SPORTSKI MARKETING I INDUSTRIJA SPORTA

Autor: Novak, Ivan
Područje: Marketing
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2006
Broj stranica: 610
Uvez: Tvrdi

340,00 kn

Analiza sportski marketing kao bitni aspekt suvremenog sporta. Suvremeni sport putem primjene ekonomskih načela postepeno izrasta u novu gospodarsku granu koja rapidno raste!

SKU: 759 Kategorija:

Opis

O knjizi:


Autor analizira sportski marketing kao bitni aspekt suvremenog sporta. Rastuća primjena ekonomskih načela u suvremenom sportu, a time i ekonomike kao discipline i sportskog marketinga, neminovna su posljedica suvremenog tretmana sporta i postupnog izrastanja nove gospodarske grane… Taj novi pristup ekonomici i marketingu sporta, kojeg je autor konzekventno proveo u svom radu, predstavlja značajni doprinos na tom, u nas još uvijek nedovoljno razvijenom, području…

Iz sadržaja:


SPORT I EKONOMIJA/ Povijesni odnosi ekonomije i sporta – uvodne napomene/ Dosadašnji razvoj odnosa ekonomije i sporta/ Kauzalno-povijesni odnosi ekonomije i sporta/ Povijesna pojava sportskog marketinga/ Trendovi razvoja odnosa ekonomije i sporta/ Natjecateljski sport/ Rekreacijske sportske aktivnosti/ Opći i globalni trendovi/ Sport i turizam/ Nužnost interdisciplinarnog povezivanja ekonomije i sporta/ SPORTSKA INDUSTRIJA/ Sport kao industrija/ O pojmovima industrija i sportska industrija/ Struktura sportske industrije/ Sport kao medij i suvremeno sredstvo tržišne komunikacije/ Institucionalizirani oblici drugih medija/ Faktori financijskih odnosa sporta kao tržišnog komunikatora i drugih medija/ Sport kao medij i suvremeno sredstvo tržišne komunikacije/ Poduzetništvo u sportu/ Primarno poduzetništvo u području sporta/ Sekundarno poduzetništvo u području sporta/ Tercijalno poduzetništvo u području sporta/ Sport kao poduzetnička djelatnost/ Uvod u sport kao poduzetničku djelatnost/ Područje natjecateljskih sportova/ Područje sportsko-rekreacijskih aktivnosti (uključivo rekreacijski lov i ribolov)/ Područje znanosti i edukacije u sportu/ Područje kineziterapije i sporta invalida/ Ostale poslovne sportske djelatnosti/ Prateće djelatnosti sporta/ Ulaganja u sportsku djelatnost/ Proizvodna djelatnost u sportu/ SPORTSKI MARKETING/ Sportski martketing/ Osnovne karakteristika suvremenog sporta/ Pojmovno određenje razgraničenje sporta, tjelesne (fizičke) kulture, tjelesnog odgoja i kineziologije/ Definicija sporta/ Razni pristupi i definicije sporta/ Podpodručja sporta/ Definicija sporta/ Znanost u sportu (…)/ METODOLOŠKE OSNOVE VALORIZACIJE EKONOMSKIH UČINAKA SPORTA/ Metodološke osnove valorizacije ekonomskihučinaka sporta/ Zašto metodološke osnove?/ Pretpostavke valorizacije ekonomskih učinaka sporta/ Prikaz nekih od problema pri valorizaciji ekonomskih učinaka sporta/ Analiza postojećeg stanja i metode valorizacije ekonomskih učinaka sporta/ Prijedlog nove metode valorizacije ekonomskih učinaka sporta/ Analiza poslovanja u sportu/ ANALIZA POSLOVANJA U SPORTU/ Analiza poslovanja u sportu – načini i izvori financiranja/ Sustav proračunskog financiranja sporta/ Proračunski korisnici/ Neprofitne organizacije/ Sustav slobodnog tržišta/ Uvodne napomene/ Poduzetnici u sportu/ Sustav eksternog financiranja/ Uvodne napomene/ Izravno financiranje/ Posredovano financiranje/ Nevidljivi prihodi sporta/ Neki elementi ekonomske procjene stanja i razvoja (RH) sporta/ Utjecaj sportske djelatnosti na (hrvatsko) gospodarstvo

 

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

stručna

Uvez

Tvrdi

Autor

Novak, Ivan

Broj stranica

ISBN

Izdavač