MEĐUNARODNO POSLOVANJE - Naruči svoju knjigu

MEĐUNARODNO POSLOVANJE

-institucije, pravila, strategije-
Autor: Matić, Božo
Područje: Poslovanje
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 460
Uvez: Tvrdi

33,05 

Nakon prvoga pojavljivanja knjige 2004. godine, ulaskom Republike Hrvatske u članstvo u EU autor u skladu s relevantnim međunarodnim konvencijama i pravilima smatra nužnim pisati i dalje o međunarodnome poslovanju.

SKU: 2074 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Knjiga ‘Međunarodno poslovanje’ pojavila se prvi put 2004. godine i bila je vrlo dobro prihvaćena u akademskoj i u stručnoj javnosti. U međuvremenu je Hrvatska postala članicom Europske unije što je, uz izmjene u relevantnim međunarodnim konvencijama i pravilima, unijelo i bitne promjene u materiju koja se u knjizi obrađuje.
U prvom se dijelu daje prikaz osnovnih teorija međunarodne trgovine neophodnih za razumijevanje materije koja slijedi. Drugi dio obrađuje načine ugovaranja prodaje robe i oblike tržišta u međunarodnoj razmjeni. U trećem se dijelu bavimo poslovanjem poduzeća u međunarodnoj razmjeni, konkretno: međunarodnim trgovačkim običajima i pravilima, cijenama i kalkulacijama, poslovnim ispravama i instrumentima plaćanja u međunarodnoj robnoj razmjeni. U četvrtom dijelu obrađujemo sudionike i zadaće pojedinih sudionika u odvijanju poslova izvoza i uvoza robe. U petom se dijelu bavimo problematikom vezane trgovine u međunarodnoj razmjeni. U završnom, šestom poglavlju, analizirane su strategije izlaska na strana tržišta.

Iz sadržaja:

I. MEĐUNARODNA TRGOVINA I SUSTAVI MEĐUNARODNE RAZMJENE

1. Teorije međunarodne trgovine

1.1. Klasične teorije međunarodne trgovine
 1.1.1. Merkantilistička shvaćanja međunarodne trgovine
 1.1.2. Teorija apsolutnih prednosti
 1.1.3. Ricardova teorija komparativnih prednosti
 1.1.4. Hecksher-Ohlinova teorija

1.2. Suvremene teorije međunarodne trgovine
 1.2.1. Teorija ekonomija opsega proizvodnje
 1.2.2. Linderova teorija vanjske trgovine
 1.2.3. Vernonova teorija životnog vijeka proizvoda
 1.2.4. Porterova teorija nacionalne konkurentske prednosti

2. Institucije međunarodnog gospodarskog i financijskog sustava

2.1. Uloga i evolucija Međunarodnog monetarnog fonda
 2.2. Osnivanje i uloga Svjetske banke
 2.3. Opći sporazum o carinama i trgovini

2.4. Svjetska trgovinska organizacija
 2.4.1. Ciljevi, zadaće i načela Svjetske trgovinske organizacije
 2.4.2. Organizacijska struktura Svjetske trgovinske organizacije
 2.4.3. Multilateralni sporazumi Svjetske trgovinske organizacije

2.5. Prijam Republike Hrvatske u svjetske gospodarske organizacije i u članstvo EU
 2.5.1. Prijam Republike Hrvatske u svjetske gospodarske organizacije
 2.5.2. Prijam Republike Hrvatske u članstvo Europske unije

3. Hrvatski/EU sustav ekonomskih odnosa s trećim zemljama

3.1. Hrvatski/EU sustav međunarodne razmjene
 3.1.1. Zajednička trgovinska politika EU
 3.1.2. Trgovinska politika EU prema trećim zemljama

3.1.3. Bilateralni sporazumi EU
 3.1.3.1. Preferencijalni sporazumi sa susjednim zemljama
 3.1.3.2. Preferencijalni sporazumi s bivšim kolonijama
 3.1.3.3. Opći sustav preferencijala
 3.1.3.4. Trgovinski sporazumi s ostalim zemljama i ekonomskim integracijama

3.1.4. Hrvatski zakon o trgovini
 3.14.1. Osnovni pojmovi i definicije
 3.1.4.2. Uvjeti za obavljanje međunarodne trgovine
 3.1.4.3. Zaštitni mehanizmi u međunarodnoj trgovini

