KVALITETA KAO RAZVOJNI KONCEPT, zbornik radova - Naruči svoju knjigu

KVALITETA KAO RAZVOJNI KONCEPT, zbornik radova

19. međunarodni simpozij o kvaliteti
Autor: Grupa autora
Područje: Kvaliteta
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 536
Uvez: Meki

30,66 

SKU: 2331 Kategorija: Oznake: ,

Opis

O knjizi:

„ Svaka zemlja, kao i nadnacionalne ekonomske i političke integracije traže nova rješenja i mogućnosti rasta i razvoja. Mišljenja smo da je jedan od mogućih razvojnih koncepata „kvaliteta“, odnosno da „kvaliteta“ sama po sebi predstavlja razvojni koncept svake organizacije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pa i države. Iz toga proizlazi i radni naziv ovog simpozija: KVALITETA KAO RAZVOJNI KONCEPT.
HDMK, kao i uvijek do sada, čini napor u cilju okupljanja kritične mase znanja i kompetencije na području sustava upravljanja kako bi kroz teoriju i praktična iskustva, dalo svoj doprinos razvoju svjesnosti o potrebi modeliranja razvojnog koncepta kompatibilnog sa svim ekonomskim sustavima, u kojem bi „kvaliteta“ bila pokretač razvoja i jamstvo njegove održivosti. Tako osmišljen razvoj pospješuje konkurentsku sposobnost gospodarstva kao pretpostavku osiguravanja kvalitetnijeg života svojih građana, što je suština politike svih demokratskih sustava.
HDMK poziva vas da kao znanstvenici i stručnjaci zajedno doprinesemo ideji kvalitete kao razvojnog koncepta. S tom svrhom pristupili smo organizaciji 19. međunarodnog simpozija o kvaliteti i pozvali sve vas na razmjenu iskustva i ideja u cilju iznalaženja prihvatljivih rješenja u svrhu bolje budućnosti.
Prezentacijom znanstvenih i stručnih radova iz područja sustava upravljanja znanstvenika i stručnjaka iz zemlje i inozemstva, želja nam je ukazati da značajnija promocija kvalitete kao razvojnog koncepta u svim organizacijama i sektorima može znatnije doprinijeti razvoju konkurentnosti gospodarstva na globalnoj razini, a time i kvaliteti života ljudi. Kvaliteta kao razvojni koncept kompatibilna je sa svim gospodarskim sustavima demokratskih društava. Stoga, prema našem mišljenju, zaslužuje znanstvenu i stručnu raspravu na ovom simpoziju“ .

Iz sadržaja:

SADRŽAJ/CONTENTS
Tematska cjelina: KVALITETA KAO RAZVOJNI KONCEPT
Thematic unit: QUALITY AS A CONCEPT OF DEVELOPMENT
1. Alexander Linczényi – Slovačka/Slovakia
Renata Nováková – Slovačka/Slovakia
Quo Vadis Quality Management?
Quo Vadis upravljanje kvalitetom?
Izvorni znanstveni članak/Original scientific paper …………………………………… 1

2. Miroslav Drljača – Hrvatska/Croatia
Kvaliteta kao razvojni koncept
Quality as a Concept of Development
Izvorni znanstveni članak/Original scientific paper …………………………………. 13

3. Miloš Jelić – Srbija/Serbia
Ana Aksentijević Jelić – Srbija/Serbia
Human Governance and Corporate Governance – The Same or the Opposite
Human Governance and Corporate Governance – isto ili suprotno
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………….. 27

4. Jasminka Samardžija – Hrvatska/Croatia
Strategija upravljanja po „ROWE MODELU“ – mjerenje outputa, a ne prisutnosti zaposlenika
Management Strategy by „ROWE MODEL“ – Measuring Output, and no Employees Presence
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………….. 39

5. Ivana Čandrlić-Dankoš – Hrvatska/Croatia
Ana-Marija Putrić – Hrvatska/Croatia
Europski model upravljanja kvalitetom i njegova primjena na sub nacionalnoj (regionalnoj) razini
The European Quality Management Model and its’ Application on Sub National (Regional) Level
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………….. 51

IX
Tematska cjelina: PROCESNO UPRAVLJANJE U TEORIJI I PRAKSI
Thematic unit: PROCESS MANAGEMENT IN THEORY AND PRACTICE
6. Eli Mornar – Hrvatska/Croatia
Dragana Grubišić – Hrvatska/Croatia
Utjecaj implementacije ISO 20022 XML na konkurentnost i zadovoljstvo korisnika uslugama platnog prometa
Impact of ISO 20022 XML Implementation on Competitiveness and Satisfaction of Payment Service Users
Izvorni znanstveni članak/Original scientific paper …………………………………. 61

7. Mihail Aurel Titu – Rumunjska/Romania
Continuous Improvement by Implementing Kaizen Management in an Industrial Organization
Stalno poboljšanje uvođenjem Kaizen upravljanja u industrijsku organizaciju
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………….. 75

8. Victor V. Timchenko – Rusija/Russia
Organizational Knowledge in the Quality Management System
Organizacijsko znanje u sustavu upravljanja kvalitetom
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………….. 85

9. Vehbi Ramaj – Kosovo/Kosovo
Besnik Hajdari – Kosovo/Kosovo
Refik Havolli – Kosovo/Kosovo
Total Quality Management in the Companies of the Republic of Kosovo
Upravljanje potpunom kvalitetom u poduzećima Republike Kosovo
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………….. 93

10. Veljko Kondić – Hrvatska/Croatia
Boris Miletić – Hrvatska/Croatia
Branislav Bojanić – Hrvatska/Croatia
Živko Kondić – Hrvatska/Croatia
Razrada metode za određivanje prioriteta prilikom realizacije projekata u primjeni LEAN-a
Determination of Method for Determining Priority with the realization of Projects in the LEAN Application
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 103

X
11. Krešimir Buntak – Hrvatska/Croatia
Ivana Martinčević – Hrvatska/Croatia
Helena Premec – Hrvatska/Croatia
Amortization as a Cost of Quality
Amortizacija kao trošak kvalitete
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………….117

12. Ana Globočnik Žunac – Hrvatska/Croatia
Krešimir Buntak – Hrvatska/Croatia
Ivana Stanić – Hrvatska/Croatia
Internal Business Communication as Framework of Organizationl Quality
Interna poslovna komunikacija kao okvir kvalitete organizacije
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 129

13. Renata Stasiak Betlejewska – Poljska/Poland
Wojciech Gliń – Poljska/Poland
Quality Management System as an Element of the Enterprises Development
Sustav upravljanja kvalitetom kao element razvoja poduzeća
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 141

14. Petar Evrosimovski – Makedonija/Macedonia
Valbona Morina – Makedonija/Macedonia
Zdenko Malenica – Hrvatska/Croatia
Mihajlo Evrosimovski – Makedonija/Macedonia
Implementation ISO 9001:2015 Quality Management System in judicial Institutions in the Republic of Macedonia
Implementacija ISO 9001:2015 sustava upravljanja kvalitetom u pravosudne institucije u Republici Makedoniji
Stručni članak/Professional paper ………………………………………………………. 151

Tematska cjelina: KVALITETA I PROCESNO UPRAVLJANJE OKOLIŠEM
Thematic unit: PROCESS MANAGEMENT IN ENVIRONMENT PROTECTION
15. Krunoslav Škrlec – Hrvatska/Croatia
Dušanka Gajdić – Hrvatska/Croatia
Ekonomsko-energetski pokazatelji kvalitete zgrada preko projekata energetske učinkovitosti
Economic and Energy Indicators of Quality of Building Achieved by Energy Efficiency Projects
Izvorni znanstveni članak/Original scientific paper …………………………….163
XI
Tematska cjelina: KVALITETA U OBRAZOVANJU I SPORTU
Thematic unit: QUALITY IN EDUCATION AND SPORT
16. Irina Kacian Ivetić – Hrvatska/Croatia
Štefica Katušić – Hrvatska/Croatia
Damir Čovčić – Hrvatska/Croatia
Utjecaj obrazovanja u području osiguravanja i kontrole kvalitete na promjenu kulture kvalitete u društvu
Influence of Education in the Field of Quality Assurance and Quality Control on Change of Quality Culture in Society
Prethodno priopćenje/Preliminary communication…………………………………. 177

17. Aleksandra Nastasić – Srbija/Serbia
Koviljka Banjević – Srbija/Serbia
Dragana Gardašević – Srbija/Serbia
Dragana Rošulj – Srbija/Serbia
Društvena odgovornost u visokom obrazovanju
Social Responsibility in Higher Education
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 189

18. Robert Ulewicz – Poljska/Poland
Quality Evaluation of the Teaching Activities
Ocjena kvalitete nastavnih aktivnosti
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 201

19. Violeta Šugar – Hrvatska/Croatia
Tatiana Zanini Gavranić – Hrvatska/Croatia
BSC and Challenges of the Integrated Quality Management System in Higher Education Institutions
BSC i izazovi integriranih sustava upravljanja kvalitetom u institucijama visokog obrazovanja
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 213

20. Ivana Banjad Pečur – Hrvatska/Croatia
Nina Štirmer – Hrvatska/Croatia
Bojan Milovanović – Hrvatska/Croatia
Marina Bagarić – Hrvatska/Croatia
Ivana Carević – Hrvatska/Croatia
Provođenje programa izobrazbe radnika za energetsku učinkovitu gradnju po programu Croskills
Implementation of Construction Workers Education in the Field of Energy Efficiency According to Croskills Programme
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 225

XII
21. Ivan Toth – Hrvatska/Croatia
Sanja Kalambura – Hrvatska/Croatia
Nives Jovičić – Hrvatska/Croatia
Razvoj Veleučilišta Velika Gorica temeljen na funkcionalnom sustavu unutarnjeg osiguravanja kvalitete
Development of the University of Applied Science Velika Gorica Based on a Functional System of Internal Quality Insurance
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 237

22. Željko Turčinović – Srbija/Serbia
Sport i Six Sigma
Sport and Six Sigma
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 245

Tematska cjelina: KVALITETA I PROMETNI SUSTAVI
Thematic unit: QUALITY AND TRAFFIC SYSTEMS
23. Milica Gašpert – Hrvatska/Croatia
The Basis of the Quality Engineering in the Postal Business
Osnove inženjeringa kvalitete u poštanskom poslovanju
Prethodno priopćenje/Preliminary communication…………………………………. 259

24. Igor Štimac – Hrvatska/Croatia
Andrija Vidović – Hrvatska/Croatia
Silvestar Špehar – Hrvatska/Croatia
Tomislav Banić – Hrvatska/Croatia
Prevencija sudara ptica sa zrakoplovom i njezin utjecaj na kvalitetu usluge zračne luke
Prevention of Aircraft Bird Strike and its Influence on the Quality of Airport Services
Prethodno priopćenje/Preliminary communication…………………………………. 281

25. Eva Nedeliaková – Slovačka/Slovakia
Michal Panák – Slovačka/Slovakia
Zdenka Hofbruckerová – Češka/Czech Republic
Tereza Smajdorová – Češka/Czech Republic
Progressive Methodics Towards Quality Evaluation in Transport Services
Suvremena metodika za ocjenjivanje kvalitete prometnih usluga
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 299

XIII
26. Nermin Zijadić – Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina
Fadila Kiso – Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina
Muharem Šabić – Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina
Sistem upravljanja kvalitetom u procesima odleđivanja zrakoplova
Quality Management System in Aircraft Deicing Processes
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………….311

Tematska cjelina: KVALITETA U ZDRAVSTVU I TURIZMU
Thematic unit: QUALITY IN HEALTHCARE AND TOURISM
27. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović – Hrvatska/Croatia
Iris Pionić – Hrvatska/Croatia
Primjena sustava upravljanja kvalitetom u hotelskim lancima
Implementation of Quality Management Systems in Hotel Chains
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 323

Tematska cjelina: KVALITETA U AUDITIRANJU
Thematic unit: QUALITY IN AUDITING
28. Juhani Anttila – Finska/Finland
Kari Jussila – Finska/Finland
The Role of Internal Auditing in Developing Organization Towards the Excellent Performance
Uloga internih audita u razvoju organizacije prema postizanju izvrsnosti
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 335

29. Renato Barišić – Hrvatska/Croatia
Dario Posarić – Hrvatska/Croatia
Marija Vugrinec – Hrvatska/Croatia
NMAP – ekspertni alat za reviziju IT sustava
NMAP – Expert Tool for IT System Auditing
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 359

30. Đuro Tunjić – Hrvatska/Croatia
Goran Kliškić – Hrvatska/Croatia
Krunoslav Boban – Hrvatska/Croatia
Certifikat – papir na zidu ili dodana vrijednost
Certificate – Paper on The Wall or Added Value
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 371

XIV
31. Renato Barišić – Hrvatska/Croatia
Ana-Marija Matanović – Hrvatska/Croatia
Maja Osrečak – Hrvatska/Croatia
Revizija baze podataka korištenjem SQL Server audita
Database Auditing Using SQL Server Audit
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 381

32. Josip Lisičar – Hrvatska/Croatia
Josipa Lisičar – Njemačka/Germany
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 – kako do certifikata
prema revidiranim međunarodnim normama
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 – How to get a Certificate According
to New Revised International Standards
Stručni članak/Professional paper ……………………………………………………….. 389

Tematska cjelina: KVALITETA U PROIZVODNJI I GRAĐEVINARSTVU
Thematic unit: QUALITY IN MANUFACTURING AND CONSTRUCTION
33. Daniela Tesařová – Češka/Czech Republic
Petr Čech – Češka/Czech Republic
New Demands for the Quality of Furniture
Novi zahtjevi za kvalitetu namještaja
Izvorni znanstveni članak/Original scientific paper ……………………………….. 401

34. Iva Čechová Houbová – Češka/Czech Republic
Karel Krontorád – Češka/Cezch Republic
Options in Quality Monitoring in Production of Furniture Elements Using Production Batch 1 Systems
Opcije praćenja kvalitete u proizvodnji elemenata namještaja primjenom sustava za proizvodnju serije 1
Prethodno priopćenje/Preliminary communication…………………………………..411

35. Ismar Alagić – Bosna i Hercegovina/Bosnia and Herzegovina
Primjena Lean Six Sigma alata sa ciljem otklanjanja uskih grla
u proizvodnji u konkurentnim radnim uslovima firme iz Bosne i Hercegovine
Application of Lean Six Sigma Tools in Order to Eliminate
Bottlenecks in Working Conditions Firm From B&H
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 423

XV
Tematska cjelina: KVALITETA, ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU
Thematic unit: QUALITY, HEALTH CARE AND SAFETY AT WORK
36. Marko Bešker – Hrvatska/Croatia
Jopsip Čiček – Hrvatska/Croatia
Nataša Markulin Grgić – Hrvatska/Croatia
Nadzor, mjerenje, analiza i procjena u sustavu upravljanja zdravljem i sigurnošću prema nacrtu norme ISO 45001:2017
Supervision, Measurement, Analysis and Assessment in Management System for Health and Safety According to the Draft of ISO 45001:2017 Standard
Izvorni znanstveni članak/Original scientific paper ………………………………. 437

37. Zoran Punoševac – Srbija/Serbia
ISO 45001 i kultura zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
ISO 45001and Health Protection and Safety at Work Culture
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 455

38. Gorana Lipnjak – Hrvatska/Croatia
Upravljanje kvalitetom zraka u uredskim prostorijama
Indoor Air Quality Management
Stručni članak/Professional paper ……………………………………………………….. 465

Tematska cjelina: KVALITETA U OPSKRBNOM LANCU
Thematic unit: QUALITY IN SUPPLY CHAIN
39. Renata Stasiak-Betlejewska – Poljska/Poland
Justyna Stawicka – Poljska/Poland
Quality Marks as One of the Development Directions of Polish Enterprises
Oznake kvalitete kao jedna od razvojnih smjernica poljskih poduzeća
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 479
40. Saša Petar – Hrvatska/Croatia
Tajana Marušić – Hrvatska/Croatia
Igor Klopotan – Hrvatska/Croatia
Utjecaj kvalitete proizvoda ili usluge na odabir marke i lojalnost potrošača
The Impact of Quality of Productrs or Services on Brand
Selection and Consumer Loyalty
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 491

XVI
41. Sanja Zambelli – Hrvatska/Croatia
Marina Balukčić – Hrvatska/Croatia
Ana Antolić – Hrvatska/Croatia
Utjecaj povećanja mobilnosti na kvalitetu logističkih usluga
The Influence of Increased Mobility on the Quality of Logistic Services
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 503

Tematska cjelina: KVALITETA I UPRAVLJANJE RIZICIMA
Thematic unit: QUALITY AND RISK MANAGEMENT
42. Branislava Milovanov – Srbija/Serbia
Mirjana Stanić – Srbija/Serbia
Rizici sprovođenja izmena bez uspostavljanja procesa menadžmenta izmenama
Risk of Implementation of the Change Without Establishment of the Change Management
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 521

43. Davor Grgurević – Hrvatska/Croatia
Krešimir Buntak – Hrvatska/Croatia
Saša Petar – Hrvatska/Croatia
Systematic Review of Risk Management Concept in Management of Supply Chains
Sustavni pregled koncepta upravljanja rizicima u upravljanju opskrbnim lancima
Pregledni članak/Review……………………………………………………………………… 535

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Karakter

Uvez