MATEMATIKA LJUDSKOG ŽIVOTA - Naruči svoju knjigu

MATEMATIKA LJUDSKOG ŽIVOTA

Bioetička rasprava o vrijednosti / vrednoti života
Autor: Marinić, Marko
Područje: Psihologija i osobni razvoj
Područje: Novi društveni i ekonomski procesi
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 247
Uvez: Meki

21,24 

Progovara se o vrijednosti ljudskog života kroz prizmu razmišljanja osoba s invaliditetom. U fokusu je etičko gledanje na ljudski život, njegova kvaliteta te ono što je vječni predmet društvene rasprave – pitanje eutanazije.

Opis

Iz uvoda:

I zagovornicima kvalitete života i zagovornicima svetosti života osobe s invaliditetom vrlo su zanimljiva populacija. Prvima da na temelju odstupanja od nekakvih standarda funkcioniranja ljudskog organizma (uz ostale razloge) potkrjepljuju ili dokazuju ideju mjerljive, umanjene ili čak potpune odsutnosti kvalitete, a onda i vrijednosti života, a drugima da upravo usprkos tim nedostatcima brane ideju punovrijednosti i svetosti ljudskog života kao takvoga.

Nerijetko se takve ili slične rasprave o osobama s invaliditetom vode bez prisutnosti samih osoba s invaliditetom te stoga ne iznenađuje krilatica “Ništa o nama bez nas” kojom su prije desetak godina udruge osoba s invaliditetom htjele upozoriti na taj veliki problem. Organizirali su i velike prosvjede, posebice protiv legalizacije eutanazije, a osnovan je i savez udruga osoba s invaliditetom pod nazivom „Not Dead Yet“ koji pokušava dati do znanja da se mišljenje osoba s invaliditetom o vrijednosti njihova života mora jasno čuti i uključiti u rasprave.

Upravo rečenim ćemo se, na određeni način, baviti u ovoj knjizi. Nakon uvodnog, teorijskog uvida u problematiku pokušat ćemo o vrijednosti ljudskog života govoriti upravo kroz prizmu razmišljanja osoba s invaliditetom, odnosno na temelju istraživanja provedenog među osobama s invaliditetom.

Sadržajno, u prvom poglavlju nastojat ćemo dokučiti što život uopće jest odnosno pokušat ćemo prikazati neke od načina znanstvenog promišljanja o fenomenu života. Ta će nam razrada, osim kao temelj daljnjoj raspravi, u kasnijem dijelu knjige poslužiti i za povlačenje određenih paralela između pojedinih postavki suvremenih etičkih strujanja i nekih tradicionalnih (davno odbačenih) prirodoznanstvenih paradigmi o životu.

Drugim poglavljem otvorit ćemo pitanje o ljudskom životu. No, kako među našim ciljevima nije i dublja antropološka elaboracija modela shvaćanja ljudskog života i čovjeka kao takvoga, tim ćemo poglavljem zapravo samo skrenuti pozornost na neke etičko-aksiološke segmente gledanja na ljudski život. To bi bio i svojevrstan uvod u sljedeće poglavlje.

Treće poglavlje je najopsežniji, ujedno i središnji dio teorijskog okvira. Njime se oslikavaju i problematiziraju neki od modernih etičkih diskursa o ljudskom životu. Pri tome se ponajprije misli na tzv. etiku kvalitete života čije se postavke u suvremenom društvu predstavljaju kao jedini ispravan način postupanja prema ljudskom životu, posebice u situacijama kada je kvaliteta života, u onom medicinskom smislu, svedena na izrazito nisku razinu.

U četvrtom poglavlju donijet ćemo prikaz metodologije empirijskih istraživanja (ukupno tri). Predstavit će se ciljane populacije, način uzorkovanja, instrumentarij te način obrade dobivenih podataka.

Ključni dio rada donesen je u petom poglavlju. Uz prikaz nekih od dobivenih rezultata ostalih dvaju empirijskih istraživanja i to ondje gdje je potrebno, glavnina poglavlja predstavit će rezultate glavnog empirijskog istraživanja provedenog među osobama s invaliditetom.

Kako je pitanje moralno-normativne uporabe kriterija kvalitete života najdiskutabilnije upravo u kontekstu eutanazije, većina prikazanih rezultata ticat će se te problematike. Prvo će biti donesen opći prikaz svih pitanja vezanih uz problematiku eutanazije, da bi se nakon toga neke od najvažnijih varijabli temeljito analizirale kroz neka od sociodemografskih obilježja, ali i elemenata kvalitete života.

U šestom poglavlju pokušat ćemo dokučiti što nam dobiveni rezultati govore. Pri tome se prvenstveno misli na tumačenje rezultata u kontekstu naprijed postavljenih teorijskih polazišta i iz njih proizašlih hipoteza, čime se zapravo stvaraju temelji za argumentirano zaključivanje u posljednjem dijelu knjige. Marko Marinić

Iz sadržaja:

ŽIVOT

Što je život?

Tajna života i tko je može otkriti?

Prirodno znanstveni pogled na život

Teološki pogled na život

Kratki osvrt na prirodoznanstvenu i teološku percepciju života

LJUDSKI ŽIVOT

O ljudskom životu kao vrijednosti ili kao vrednoti?

VRIJEDNOST LJUDSKOG ŽIVOTA

Kvaliteta života

Etika kvalitete života

Kvaliteta života – zadovoljstvo životom – osjećaj sreće

Kvaliteta života u kontekstu rasprave o eutanaziji

Ciljevi istraživanja i hipoteze

METODA

Ispitanici i postupak

Obrada podataka

REZULTATI

Sociodemografska obilježja ispitanika

Razmišljanje ispitanika o životu općenito

Razmišljanje ispitanika o eutanaziji

Longitudinalna analiza stavova o legalizaciji eutanazije

RASPRAVA

ZAKLJUČAK

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka