splitu proglasio smjenu Lišnića protivnom Ugovoru . 271

11.12. Lišnić u Slobodnoj Dalmaciji o opstrukcijama Grada Sinja …….…… 272

12. MF RH NIJE SPOSOBNO RIJEŠITI OPSTRUKCIJE GRADA SINJA ……………………. 275

12.1. Dopis MF RH upućen Prometu ……………………………………………………. 275

12.2. MF RH šalje dopis Autoprijevozu i Gradu Sinju ……………………….……. 277

12.3. Moj odgovor na dopis MFRH …………………………………………………..….. 277

12.4. MF RH kasni s brisanjem potraživanja prema Autoprijevozu …….…. 281

13. GRAD SINJ „PROKOCKAO“ POSLOVNE UDJELE U AUTOPRIJEVOZU ………….. 283

13.1. Studija pokazala da Grad Sinj nema udjela u Autoprijevozu …………. 283

13.2. Dogradonačelnik Šentija isprosio udjele od Prometa ……………..…… 286

13.3. Zasjedaju Poglavarstvo i Gradsko vijeće Grada Sinja ……………….…… 288

13.4. Donesen Zaključak o suradnji Grada Sinja s Prometom ……………….. 291

13.5. Potpisan Dogovor o suradnji Prometa i Grada Sinja …………………….. 294

13.6. Grad Sinj razrješuje Đapić i imenuje Jerkana za direktora ……….…… 296

13.7. Realizacija zaključenog Dogovora između Prometa i Grada Sinja …. 297

14. NEZAKONITI STEČAJ NAD AUTOPRIJEVOZOM ………………………………………..…. 301

14.1. Mandac podnosi zahtjev za stečaj nad Autoprijevozom ………….…… 301

14.2. Trgovački sud u Splitu nezakonito otvara stečajni postupak ………… 303

14.3. Visoki trgovački sud preinačuje Rješenje o stečaju Autoprijevoza .. 304

14.4. Otvoreni stečaj stvorio je niz problema ………………………………………. 305

15. GRAD SINJ NEZAKONITO ODBIJA IZDATI DOZVOLU ZA IZGRADNJU STP ……. 306

15.1. Upravni odjel u Sinju odbija 1. zahtjev Autoprijevoza ………………….. 306

15.2. Upravni odjel u Sinju odbija i 2. zahtjev Autoprijevoza …………….….. 308

15.3. Upravni odjel u Sinju „prisiljen“ izdati dozvolu Autoprijevozu ……… 310

15.4. Odbijena žalba i upravna tužba Grada Sinja ………………………………… 311

16. POREZNA ODBIJA USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA NA DAN 31.03.2005.G. …… 313

16.1. Moj zahtjev Poreznoj upravi za usklađenjem potraživanja ………….. 314

16.2. Negativni odgovor Porezne uprave ………………………………………..…… 314

16.3. Ispostava Porezne u Sinju potvrđuje opravdanost zahtjeva …….….. 316

16.4. Porezna uprava odgovara ovrhom Autoprijevoza ……………………….. 317

16.5. Umjesto usklađenja – prisilna naplata Porezne uprave …………….….. 318

17. POKUŠAO SAM SMANJITI NEREALNU KOMUNALNU NAKNADU …………….… 319

17.1. Argumentirana žalba na Rješenje o komunalnoj naknadi ……………. 320

17.2. Grad Sinj odbija žalbu zbog „propuštenih rokova“ ………………………. 321

17.3. Odbijena tužba Autoprijevoza zbog nenadležnosti suda ……………… 321

18. OPSTRUKCIJA OPĆINSKOG SUDA U SINJU …………………………………………………. 322

19. POSLJEDICE NEIZVRŠENJA UGOVORA OD STRANE GRADA SINJA ………….….. 324

19.1. Previsoki troškovi dugotrajnog najma Prometovih autobusa …….… 324

19.2. Veliki poslovni gubitci Autoprijevoza [2005.-2007.] …………………..… 327

19.3. Potreba pokrića enormnih gubitaka Autoprijevoza …………………..… 330