3.2. Hrvatski carinski sustav - Carinski sustav EU
 3.2.1. Osnovni pojmovi i instituti carinskog sustava
 3.2.2. Carinski postupci
 3.2.3. Slobodne zone i slobodna skladišta
 3.2.4. Carinska tarifa EU/ Hrvatska carinska tarifa
 3.2.5. Naplata carinskog duga i carinske povlastice

3.3. Hrvatski devizni sustav
 3.3.1. Osnovni pojmovi i instituti
 3.3.2. Devizni poslovi i devizna plaćanja
 3.3.3. Kreditni poslovi s inozemstvom
 3.3.4. Devizno tržište i tečaj stranih valuta
 3.3.5. Prekogranični i međunarodni platni promet

II. NAČINI PRODAJE I OBLICI TRŽIŠTA U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI

1. Ugovaranje prodaje robe
 1.1. Prodaja po viđenju
 1.2. Prodaja po opisu
 1.3. Prodaja po uzorku ili modelu
 1.4. Prodaja robe po standardnoj oznaci

2. Specijalizirana tržišta u međunarodnoj razmjeni

2.1. Dražbe (aukcije) i sustavi nadmetanja
 2.1.1. Engleski sustav nadmetanja
 2.1.2. Nizozemski sustav nadmetanja
 2.1.3. Aukcije sa zatvorenim pisanim ponudama
 2.1.4. Priprema i tijek aukcijskog nadmetanja

2.2. Sajmovi i sajamska prodaja
 2.2.1. Međunarodni sajmovi uzoraka
 2.2.2. Sajmovi u Hrvatskoj
 2.3. Burze i burzovna prodaja
 2.3.1. Razvitak i vrste burzi
 2.3.2. Burzovni poslovi i osnovni instituti terminskog trgovanja
 2.3.2.1. Burzovni posrednici
 2.3.2.2. Promptni poslovi na robnim burzama
 2.3.2.3. Terminski poslovi i terminski ugovori
 2.3.2.4. Hedging poslovi
 2.3.2.5. Marža
 2.3.2.6. Cijene i kotacije

2.3.3. Sklapanje i izvršavanje terminskih ugovora
 2.3.3.1. Burzovni nalozi i znakovi (signali) rukama
 2.3.3.2. Sklapanje terminskih ugovora
 2.3.3.3. Registracija ugovora i obračunska blagajna burze
 2.3.3.4. Izvršavanje ugovora izjednačavanjem pozicija
 2.3.3.5. Stvarne isporuke po osnovi terminskog ugovora

2.3.4. Opcije na terminske ugovore

3. Elektronička trgovina
 3.1. Pojam elektroničke trgovine i pravna regulativa
 3.2. Elektronička trgovina na malo
 3.3. Elektronička trgovina na veliko
 3.4. Problematika sigurnosti elektroničke trgovine

III. POSLOVANJE PODUZEĆA U MEĐUNARODNOJ ROBNOJ RAZMJENI

1. Međunarodne konvencije i trgovački običaji

1.1. Međunarodne konvencije o trgovini i carini

1.1.1. Konvencija Ujedinjenih naroda o međunarodnoj prodaji robe
 1.1.2. Carinska konvencija o međunarodnom prijevozu robe na osnovi karneta TIR
 1.1.3. Međunarodna konvencija o privremenom uvozu,
 1.1.4. Međunarodne norme (standardi)

1.2. Međunarodni trgovački izrazi

1.2.1. Općenito o međunarodnim trgovačkim izrazima Incoterms 2010
 1.2.2. Međunarodni trgovački izrazi koji se rabe u svim vrstama prijevoza
 1.2.3. Klauzule Incotermsa koje se rabe isključivo u prijevozu vodnim putovima

1.2.4. Revidirane američke vanjskotrgovinske definicije

1.3. Međunarodna pravila i običaji o plaćanjima u trgovini

1.3.1. Ujednačeni običaji i pravila za dokumentarne akreditive
 1.3.2. Ujednačena pravila i običaji za inkaso
 1.3.3. Ujednačena pravila za ugovorne (bankarske) garancije
 2. Cijene i kalkulacije u međunarodnoj robnoj razmjeni

