MSFI/HSFI - Naruči svoju knjigu

MSFI/HSFI

Autor: Skupina autora
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2021
Broj stranica: 1124
Uvez: Meki

46,45  (349,98 kn)

Izdanje uključuje u potpunosti preuzete Međunarodne standarde financijskog izvještavanja koji obuhvaćaju Međunarodne računovodstvene standarde, njihove dopune i s njima povezana tumačenja

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 13480 Kategorija: Oznaka:

Opis

O knjizi:

Izdanje uključuje u potpunosti preuzete Međunarodne standarde financijskog izvještavanja koji obuhvaćaju Međunarodne računovodstvene standarde, njihove dopune i s njima povezana tumačenja objavljene u Službenom listu Europske unije koji započinju Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008. od 3. studenoga 2008. godine o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom vijeća (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća te uključuju sve izmjene i dopune zaključno do Uredbe Komisije (EU) 2020/551 оd 21. travnja 2020. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 3. Izdanje također, uključuje i pročišćene tekstove Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja objavljene u Narodnim novinama 86 iz 2015. godine, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja objavljenu u broju 105 iz 2020. godine i Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja objavljenu u broju 9 iz 2021. godine.

Iz sadržaja:

MEĐUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

MRSI – Prezentiranje financijskih izvještaja 3

MRS 2 – Zalihe 33

MRS 7 – Izvještaj o novčanim tokovima 40

MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške 51

MRSIO – Događaji nakon izvještajnog razdoblja 62

MRS 12 – Porez na dobit 67

MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema 98

MRS 19 – Primanja zaposlenika 114

MRS 20 – Računovodstvo državnih potpora i objavljivanje državne pomoći 153

MRS 21 – Učinci promjena tečaja stranih valuta 159

MRS 23 – Troškovi posudbe 171

MRS 24 – Objavljivanje povezanih osoba 176

MRS 26 – Računovodstvo i izvješćivanje o mirovinskim planovima 183

MRS 27 – Nekonsolidirani financijski izvještaji 190

MRS 28 – Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima 196

MRS 29 – Financijsko izvještavanje u hiperinflacijskim gospodarstvima 207

MRS 32 – Financijski instrumenti: prezentiranje 213

MRS 33 – Zarada po dionici 245

MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine 263

MRS 36 – Umanjenje imovine 275

MRS 37 – Rezerviranja, nepredviđene obveze i nepredviđena imovina 311

MRS 38 – Nematerijalna imovina 325

MRS 40 – Ulaganja u nekretnine 350

MRS 41 – Poljoprivreda 366

MSFI 1 – Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 375

MSFI 2 – Plaćanje temeljeno na dionicama 405

MSFI 3 – Poslovna spajanja 439

MSFI 4 – Ugovori o osiguranju 478

MSFI 5 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja 508

MSFI 6 – Istraživanje i procjena mineralnih resursa 521

MSFI 7 – Financijski instrumenti: objavljivanje 525

MSFI 8 – Poslovni segmenti 570

MSFI 9 – Financijski instrumenti 579

MSFI 10 – Konsolidirani financijski izvještaji 722

MSFI 11 – Zajednički poslovi 764

MSFI 12 – Objavljivanje udjela u drugim subjektima 782

MSFI 13 – Mjerenje fer vrijednosti 799

MSFI 15 – Prihodi na temelju ugovora s kupcima 835

MSFI 16 – Najmovi 880

IFRIC TUMAČENJE 1 – Promjene u troškovima demontaže, uklanjanja,

obnavljanja i sličnih obveza 915

IFRIC TUMAČENJE 2 – Udjeli članova u zadružnim subjektima i slični instrumenti.. 918

IFRIC TUMAČENJE 4 – Utvrđivanje sadrži li sporazum najam 926

IFRIC TUMAČENJE 5 – Udjeli u fondovima za stavljanje izvan pogona, uklanjanje,

obnavljanje i sanaciju okoliša 930

IFRIC TUMAČENJE 6 – Obveze koje proizlaze iz sudjelovanja na specifičnim

tržištima – otpad električne i elektroničke opreme 933

IFRIC TUMAČENJE 7 – Primjena prepravljanja prema MRS 29 – Financijsko

izvještavanje u hiperinflacijskim gospodarstvima 935

IFRIC TUMAČENJE 10 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine

i umanjenje imovine 937

IFRIC TUMAČENJE 12 – Sporazumi o koncesiji za usluge 939

IFRIC TUMAČENJE 14 – MRS 19 – Ograničenja povezana s imovinom planova

definiranih primanja, zahtjevi za minimalno financiranje

i njihova interakcija 946

IFRIC TUMAČENJE 16 – Zaštita neto ulaganja u inozemno poslovanje 951

IFRIC TUMAČENJE 17 – Raspodjela nenovčane imovine vlasnicima 961

TUMAČENJE 19 MOTFI-ja – Zatvaranje financijskih obveza glavničkim instrumentima … 964 TUMAČENJE OTMSFI-ja 20 – Troškovi uklanjanja otkrivke u proizvodnoj fazi površinskog

kopa 966

IFRIC TUMAČENJE 21 – Pristojbe 969

MOTFI-jevo tumačenje 22 – Transakcije u stranoj valuti i predujam 972

OTMSFI 23 – Nesigurnost u pogledu tretmana poreza na dobit 975

SIC TUMAČENJE 7 – Uvođenje eura 979

SIC TUMAČENJE 10 – Državna pomoć – bez određene povezanosti s poslovnim

aktivnostima 981

SIC TUMAČENJE 25 – Porez na dobit – promjene u poreznom tretmanu subjekta

ili njegovih dioničara 982

SIC TUMAČENJE 29 – Sporazumi o koncesiji usluga: objavljivanje 983

SIC TUMAČENJE 32 – Nematerijalna imovina – troškovi web stranica 985

HRVATSKI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Okvir za primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja 991

HSFI1 – Financijski izvještaji 999

HSFI 2 – Konsolidirani financijski izvještaji 1007

HSFI 3 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena

i pogreške 1024

HSFI 4 – Događaji nakon datuma bilance 1031

HSFI 5 – Dugotrajna nematerijalna imovina 1034

HSFI 6 – Dugotrajna materijalna imovina 1043

HSFI 7 – Ulaganja u nekretnine 1053

HSFI8 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja 1057

HSFI 9 – Financijska imovina 1063

HSFI 10 – Zalihe 1070

HSFI 11 – Potraživanja 1076

HSFI 12 – Kapital 1082

HSFI 13 – Obveze 1087

HSFI 14 – Vremenska razgraničenja 1091

HSFI 15 – Prihodi 1096

HSFI 16 – Rashodi 1102

HSFI 17 – Poljoprivreda 1107

Pojmovnik 1110

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka