Akcija!
KAMATE u svakodnevnoj praksi - Naruči svoju knjigu

KAMATE u svakodnevnoj praksi

pravno uređenje - zahtjev za naplatu - obračun kamata - pregled stopa
Autor: Gamilec, Goran; Giunio, Miljenko A.; Ilak, Vinka
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2015
Broj stranica: 217
Uvez: Meki

23,23  (175,03 kn)

Ovaj priručnik pomaže u svakodnevnom radu svima koji se bave pitanjima kamata, obračuna i naplate kamata u praksi

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 2277 Kategorija: Oznaka:

Opis

O knjizi:

Interes za kamate u Republici Hrvatskoj zadnjih su godina dodatno povećali problemi kreditiranja uz valutnu klauzulu uzrokovani promjenom tečaja kune u odnosu na euro te još više švicarskog franka, velikim i sve većim broja prisilnih naplata, ali i brojnim propisima kojima se uređuju pitanja vezana uz vrste i visinu kamata, obveza obračuna, pravo na kamate, način izračunavanja i dr.

Ovim priručnikom ažurirana je ova zahtjevna stručna materija, a osobito pitanja vezana uz postupke oko podnošenja zahtjeva za naplatu i obračuna kamata nastalih temeljnim sve brojnijih prisilnih naplata, koja u praksi često izazivaju dvojbe. Sastavni dio ovog priručnika je i pregled propisanih zateznih i ugovornih kamata, te urednički pročišćeni tekstovi i izvadci iz ključnih propisa koji uređuju područje kamata.

Iz sadržaja:

I. PRAVNO UREĐENJE KAMATA 11
MR. SC. MILJENKO APPIO GIUNIO
1. Uvod 13
2. Općenito o kamatama 15
3. Ugovorne kamate 17
3.1. Općenito o ugovornim kamatama 17
3.2. Stope ugovornih kamata 18
3.3. Ugovorne kamate bez određene stope 20
3.4. Razdoblje (vremenska osnovica) stope ugovornih kamata 20
3.5. Dospjelost ugovornih kamata 20
3.6. Promjenjivost stope ugovornih kamata 21
3.7. Kamate u nenovčanim generičkim obvezama 23
3.8. Kamate na predujam 23
4. Zatezne kamate 25
4.1. Općenito o zateznim kamatama 25
4.2. Stope zateznih kamata 26
4.2.1. Zakonska stopa zateznih kamata 27
4.2.2. Ugovaranje stope zateznih kamata 28
4.2.3. Stopa ugovornih kamata kao stopa zateznih 29
4.3. Zatezne kamate prema zfppn-u 29
4.4. Kumulacija zateznih kamata i štete 31
4.5. Zatezne kamate kao dio imovinskog zahtjeva u kaznenom postupku 33
5. Zabranjeni i dopušteni anatocizam 34
5.1. Zasebno uređenje kapitalizacije (anatocizma) ugovornih te
zateznih kamata 34
5.1.1. Anatocizam ugovornih kamata 34
5.1.2. Anatocizam zateznih kamata 35
5.1.3. Zamjena jednog anatocizma drugim? 36
5.1.4. Zaključci o zabranjenom i dopuštenom anatocizmu 36
5.2. Složeni kamatni izračun uz konformni kamatnjak 37
6. Redoslijed uračunavanja kod djelomičnog
plaćanja duga 39
7. Zastara kamatnih zahtjeva 42
8. Zaključno 44

II. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA NAPLATU KAMATA 47
VINKA ILAK, DIPL. IUR.
GORAN GAMILEC, DIPL. OEC.
1. Uvod 50
2. Evidentiranje tražbine po osnovi kamata u očevidnik
redoslijeda plaćanja i redoslijed izvršenja 52
2.1. Redoslijed naplate kamate 53
2.2. Način obračuna i naplate kamate po osnovama za plaćanje po kojima
se obavlja zapljena 54
3. Utvrđivanje formalne ispravnosti zahtjeva za obračun
kamate u osnovi za plaćanje 56
4. Uvjeti za primjenu zakonske zatezne kamate 57
5. Utvrđivanje visine zatezne kamate prema tražbini iz
osnove za plaćanje 58
6. Postupanje fine u slučaju obračuna ugovorne
kamatne stope 59
7. Zahtjev za naplatu kamate koja nije određena osnovom
za plaćanje – primjena čl. 30. Ovršnog zakona 60
8. Postupanja fine kod utvrđivanja ispravnosti
naloga/zahtjeva za obračun kamate 61
9. Kamata kod naplate tražbine iz radnog odnosa 63
9.1. Obračun plaće, neisplaćene plaće ili otpremnine 63
9.2. Sudska presuda radi naplate tražbine iz radnog odnosa u bruto iznosu 63
9.3. Rješenje o ovrsi 64
10. Primjeri na koji način zatražiti naplatu kamate, ovisno o
vrsti osnove za plaćanje 64
10.1. Pravomoćno i ovršno rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 65
10.2. Rješenje o ovrsi na temelju ovršne isprave 69
10.3. Zadužnica i bjanko zadužnica 70
10.4. Izravna naplata – sudska presuda ili nagodba/upravna presuda ili
nagodba/obračun poslodavca 73
11. Najčešće pogreške u zahtjevima za naplatu kamata u
postupku provedbe ovrhe i kako ih spriječiti odnosno
ispraviti 74
12. Vrste kamatnih stopa koje fina obračunava na zahtjev
podnositelja 75

III. OBRAČUN I NAPLATA KAMATA 79
Vinka Ilak, dipl. iur.
Goran Gamilec, dipl. oec.
1. Primjeri obračuna kamata 81
Primjer 1. Obračun kamata kod izravne naplate 81
Primjer 2. Naplata zadužnice i obračun kamate u slučaju kada se zahtjev za
naplatu zadužnice provodio u više navrata zbog nedostatka sredstava na
računima ovršenika (blokada računa) 82
Primjer 3. Naplata rješenja o ovrsi u kojem se traži i obračun kamate na
glavnu tražbinu iz rješenja u više navrata 84
Primjer 4. Obračun kamata kad kamata nije određena osnovom za
plaćanje (čl. 30. Ovršnog zakona) 86
Primjer 5. Obračun kamate po osnovi za plaćanje koja se odnosi na
tražbinu u stranoj valuti (isplata u kunskoj protuvrijednosti) 87
Primjer 6. Obračun kamate kod izravne naplate – presuda u bruto iznosu 89
Primjer 7. Obračun kamata kod osnove za plaćanje za naplatu
javnih davanja – rješenje ministarstva financija – nadležne ispostave
porezne uprave 90
Primjer 8. Obračun kamate po osnovi za plaćanje – suglasnost za prijenos
prije isteka roka od 60 dana iz čl. 206. ili 209. Ovršnog zakona 92
2. Posebnosti u obračunu i naplati kamata temeljem
ostalih osnova za plaćanje koje fina provodi sukladno
zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima 95

IV. PRILOZI 101
I. Propisi 105
1. ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI –
IZVADAK (Nar. nov., br. 108/12 – 112/13) 105
1.1 Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje
od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 1/15) 110
2. ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA – IZVADAK (Nar nov., br. 35/05, 41/08 i
125/11 – ZAKON O ROKOVIMA ISPUNJENJA NOVČANIH OBVEZA) 111
2.1. Eskontna stopa Hrvatske narodne banke (Nar. nov., br. 1/15) 114
3. ZAKON O KAMATAMA (Nar. nov., br. 94/04 i 35/05 – Zakon o obveznim
odnosima) 114
3.1. Uredba o visini najviših dopuštenih ugovornih kamatnih stopa
(Nar. nov., br. 153/04) 117
3.2. Uredba o visini stope zatezne kamate (Nar. nov., br. 153/04) 117
4. ZAKON O ZATEZNIM KAMATAMA (Nar. nov., br. 28/96) 118
4.1. Vjerodostojno tumačenje čl. 3. st. 1. Zakona o zateznim kamatama
(Nar. nov., br. 58/04) 119
4.2. Uredba o visini stope zatezne kamate (Nar. nov., br. 72/02) 120
4.3. Uredba o visini stope zatezne kamate (Nar. nov., br. 76/96) 120
4.4. Uredba o visini stope zatezne kamate (Nar. nov., br. 36/96) 121
5. UREDBA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE (Nar. nov., br. 19/95) 121
6. UREDBA O IZMJENI UREDBE O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE
(Nar. nov., br. 50/94) 122
7. UREDBA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE (Nar. nov., br. 22/94) 122
8. UREDBA O IZMJENI UREDBE O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE
(Nar. nov., br. 19/94) 122
9. UREDBA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE (Nar. nov., br. 8/94) 123
10. UREDBA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE (Nar. nov., br. 95/93) 123
11. ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE (Nar. nov., br. 53/91) 124
12. ZAKON O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA
(Nar. nov., br. 91/10 i 112/12) 124
12.1. Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim
sredstvima (Nar. nov., br. 6/13) 140
13. OVRŠNI ZAKON – IZVADCI (Nar. nov., br. 112/12, 25/13 i 93/14) 167
14. ZAKON O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU (Nar. nov., br. 75/09 – 9/15) 183
II. Pregledi kamatnih stopa
1.   PREGLED STOPA ZATEZNIH KAMATA ZA UGOVORE U PRIVREDI
OD 1.10.1978. DO 6.10.1989. 211
2.   PREGLED STOPA ZATEZNIH KAMATA ZA UGOVORE U NEPRIVREDI
OD 1.10.1978. DO 6.10.1989. 212
3.   PREGLED STOPA ZATEZNIH KAMATA ZA SVE UGOVORE
OD 7.10.1989. DO 31.12. 2007. 213
4.   PREGLED STOPA ZATEZNIH KAMATA ZA JAVNA DAVANJA
OD 1.1.1991. DO 31.12. 2007. 214
5.   PREGLED STOPA ZATEZNIH KAMATA OD 1.1.2008. ZA TRGOVAČKE
UGOVORE, TE UGOVORE IZMEĐU TRGOVCA I OSOBE JAVNOG PRAVA 215
6.   PREGLED STOPA ZATEZNIH KAMATA OD 1.1.2008. ZA OSTALE ODNOSE 215
7.   PREGLED STOPA ZATEZNIH KAMATA OD 30.6.2013. ZA POSLOVNE
TRANSAKCIJE 216
8.   PREGLED STOPA UGOVORNIH ZATEZNIH KAMATA OD 1.1.2008.
ZA TRGOVAČKE UGOVORE, TE UGOVORE IZMEĐU TRGOVCA I
OSOBE JAVNOG PRAVA 216
9.   PREGLED STOPA UGOVORNIH ZATEZNIH KAMATA OD 30.6.2013.
ZA POSLOVNE TRANSAKCIJE IZMEĐU PODUZETNIKA 217
10. PREGLED STOPA UGOVORNIH KAMATA OD 1.1.2008. IZMEĐU
OSOBA OD KOJIH BAREM JEDNA NIJE TRGOVAC 217
11. PREGLED STOPA UGOVORNIH KAMATA OD 1.1.2008. IZMEĐU
TRGOVACA ODNOSNO TRGOVCA I OSOBE JAVNOG PRAVA 217

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, ,

Izdavač

Karakter

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “KAMATE u svakodnevnoj praksi”

Povezane knjige - Naša preporuka