2.1. Cijene u međunarodnoj trgovini robama
 2.1.1. Čimbenici koji određuju visinu izvoznih cijena
 2.1.2. Temeljne strategije određivanja cijena
 2.1.3. Ugovaranje cijena u međunarodnoj trgovini
 2.1.4. Popusti u cijeni
 2.1.5. Zaštitne klauzule u kupoprodajnim ugovorima
 2.2. Kalkulacije u međunarodnoj trgovini robom
 2.2.1. Metode izrade kalkulacija
 2.2.2. Vrste kalkulacija
 2.2.3. Primjeri izrade kalkulacija izvoza i uvoza
 3. Poslovne isprave u međunarodnoj trgovini robom
 3.1. Robne isprave
 3.1.1. Fakture i slične isprave
 3.1.2. Skladišnica
 3.1.3. Potvrde (certifikati) o robi

3.2. Prijevozne isprave u međunarodnoj robnoj razmjeni
 3.2.1. Pomorske teretnice
 3.2.1.1. Linijska pomorska teretnica
 3.2.1.2. Čarter teretnica
 3.2.1.3. Teretnice za kombinirani prijevoz

3.2.2. Teretni listovi
 3.2.3. Međunarodne špediterske potvrde

3.3. Isprave o osiguranju robe u međunarodnom prijevozu

3.4. Carinski dokumenti
 3.4.1. Jedinstvena carinska deklaracija
 3.4.2. Karnet TIR
 3.4.3. Karnet ATA

4. Instrumenti plaćanja u međunarodnom poslovanju

4.1. Međunarodni dokumentarni akreditiv
 4.1.1. Sudionici i pravni odnosi sudionika u plaćanju dokumentarnim akreditivima
 4.1.2. Akreditivni dokumenti
 4.1.3. Vrste međunarodnih dokumentarnih akreditiva
 4.1.4. Ugovaranje i tehnika plaćanja akreditivom

4.2. Bankovna doznaka
 4.3. Dokumentarna naplata – robni inkaso
 4.4. Trgovačko kreditno pismo
 4.5. Čekovi
 4.6. Mjenica u međunarodnim plaćanjima
 4.7. Bankarske garancije

5.5. Rizici i politika rizika u međunarodnoj robnoj razmjeni

5.1. Pojam rizika
 5.2. Uzroci i posljedice rizika

5.3. Vrste rizika
 5.3.1. Robni rizici u međunarodnoj trgovini
 5.3.1.1. Rizik isporuke i primitka isporuke
 5.3.1.2. Rizik vrste, kvalitete i količine robe
 5.3.1.3. Transportni rizici

5.3.2. Financijski rizici
 5.3.2.1. Rizik cijene i rizik neplaćanja
 5.3.2.2. Tečajni rizik
 5.3.2.3. Rizik konvertiranja i transfera
 5.3.2.4. Rizik izvoznog kredita

5.4. Upravljanje rizicima u međunarodnoj trgovini

5.4.1. Općenito o upravljanju rizicima

5.4.2. Upravljanje robnim rizicima
 5.4.2.1. Upravljanje rizikom isporuke i primitka isporuke
 5.4.2.2. Upravljanje rizikom vrste, kvalitete i količine robe
 5.4.2.3. Upravljanje transportnim rizicima

5.4.3. Upravljanje financijskim rizicima
 5.4.3.1. Upravljanje rizikom cijene
 5.4.3.2. Upravljanje tečajnim rizikom
 5.4.3.3. Upravljanje rizikom konvertiranja i transfera
 5.4.3.4. Upravljanje rizikom izvoznog kredita

5.4.4. Faktoring
 5.4.5. Forfetiranje
 5.4.6. Hedging
 6. Kupoprodajni ugovori u međunarodnoj robnoj razmjeni
 6.1. Pravo kupoprodajnog ugovora
 6.2. Sadržaj kupoprodajnih ugovora o izvozu i uvozu robe
 6.3. Forme (oblici) ugovora u poslovnoj praksi
 6.4. Sklapanje ugovora
 6.5. Ispunjenje ugovora

IV. SUDIONICI I TIJEK POSLOVA IZVOZA I UVOZA ROBE

1. Otpremnik i otpremništvo (špediter i špedicija)
 1.1. Vrste otpremnika
 1.2. Sklapanje ugovora o otpremništvu
 1.3. Poslovi i zadaće međunarodnih otpremnika

