PROPISANE OBVEZE U SUSTAVU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - Naruči svoju knjigu

PROPISANE OBVEZE U SUSTAVU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

Autor: Brlić, J - Maros, I - Pezer Blečić S.
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2012
Broj stranica: 188
Uvez: Meki

13,14 

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

SKU: 1066 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

OGLEDNI PRIMJERI DOKUMENATA/ Interni akt o mjerama, radnjama i postupanjima radi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma/ Program godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2012. godinu/ Upitnik za utvrđivanje i provjeru identiteta stranke pravne osobe (društva)/ Upitnik za utvrđivanje i provjeru identiteta stranke fizičke osobe (obrtnika i osobe koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću)/ Upitnik za utvrđivanje i provjeru identiteta stranke druge pravne osobe i s njima izjednačene subjekte/ Podaci za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke/ Upitnik za utvrđivanje strane politički izložene osobe/ Evidencija o strankama, poslovnim odnosima i prijavljenim sumnjivim transakcijama/ Evidencija o uvidima nadzornih tijela/ ZAKONSKI PROPISI/ Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma/ Pravilnik o utvrđivanju uvjeta pod kojima obveznici svrstavaju stranke u stranke koje predstavljaju neznatan rizik za pranje novca ili financiranje terorizma/ Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca i financiranja terorizma/ Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima/ Pravilnik o uvjetima pod kojima obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma mogu mjere dubinske analize stranke prepustiti trećim osobama/ Pravilnik o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora, te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja/ Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj te o uvjetima pod kojima obveznici za određene stranke nisu dužnio bavješćivati ured o gotovinskoj transakciji/ Pravilnik o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice/ Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama

O knjizi:

Republika Hrvatska je svoj zakonodavno – pravni i institucionalni okvir za prevenciju sprječavanja i otkrivanja pranja novca uspostavila i postupno razvijala od sredine 90-tih godina. Hrvatska je usvojila preventivni model za sprječavanje zlouporaba korištenja, u prvom redu financijskog sustava, za pranje novca. Pokretačku ulogu u tom sustavu imaju banke i drugi obveznici koji obavješćuju Ured o gotovinskim transakcijama svojih klijenata koje dosežu prag od 200.00,00 kuna ili više, i o svim drugim bilo gotovinskim ili negotovinskim transakcijama, neovisno o iznosu, ukoliko postoje osnovi sumjne da se radi o pranju novca ili financiranju terorizma. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma je, uz kreditne i financijske institucije, kao obveznike primjene propisao i računovođe, revizore, porezne savjetnike, odvjetnike, javne bilježnike te cijeli niz institucija iz nebankovnog financijskog sektora. Obveznici sami procjenjuju izloženost rizicima pranja novca i financiranja terorizma, temeljeći ocjene rizika na kategorijama i kriterijima rizika uvedenih Zakonom i Smjernicama nadzornih tijela. Mjere koje obveznici poduzimaju trebaju biti usmjerene na one stranke, poslovne odnose i transakcije koje predstavljaju najveći potencijalni rizik. S obzirom da je međunarodna zajednica ojačala mjere protiv pranja novca primarno na području bankovnog sustava, perači novca su se okrenuli drugim pružateljima usluga koji nisu bili obveznici provođenja mjera propisanih radi suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma. Primijećeno je okretanje prema osobama koje obavljaju profesionalne djelatnosti: poreznim i financijskim savjetnicima, revizorima, odvjetnicima, računovođama i drugim profesionalnim osobama. Upravo ta činjenica da veliki broj raznih posrednika mogu biti uključeni u razne oblike pranja novca i financiranja terorizma bila je odlučujuća i za propisivanje tih profesionalnih djelatnosti obveznicima prijavljivanja sumnjivih transakcija pranja novca ili financiranja terorizma. Kako bi obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, profesionalnim osobama, olakšali primjenu ovog zakona, u ovom su priručniku dani ogledni primjeri akata i dokumenata koje su dužni donijeti te zakonski propisi.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Autor

Brlić, J – Maros, I – Pezer Blečić S.

Izdavač

TEB

Broj stranica

Uvez

Meki

Karakter

stručna

ISBN