Showing all 11 results

RAČUNSKI PLAN PRORAČUNA 2021.

Pravilnik o računovodstvu i računskom planu proračuna – pročišćeni tekst

Grupa autora

STRATEŠKA NABAVA

Put do ostvarenja međunarodne konkurentnosti

Žibret, Branko

PLAVA KRAVA

Preporodite svoj posao, budite osobiti

Godin, Seth