SASTAVLJANJE IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI - Naruči svoju knjigu

SASTAVLJANJE IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike
Autor: mr. sc. Jakir Bajo, Ivana; Bičanić, Nikolina; Đukanović, Ljubica; Kozina, Davor, Zorić, Ana
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 312
Uvez: Meki

33,18 

U priručniku se detaljno pojašnjava svaka pojedina faza i radnja koja prethodi davanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

SKU: 341c17237158 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

1. FISKALNA ODGOVORNOST – ZAKONODAVNI OKVIR 3
1.1. Novi Zakon u primjeni od 2019. godine 3
1.1.1. Ključne novosti koje donosi nova Uredba 4
1.2. Povezanost Zakona o fiskalnoj odgovornosti sa Zakonom o proračunu i
Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru 6
1.3. Odgovornost za razvoj sustava unutarnjih kontrola 7
1.4. Kako procijeniti učinkovitost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola? 9 (Nikolina Bičanić)
2. POPUNJAVANJE UPITNIKA 13 (mr. sc. Ivana Jakir Bajo)
2.1. Planiranje proračuna/financijskog plana 15 (Davor Kozina)
2.2. Izvršavanje proračuna/financijskog plana 60 (Ljubica Đukanović)
2.3. Pitanja iz područja javne nabave 82 (Nikolina Bičanić)
2.4. Pitanja iz područja računovodstva 90 (Davor Kozina)
2.5. Izvještavanje i ostalo 108 (mr. sc. Ivana Jakir Bajo)
2.6. Transparentnost 116 (Ana Zorić)
2.7. Upravljanje imovinom 122 (Davor Kozina)
3. IZRADA PLANA OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI 147 (Davor Kozina)
4. SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I
NEPRAVILNOSTIMA UTVRĐENIMA PRETHODNE GODINE 151 (Davor Kozina)
5. MIŠLJENJE UNUTARNJE REVIZIJE O SUSTAVU
UNUTARNJIH KONTROLA 157
5.1. Uloga unutarnje revizije kod davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti 157 (Davor Kozina)
6. SASTAVLJANJE I PREDAJA IZJAVE O FISKALNOJ
ODGOVORNOSTI 165
6.1. Sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti 165
IV
Sadržaj
6.2. Postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti 168
6.3. Izjava o fiskalnoj odgovornosti u postupcima primopredaje dužnosti 170
6.4. Davanje Izjave odgovornih osoba unutarnjih ustrojstvenih jedinica 171
6.5. Imenovanje koordinatora za popunjavanje Upitnika 175
(mr. sc. Ivana Jakir Bajo)
6.6. Formiranje sadržaja predmeta o fiskalnoj odgovornosti 175
(Davor Kozina)
7. OBAVLJANJE PROVJERE IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI 187
7.1. Provjera sadržaja Izjave i Upitnika od strane ministarstava i JLP(R)S-a 187
7.2. Provjera sadržaja Izjave i Upitnika od strane Ministarstva financija 189
7.3. Koordinacija razvoja sustava unutarnjih kontrola između
povezanih institucija 191
(Davor Kozina)
8. POSTUPANJE I IZVJEŠĆIVANJE O NEPRAVILNOSTIMA U
UPRAVLJANJU PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA 195
8.1. Postupanje po utvrđenim nepravilnostima u upravljanju
proračunskim sredstvima 198
8.2. Postupanje s nepravilnostima po provedenim
provjerama Izjave o fiskalnoj odgovornosti 198
PRILOZI 205
(Davor Kozina, Nikolina Bičanić)
Prilog 1. Tablica testiranja uz pitanje 21. (Isječak) 207
Prilog 2. Ogledni primjer upute o provođenju kontrola na licu mjesta
kod krajnjih korisnika transfera iz Proračuna xy
(prilog uz pitanje pod red. br. 22.3. Upitnika) 218
Prilog 3. Primjer pisane procedure za obradu ulaznih računa – za male
općine (prilog uz pitanje pod red. br. 25. Upitnika) 222
Prilog 4. Primjer procedure blagajničkog poslovanja
(prilog uz pitanje pod red. br. 26. Upitnika) 225
Prilog 5. Ogledni primjer procedure izdavanja i obračunavanja
putnih naloga (Prilog uz pitanje 27. Upitnika) 228
Prilog 6. Ogledni primjer – obrazac godišnjeg plana rada
(prilog uz pitanje pod red. br. 68. Upitnika) 231
Prilog 7. Ogledni primjer pravilnika o načinu korištenja službenih
automobila (prilog uz pitanje pod red. br. 83. Upitnika) 232
Prilog 8. Ogledni primjer – Dijagram tijeka procesa financijskog
planiranja – državna razina 235
V
Sadržaj
Prilog 9. Ogledni primjer – Dijagram tijeka procesa financijskog
planiranja (JLP(R)S) 239
Prilog 10. Izgled radnog papira 244
Prilog 11. Ogledni primjer Registra rizika za Ministarstvo xy 246
UREDBA O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ
ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA 249
I. Opće odredbe 249
II. Izjava o fiskalnoj odgovornosti 249
III. Jačanje odgovornosti čelnika obveznika 256
IV. Izvještaj o primjeni fiskalnih pravila 256
V. Prijelazne i završne odredbe 259
Prilog 1.a Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako nisu
uočene slabosti i nepravilnosti 260
Prilog 1.b Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako su
uočene slabosti i nepravilnosti 261
Prilog 2.a Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za obveznike utvrđene u
Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika 262
Prilog 2.b Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i
druge pravne osobe utvrđene u Registru trgovačkih društava i
drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj
odgovornosti 287
Prilog 3. Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti 300
Prilog 4. Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima 301
Prilog 5. Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za
područja koja su bila revidirana 303
Prilog 6.a Zahtjev za upispodataka u Registar trgovačkih društava i
drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o
fiskalnoj odgovornosti 305
Prilog 6.b Zahtjev za izmjenu podataka u Registar trgovačkih društava i
drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o
fiskalnoj odgovornosti 306

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka