FORMIRANJE CIJENA U MALOPRODAJI - Naruči svoju knjigu

FORMIRANJE CIJENA U MALOPRODAJI

Cjenovne strategije - promocije- profitabilnost
Autor: Dunković, Dario
Područje: Marketing
Područje: Prodaja i pregovaranje
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 280
Uvez: Meki

27,87 

Cilj je ovom knjigom dublje istražiti kako se cijenama može utjecati na privlačnost prodavaonice i kako ponašanje kupaca može utjecati na formiranja cijena te koji su to suvremeni koncepti koji se povezuju uz cijene u maloprodaji.

Opis

O knjizi

Cilj je ovom knjigom dublje istražiti kako se cijenama može utjecati na privlačnost prodavaonice i kako ponašanje kupaca može utjecati na formiranja cijena te koji su to suvremeni koncepti koji se povezuju uz cijene u maloprodaji. Postavlja se pitanje: na koji način primjenjivati sve dostupne cjenovne strategije i promotivne tehnike, a da bi se održala već i tako tanka profitabilnost trgovaca? U knjizi se sistematiziraju i sintetiziraju najnovija znanstvena dostignuća iz strateškog i operativnog marketinškog i financijskog menadžmenta. Obrađuju se novi razvojni oblici formiranja cijena kao što su dinamičnost i varijabilnost cijena, cjenovne strategije i cjenovni imidž, različiti oblici promocija, analiza financijskog stanja i profitabilnosti maloprodajnog poslovanja. U posebnim poglavljima se obrađuju odnosi online i offline cijena, uloga programa vjernosti, utjecaj kuponizacije na profitabilnost i dr. Do sada nije istraživan cjelokupan proces i čimbenici koji utječu na formiranje cijena na ovakav način kao što je predstavljeno u knjizi. Svrha je knjige stimulirati i olakšati nova istraživanja iz ovoga područja kako bi znanstvena javnost mogla struci ponuditi bolje odgovore, više rezultata i novih spoznaja o utjecaju cijena na privlačnost, odabir i profitabilnost prodavaonice.

 

Iz sadržaja

 

Predgovor IV

  1. UVOD.. 1

1.1.       Cilj istraživanja. 4

1.2.       Razine maloprodajnih cijena u Europi 6

  1. POLAZIŠTE MALOPRODAJNIH CIJENA.. 19

2.1.       Teorija formiranja maloprodajnih cijena. 21

2.2.       Pozicioniranje cijenama na tržištu. 25

2.3.       Metode formiranja cijena. 30

2.4.       Odnos cijene i predodžbe vrijednosti 42

2.5.       Dinamičnost cijena. 48

2.6.       Unutarnje referentne cijene i iskazivanje sniženja. 55

2.7.       Značaj isticanja jediničnih cijena. 66

2.8.       Novi razvojni oblici formiranja cijena i promocija. 69

  1. GLAVNE CJENOVNE STRATEGIJE.. 74

3.1.       Teorijski okvir cjenovnih strategija. 76

3.2.       Implikacije cjenovnih strategija na kupce. 84

3.3.       Cjenovni imidž. 89

3.4.       Posebne cjenovne strategije. 97

3.5.       Odnosi online i offline cijena. 99

3.6.       Cjenovni rat 106

  1. CJENOVNE PROMOCIJE.. 110

4.1.       Teorijski okvir cjenovnih promocija. 112

4.2.       Tipovi i efekti cjenovnih promocija. 118

4.3.       Empirijska generalizacija sniženja cijena. 125

4.4.       Cjenovni signali 128

4.5.       Profitabilnost privremenih sniženja. 133

4.6.       Promotivni kuponi 140

4.7.       Financijski efekti kuponizacije. 149

4.8.       Programi vjernosti 152

4.9.       Preporuke kupaca. 159

4.10.    Zavaravanje cijenama. 168

  1. PROFITABILNOST MALOPRODAVAČA.. 174

5.1.       Analiza financijskog stanja. 178

5.2.       Financijski model trgovinskog poslovanja. 184

5.3.       Upravljanje trgovačkom i bruto maržom.. 187

5.4.       Metrika za izravno povezivanje marketinga i profitabilnosti 190

5.5.       Financijski modeli strateškog upravljanja u maloprodaji 193

  1. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA.. 204

Bibliografija. 209

Popis tablica, grafikona i slika. 234

Kazalo pojmova. 238

 

 

 

 

 

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Karakter

Uvez