OSNOVE PODUZETNIŠTVA - Naruči svoju knjigu

OSNOVE PODUZETNIŠTVA

Autor: Ribić, Damir; Pleša Puljić, Nikolina
Područje: Poduzetništvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2020.
Broj stranica: 212
Uvez: Meki

139,00 kn

Ponajprije namijenjena studentima stručnih studija Poduzetništva, ali i budućim poduzetnicima početnicima kojima će omogućiti da se upoznaju sa svijetom poduzetništva prije nego što pokrenu vlastiti posao

SKU: 13387 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Knjiga se sastoji od dobro strukturiranih jedanaest poglavlja i na vrlo zanimljiv način uvodi neupućenog čitatelja u temeljne poduzetničke sadržaje. Počinje definicijom osnovnih pojmova – poduzetništva i poduzetnika – a potom se bavi povijesnim razvojem poduzetništva, različitim školama poduzetništva, predrasudama (mitovima) o poduzetništvu, poduzetničkim osobinama i vještinama, predstavlja različita istraživanja o poduzetništvu, nudi detaljan opis činitelja poduzetničkog okružja, način generiranja ideja za pokretanje poslovnog pothvata, osnovne elemente poduzetničkog pothvata, poslovnog planiranja i sadržaja poslovnog plana te govori o važnosti etike u poduzetništvu i poslovanju.

Sadržajno su Osnove poduzetništva namijenjene ponajprije studentima stručnih studija Poduzetništva, i to kao udžbenik usklađen s predmetnim syllabusom. No namijenjene su i budućim poduzetnicima početnicima kojima će omogućiti da se upoznaju sa svijetom poduzetništva prije nego što pokrenu vlastiti posao.

Iz recenzija:

„Poduzetništvo se često promatra samo kao proces pokretanja i vođenja poduzetničkog pothvata. Ovaj udžbenik pridonosi razumijevanju pojmova poduzetništvo i poduzetnik u širem smislu te govori o važnosti poduzetničkog ponašanja svih, a ne samo onih koji pokreću poduzetničke pothvate. Udžbenik će pomoći predavačima visokih škola u pripremi i strukturiranju kolegija iz područja poduzetništva, studentima u razumijevanju i praćenju predavanja te stručnoj javnosti zainteresiranoj za razumijevanje poduzetništva, poduzetničkog načina razmišljanja i/ili djelovanja. Jednako tako pomoći će poduzetnicima početnicima u svladavanju prvih poduzetničkih koraka.”

– prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

„Udžbenik može biti iznimno koristan svima koji su zainteresirani za temu poduzetništva i poduzetničkog načina razmišljanja, malim poduzetnicima koji nisu stjecali formalnu naobrazbu iz domene poduzetništva i nedostaju im odgovarajuća znanja u upravljanju vlastitim poduzetničkim pothvatom.

Svojim je sadržajem, ishodima učenja i primjerima ispitnih pitanja potpuno usklađen s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom u stručnim studijskim programima poduzetništva.”

– prof. dr. sc. Željko Požega, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Iz sadržaja:

PREDGOVOR ”

1. UVOD U PODUZETNIŠTVO 8

1.1. Osnovne odrednice poduzetništva 9

1.2. Teorije poduzetništva H

2. VRSTE PODUZETNIŠTVA 14

2.1. Tradicionalno poduzetništvo 16

2.2. Korporativno poduzetništvo 19

2.3. Socijalno poduzetništvo 22

3. OSOBINE PODUZETNIKA I MENADŽERA 25

3.1. Osobine poduzetnika 26

3.2. Poduzetnik nasuprot menadžeru 33

3.3. Predrasude (mitovi) o poduzetnicima 34

3.4. Iskustvo, obrazovanje i mreže – čimbenici uspješnog poduzetnika.. 37

4. ULOGA PODUZETNIŠTVA U NACIONALNOJ EKONOMIJI 43

5. PODUZETNIČKO OKRUŽJE 53

5.1. Mikrookružje poduzetnika 56

5.1.1. Dobavljači 56

5.1.2. Kupci 58

5.1.3. Konkurencija 59

5.1.4. Javnost 64

5.1.5. Marketinški posrednici 65

5.2. Makrookružje poduzetnika 67

5.2.1. Demografsko okružje 69

5.2.2. Ekonomsko okružje 70

5.2.3. Tehnološko okružje 71

5.2.4. Političko/pravno okružje 73

5.2.5. Sociokulturno okružje 74

5.2.6. Ekološko okružje 75

6. PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA 78

6.1. Osnovne odrednice poduzetničke infrastrukture 79

6.2. Vrste poduzetničke infrastrukture 82

6.3. Poduzetničke zone 83

6.4. Poduzetničke potporne institucije 87

6.4.1. Poduzetnički inkubatori 88

6.4.2. Poduzetnički centri 93

6.4.3. Tehnološki parkovi 94

6.4.4. Razvojne agencije 96

6.4.5. Poduzetnički akceleratori 98

6.4.6. Centri kompetencija 98

6.4.7. Znanstveni centri izvrsnosti 100

7. IZVORI I GENERIRANJE IDEJA ZA PODUZETNIKE 102

7.1. Izvori ideja 104

7.2. Kreativnost 106

7.3. Inovacija 113

8. PODUZETNIČKI PROCES 117

8.1. Elementi potrebni za pokretanje poslovnog pothvata 120

8.1.1. Prilika 121

8.1.2. Tim 124

8.1.3. Resursi 126

8.2. Životni ciklus proizvoda 128

9. POSLOVNE OPCIJE ULASKA U PODUZETNIŠTVO 132

9.1. Započinjanje ,,od nule” 133

9.2. Kupnja postojećeg poslovnog subjekta 135

9.3. Kupnja franšize 138

9.4. Izvori kapitala za poduzetnike 143

9.4.1. Vlastita sredstva i neformalni investitori 143

9.4.2. Financiranje zaduživanjem 143

9.4.3. Financiranje vlasničke glavnice 144

9.4.4. Državni programi financiranja 146

9.4.5. Grupno financiranje 147

10. PLANIRANJE PODUZETNIČKOG POTHVATA I IZRADA POSLOVNOG PLANA 151

10.1. Pojmovi poslovno planiranje i poslovni plan 153

10.2. Sadržaj poslovnog plana 155

10.2.1. Sažetak 155

10.2.2. Uvod/opis pothvata 156

10.2.3. Opis proizvoda/usluga 156

10.2.4. Analiza okružja i industrije 157

10.2.5. Analiza konkurencije 158

10.2.6. Odabir lokacije 159

10.2.7. Plan zapošljavanja 160

10.2.8. Izrada marketinških strategija 160

10.3. Financijsko planiranje 171

10.3.1. Izvori i upotreba kapitala 172

10.3.2. Ocjena kreditne sposobnosti 180

10.3.3. Ocjena učinkovitosti projekta 181

10.3.4. Analiza osjetljivosti 186

11. ETIKA U PODUZETNIŠTVU 190

Literatura 201

Kazalo tablica 207

Kazalo slika 208

Kazalo 209

O autorima 212

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka