ORGANIZACIJA

SUVREMENI MENADŽMENT

Vještine, sustavi i izazov

Bahtijarević-Šiber, Fikreta; Sikavica, Pere

Nema na zalihi

MENADŽMENT

Teorija menadžmenta i veliko empirijsko istraživanje u Hrvatskoj

Bahtijarević-Šiber, Fikreta; Sikavica, Pere

Nema na zalihi