ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU - Naruči svoju knjigu

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU

XXIV. Izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Autor: Triva, Siniša; Dika, Mihajlo
Područje: Pravo
Karakter: zakon
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 510
Uvez: Tvrdi

29,86 

Redakcijski pročišćeni tekst s interpretativnim i komentarskim bilješkama i stvarnim kazalom. Izmijenjeno i dopunjeno izdanje prema stanju na dan 26. listopada. 2019.

SKU: 68f714db87f7-1 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

DIO PRVI
 OPĆE ODREDBE ...................................1
 Glava prva OSNOVNE ODREDBE ..................................3
 Glava druga NADLEŽNOST I SASTAV SUDA ................................................................................................................19
 Glava treća IZUZEĆE .......................................................................91
 Glava četvrta STRANKE I NJIHOVI ZAKONSKI ZASTUPNICI ......................................96
 Glava peta PUNOMOĆNICI .................................................105
 Glava šesta JEZIK U POSTUPKU ...............................115
 Glava sedma PODNESCI ..........................................................117
 Glava osma ROKOVI I ROČIŠTA ...............................122
 Glava deveta ZAPISNICI .........................................................130
 Glava deseta DONOŠENJE ODLUKA .................135
 Glava jedanaesta DOSTAVA PISMENA I RAZMATRANJE SPISA .........................................138
 Glava dvanaesta TROŠKOVI POSTUPKA..... 160
 Glava trinaesta PRAVNA POMOĆ .........................190

DIO DRUGI
 TIJEK POSTUPKA ..................
 A. POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM...................... 210
 Glava četrnaesta TUŽBA ........................................................210
 Glava petnaesta SUPARNIČARI ..............................229
 Glava šesnaesta SUDJELOVANJE TREĆIH OSOBA U PARNICI ............................233
 Glava sedamnaesta PREKID I OBUSTAVA POSTUPKA.....................................238
 Glava osamnaesta DOKAZI I IZVOĐENJE DOKAZA .............................................246
 Glava devetnaesta OSIGURANJE DOKAZA ...............................................................................................278
 Glava dvadeseta PRIPREMANJE GLAVNE RASPRAVE ....................................................281
 Glava dvadeset prva GLAVNA RASPRAVA ......................................................................................296
 Glava dvadeset druga SUDSKA NAGODBA ........................................................................................310
 Glava dvadeset treća PRESUDA ............................314
 Glava dvadeset četvrta RJEŠENJE .....................334
 B. POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA.......................... 334
 Glava dvadeset peta REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI ............................................................336
 Glava dvadeset šesta IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI ...........................................................337

DIO TREĆI
 POSEBNI POSTUPCI
 Glava dvadeset i sedma POSTUPAK U PARNICI IZ RADNOG ODNOSA ......394
 Glava dvadeset osma POSTUPAK U PARNICAMA ZBOG SMETANJA POSJEDA .............................................404
 Glava dvadeset deveta IZDAVANJE PLATNOG NALOGA ..................................................410
 Glava trideseta POSTUPAK U SPOROVIMA MALE VRIJEDNOSTI ........................................................................416
 Glava tridesetprva POSTUPAK PRED IZBRANIM SUDOVIMA .....................................423
 Glava trideset druga POSTUPAK PRED TRGOVAČKIM SUDOVIMA .......................423
 Glava tridesetdruga – a TUŽBA ZA ZAŠTITU KOLEKTIVNIH INTERESA I PRAVA .................................................430
 Glava tridesetdruga – b OGLEDNI POSTUPAK RADI RJEŠENJA PITANJA VAŽNOG ZA JEDINSTVENU PRIMJENU PRAVA ...443

DIO ČETVRTI
 EUROPSKI PARNIČNI POSTUPCI
 Glava trideset treća POSEBNE ODREDBE O OSTVARIVANJU PRAVOSUDNE SURADNJE U EUROPSKOJ UNIJI ..............................................448

DIO PETI
 PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

STVARNO KAZALO .......469
 KRATICE ..................... 505

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka