INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA - Naruči svoju knjigu

INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA

Priručnik
Autor: Antolović, Kamilo; Sviličić, Nikša
Područje: Komunikacija, odnosi s javnošću, mediji
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 94
Uvez: Meki

13,14 

Želja je ovoga priručnika osvijetliti ključne sadržaje interpersonalne komunikacije, a ne oblikovati znanstveni rad ili udžbenik te biti vodič svakome tko želi efikasnije komunicirati s drugima i javnošću. U skladu s time, poglavlja završavaju korisnim primjerima iz prakse te posebnim prilozima.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

Opis

Iz sadržaja:

PREDGOVOR / UVOD / UVOD U INTERPERSONALNU KOMUNIKACIJU / Što je komunikacija – komunikacijski model? / Osoba kao izvor poruka / Verbalno i neverbalno komuniciranje / Povratna reakcija primatelja / VERBALNO U KOMUNIKACIJI / Interpersonalna komunikacija / Pojavnosti artikulacije sadržaja / Povratna informacija i aktivno slušanje / tehnike i metode prezentacije / NEVERBALNO U KOMUNIKACIJI / Komunikacijske zone / Tipovi ( oblici ) neverbalne komunikacije / Govor tijela – neverbalna komunikacija / Izgled / KAKO DOBRO KOMUNICIRATI S DRUGIMA? / Prvi kontakt / Komuniciranje s grupom ( javni nastup ) / Bonton i korporativna kultura / ZAKLJUČAK / Prilozi / Ilustracija govora tijela

O knjizi:

Utrka u vremenu u svim segmentima postaje sve brža i oštrija, zato je važno poznavati trendove, uloge se mijenjaju i suradnja je ključna riječ, a suradnja je gotovo nemoguća bez dobre komunikacije. Populacija stari, životni vijek čovjeka se produžava, snažno se povećava uloga komunikacije i sve je veći broj ljudi uključeno u komuniciranje pa dominira kultura ekrana, osobito kod mlađih.

Živimo u dinamičnom vremenu u kojem suvremena tehnološka rješenja u oblikovanju i prijenosu informacija rezultiraju pojavom novih komunikacijskih paradigmi. Možemo reći da komunikacija ima ključnu ulogu u stvaranju povoljnih i nepovoljnih dojmova kako o pojedincu tako i o poduzeću, radnom okruženju, proizvodima i uslugama.

Bez obzira na fantastičan razvoj tehnologija, uključivo internet, komunikaciju licem u lice (interpersonalno), između osoba, neće moći zamjeniti nikakva tehnologija, pa značenje interpersonalne komunikacije za razvoj odnosa ostaje dominirajuće. Komunikacija, naglašeno interpersonalna, je jedna od osnovnih ljudskih potreba koja čovjeku omogućava interakciju s drugima i zajednicom u cjelini. Za komunikaciju nisu potrebne riječi, poznavanje gramatike i sl., ljudi komuniciraju i prije nego što počnu govoriti, koristeći se zvukovima, pokretima i gestama. Komunikacija je proces podjele misli i njihovog značenja različitim verbalnim i neverbalnim porukama. Posebnost komunikacije, dakle razmjene poruka, između osoba kao kanala komuniciranja (interpersonalna komunikacija) sagledava se u kompleksnosti pojedinih poruka te raznorodnosti percepcije nizom osjetila što se nikada neće moći postići tehničkim rješenjima (npr. internetom).

Dobri međuljudski odnosi, reputacija, osobni image… nisu rezultat slučaja, nego poznavanja i primjene određenih elemenata uspješne komunikacije, posebno u poslovnom okruženju.

Upravo zbog svega navedenog želja je osvjetliti ključne sadržaje interpersonalne komunikacije u ovom priručniku te biti vodič svakom ko želi efikasnije komunicirati s drugima i javnošću.

Iznimna složenost ove problematike nagnala nas je da joj pristupima sa stajališta najbolje prakse i bez ambicije da otvorima teoretske dileme kojih ima, dapače; želja je pomoći onima kojima ova materija nije bliska ili je sama vještina manje važna u profesionalnoj orjentaciji.

Cilj ove knjige-priručnika počiva na ambiciji da čitatelji bolje shvate multidisciplinarnost i složenost komuniciranja, naglašeno interpersonalnog, u novoj ekonomiji digitalnog doba i složenost dijaloga između pojedinaca i zajednice.

Iz cilja knjige proizlazi i struktura njenog sadržaja kroz pojedina poglavlja koja završavaju korisnim primjerima iz prakse te posebnim dodacima (prilozima) na kraju.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Izdavač

K&K Promocija

Uvez

Meki

Karakter

priručnik

Autor

,

ISBN