PSIHOLOGIJA OVISNOSTI - Naruči svoju knjigu

PSIHOLOGIJA OVISNOSTI

U prevenciji i suzbijanju ovisnosti
Autor: Brlas, Siniša
Područje: Psihologija i osobni razvoj
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 186
Uvez: Meki

18,99  (143,08 kn)

Namijenjena je stručnjacima s područja ovisnosti, ali i studentima kao udžbenik te svim laicima koje žele saznati nešto više o ovisnostima

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: ddd37a154792 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Na jednom mjestu prikupljene informacije o brojnim aspektima fenomena ovisnosti. U knjizi su obrađene biološke i psihološke osnove ovisnosti, mjesto i uloga psihologije u biopsihosocijalnom pristupu problemu ovisnosti, mjesto i uloga psihologa u multidisciplinarnom stručnom timu, pozicioniranje psihologije ovisnosti u korpusu primijenjene psihologije, psihologija u prevenciji ovisnosti, psihološki pristupi ovisnicima i komunikacija s njima te evaluacija i supervizija rada psihologa. Na kraju knjige nalaze se instrument samovrednovanja rada, instrument vrednovanja rada od strane korisnika i testovi informiranosti o marihuani i heroinu.

 

Iz recenzija:

Autor nastoji na jednom mjestu dati informacije o brojnim aspektima koje je moguće sagledati kada se govori o fenomenu ovisnosti te nastoji pružiti uporabljive informacije korisne u radu različitih profesija i stručnjaka brojnih profila.

prof. dr. sc. Josip Burušić

Knjiga šalje jasnu poruku da za bolesti ovisnosti postoje učinkoviti načini prevencije i tretmana, a višekratno se ističe da je neizostavan dio tog procesa evaluacija rada. Nadalje, ona predstavlja snažnu podršku psiholozima i psihologinjama da rade timski te da prepoznaju kako sve struka za koju su se obrazovali može biti primijenjena u prevenciji i tretmanu bolesti ovisnosti.

doc. dr. sc. Marlena Plavšić

Knjiga se preporuča svakome tko se na bilo koji način želi informirati o bilo kojem aspektu ovisnosti, pa će stoga biti korisna širokom krugu čitatelja – studentima kao udžbenik zbog stručnog, ali razumljivog rječnika i jasno prezentirane građe, mladim stručnjacima koji tek startaju na svom putu karijere jer daje niz korisnih i praktičnih podataka, stručnjacima s više radnog iskustva koji trebaju neprestano širiti vlastite stručne obzore i nadopunjavati znanja, ključnim ljudima i pozicijama kreiranja zdravstvenog ustroja imajući na umu autorovo podrobno opisivanje problematike iz svakog kuta, laicima glede područja psihologije koji će zbog “pitkosti” sadržaja naći niz potrebnih objašnjenja kada se žele informirati o ovisnostima, drugim strukama koje žele naći praktične informacije (…).

Berta Bacinger Klobučarić, prof.

 

Iz sadržaja:

Uvod ————————————————————————– 7

Mjesto i uloga psihologije u biopsihosocijalnom pristupu

problemu ovisnosti ————————————————— 9

Mjesto i uloga psihologa u multidisciplinarnom stručnom

timu ———————————————————————-11

Pozicioniranje psihologije ovisnosti u korpusu

primijenjene psihologije ——————————————-15

Psihološka osnova ovisnosti ——————————————21

Neki važniji pojmovi u psihologiji ovisnosti ————————–21

Sredstva ovisnosti ili droge – koji pojam koristiti ——————39

Tvari sa psihoaktivnim djelovanjem – o čemu sve osoba

može biti ovisna ——————————————————–40

Zablude o ovisnostima – distinktivni pojmovi važni

za razumijevanje razvoja ovisnosti ——————————–42

Razumijevanje ovisničkog doživljavanja i ponašanja ————–44

Psihička i fizička ovisnost – postoji li razdjelnica ——————-46

Činitelji rizika za nastanak, razvoj i održavanje ovisnosti ———48

Učenje ovisničkog ponašanja ——————————————–58

Pamćenje ovisničkog ponašanja —————————————-64

Tvrdokornost ovisničkog ponašanja i otpornost na promjene —64

Psihoteratologija – transgeneracijsko djelovanje

sredstava ovisnosti —————————————————-65

Biološka osnova ovisnosti ———————————————69

Postoji li biološka determinanta ovisnosti —————————69

Nagradni centri u mozgu – nagrada za djelovanje ——————70

Psihologija u prevenciji ovisnosti ———————————–75

Prevencija i važnost preventivnog djelovanja ———————–75

Razine preventivnog djelovanja —————————————-83

Psihološki pristupi ovisnicima —————————————87

Univerzalni psihološki pristupi – psihoedukacija ——————-87

Učenje socijalnih vještina i navika ——————————–89

Usvajanje samozaštitnih stavova u ranoj dobi —————–91

Razvoj pozitivne slike o sebi —————————————91

Skrb o mentalnom zdravlju —————————————-93

Selektivni psihološki pristupi – savjetodavni rad ——————-95

Određenje pojma psihološkog savjetovanja

u tretmanu ovisnika ———————————————-95

Metodologija savjetodavnog rada s ovisnicima —————-97

Na pojedinca usmjereni zaštitni postupci, individualni

program savjetodavnog rada s ovisnicima —————- 107

Indicirani psihološki pristupi – tretman ovisnika —————– 110

Modifikacija ponašanja ovisnika ——————————— 110

Podrška u liječenju ovisnika ————————————– 112

Rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika ———————— 117

Promjena stavova o ovisnosti i ovisničkih navika ———— 120

Rad u grupi ovisnika – prednost ili zabluda ——————– 122

Tretman članova obitelji ovisnika – ovisnost o ovisniku —- 123

Komunikacija s ovisnicima —————————————– 127

Evaluacija i supervizija rada psihologa ————————– 147

Prilozi ——————————————————————— 163

Instrument samovrednovanja (samoprocjene) rada ————- 163

Instrument vrednovanja rada od strane korisnika ————— 169

Test informiranosti o marihuani ————————————- 171

Test informiranosti o heroinu —————————————- 173

Citirana i preporučena literatura ——————————— 175

O autoru —————————————————————— 181

Iz recenzija prvog izdanja ——————————————- 183

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

Izdavač

ISBN