19.4. Najamnina za autobuse – „ključ“ za rješenje opstrukcije Sinja …….. 332

19.5. Grad Sinj je oštetio Proračun RH za najmanje 6,44 milijuna kuna … 333

19.6. Knjige poslovnih udjela Autoprijevoza [1998.-2019.] ……………..…… 334

20. KORISTI OD OZDRAVLJENJA I PRIVATIZACIJE AUTOPRIJEVOZA …………………. 339

20.1. Priznato deset godina mirovinskog staža svim radnicima ………….… 339

20.2. Isplaćene su dobre otpremnine višku radnika Autoprijevoza ………. 340

20.3. Siguran posao, bolji uvjeti rada, nova organizacija i solidne plaće .. 341

20.4. Deblokiran žiro račun Autoprijevoza …………………………………………… 342

20.5. Uplaćen je veliki iznos novca u Proračun RH ……………………………….. 343

20.6. Autoprijevoz je znatno povećao i poboljšao vozni park ………….……. 346

20.7. Autoprijevoz je izgradio suvremenu STP na Kolodvoru …………….…. 347

20.8. Preuređeni su Upravna zgrada i Kolodvor …………………………………… 348

20.9. Radionica za održavanje vozila je malo preuređena ……………..……… 350

20.10. Putnici su dobili kvalitetniji i udobniji prijevoz ……………………..……. 351

20.11. Grad Sinj je riješio veliki gospodarski i socijalni problem ……….…… 351

20.12. Dobavljači Autoprijevoza dobili su pouzdanog kupca ………..……… 352

20.13. Promet i vlasnik Prometa postali su znatno bogatiji …………….……. 353

20.14. Interesi vlasnika Prometa i moji interesi u Sinju …………………….….. 356

20.15. Prikaz koristi od ozdravljenja i privatizacije Autoprijevoza ……….… 357

20.16. Izvršenje obveza iz Ugovora o restrukt. i kons. Autoprijevoza ……. 359

20.17. Neplanirane aktivnosti Ugovorom o restrukt. i kons. Autoprijev. . 362

21. VJEŠTAČENJA U FUNKCIJI GRADA SINJA I OPTUŽNICE ODO U SINJU …………. 365

21.1. ODO u Sinju – zaštitnik Grada Sinja ……………………………………………… 365

21.2. Ozdravljenje Autoprijevoza postao „problem“ za ODO u Sinju ….…. 366

21.3. ODO u Sinju podiže optužnice protiv ozdravitelja Autoprijevoza …. 367

21.4. Vještačenje S.G. ………………………………….……………………………………… 369

21.5. Vještačenje S.K. ………………………………….…….………………………………… 375

21.6. Neosnovane optužnice za ozdravljenje bankrotirane firme ……….… 378

22. DIREKTORI AUTOPRIJEVOZA U RAZDOBLJU [2004.-2013.] …………………….…. 383

22.1. Ante Burić [2001.-2006.] …………………………………………………………….. 384

22.2. Ivan Lišnić [04./2006.-10./2006.] ……………………………………….………. 386

22.3. Vesna Đapić [10./2006.-12.2006.] ………………………………………………. 388

22.4. Joško (Jakov) Jerkan [12./2006.-2020.] …………………………………….…. 390

IV. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA ……………………………………………………. 394

1. ODNOS VLASNIKA PODUZEĆA I MENADŽMENTA ………………………………..……… 394

2. NEPRIRODNI POSLOVNI ODNOS VLASNIKA PROMETA I MENE …………….……… 396

3. OPTUŽNICE I OPTUŽBE – MOJE MENADŽERSKE „NAGRADE“ ………………….….… 399

4. OSVRT NA TO MOJE POSLOVNO RAZDOBLJE [2004.-2013.] ……………..….……… 401

Pravilnik o sustavu vođenja i upravljanja društvom [2005. godina] ………. 403

AUTOR ……………………………………………………………………………………………………….….. 406

Dodatne informacije

Autor

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Karakter