2. Gospodarske (trgovačke) komore i Hrvatska gospodarska komora
 2.1. Hrvatska gospodarska komora
 2.1.1. Osnovne zadaće Hrvatske gospodarske komore
 2.1.2. Informacijski sustav HGK
 2.2. Međunarodna trgovačka komora

3. Faze i tijek poslova izvoza i uvoza robe
 3.1. Tijek posla izvoza robe
 3.2. Tijek posla uvoza robe

V. VEZANA TRGOVINA

1. Vezana trgovina u prošlosti i u suvremenim uvjetima
 2. Pojam i vrste vezane trgovine

2.1. Međudržavni bilateralni trgovački sporazumi i protokoli

2.2. Klasični oblici vezane trgovine
 2.2.1. Barter poslovi
 2.2.2. Kompenzacijski poslovi

2.3. Suvremeni oblici vezane trgovine
 2.3.1. Poslovi protukupnje (Counterpurchase)
 2.3.2. Povratna kupnja (Buy-back)
 2.3.3. Ofset poslovi

3. Prednosti i nedostaci vezane trgovine

VI. STRATEGIJE NASTUPA NA INOZEMNA TRŽIŠTA

1. Strategija izvoza

1.1. Neizravan (indirektan) izvoz i posredničke organizacije
 1.1.1. Izvoz preko samostalnih trgovačkih poduzeća
 1.1.2. Izvoz preko posredničkih tvrtki
 1.1.3. Prednosti i nedostaci izvoza preko posrednika

1.2. Izvoz preko kooperativnih organizacija
 1.2.1. Izvoz preko „nosive“ (piggyback) izvozne tvrtke
 1.2.2. Izvoz preko udruga izvoznika

1.3. Izravan izvoz
 1.3.1. Izvoz preko poslovnih jedinica u zemlji proizvođača
 1.3.2. Izvoz preko vlastite trgovačke mreže u inozemstvu
 1.3.3. Prednosti i nedostaci plasmana kroz vlastitu trgovačku mrežu u inozemstvu

1.4. Kreditiranje i osiguranje izvoza
 1.4.1. Sustavi kreditiranja izvoza i vrste izvoznih kredita
 1.4.2. Sustavi (modeli) osiguranja izvoza
 1.4.3. Kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova u Republici Hrvatskoj
 1.4.3.1. Hrvatski sustav kreditiranja izvoza
 1.4.3.2. Hrvatski sustav osiguranja izvoznih poslova

2. Lizing
 2.1. Pojam i razvitak lizinga
 2.2. Vrste lizinga
 2.2.1. Financijski lizing
 2.2.2. Operativni lizing
 2.2.3. Ostale vrste lizinga
 2.3. Prednosti i nedostaci lizinga

3. Licenca
 3.1. Pojam licenci
 3.2. Prednosti i nedostaci licence

4. Franšizing
 4.1. Nastanak i pojam franšizinga
 4.2. Vrste franšizinga
 4.3. Prednosti i nedostaci franšizinga

5. Izravna strana ulaganja
 5.1. Teorije izravnih stranih ulaganja
 5.1.1. Klasične teorije izravnih stranih ulaganja
 5.1.2. Suvremene teorije izravnih ulaganja
 5.2. Pojam i vrste izravnih stranih ulaganja
 5.3. Čimbenici za donošenje odluke o izravnom stranom ulaganju
 5.4. Prednosti i nedostaci stranih izravnih investicija
 5.5. Utjecaj stranih izravnih investicija na trgovinu i gospodarski rast
 5.6. Odnos nacionalne politike prema stranim izravnim ulaganjima
 5.7. Izravna strana ulaganja u Hrvatskoj

6. Strateški savezi
 6.1. Pojam i razvitak
 6.2. Motivi i ciljevi ulaska poduzeća u strateški savez
 6.3. Odabir partnera i teškoće u funkcioniranju saveza
 6.4. Prednosti i nedostaci strateških saveza
 6.5. Strateško povezivanje i hrvatska poduzeća

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Izdavač

Karakter

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “MEĐUNARODNO POSLOVANJE”

Povezane knjige - Naša preporuka