OBAVJEŠTAJNA ANALITIKA - Naruči svoju knjigu

OBAVJEŠTAJNA ANALITIKA

Primjena u nacionalnoj i korporativnoj sigurnosti
Autor: Kopal, Robert; Korkut, Darija
Područje: Poslovanje
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2022
Broj stranica: 576
Uvez: Meki

38,49 

Knjiga koju svaki obavještajni analitičar, menadžer sigurnosti, profesionalac sigurnosti mora imati u svojoj biblioteci. Zamišljena kao priručnik i oslonac, kao bazen ideja, metoda i mogućnosti koje će sukladno okolnostima, temi i području analitičari koristiti za slaganje mozaika testirajući vlastite prosudbe i preispitujući pretpostavke.

Opis

O knjizi:

Autori jasno ističu da svrha ove knjige nije da bude ready-made uputa za rješavanje specifičnih vrsta problema, niti sveobuhvatni pregled načina kako bi obavještajni analitičari trebali obavljati svoj posao. Knjiga je zamišljena kao priručnik i oslonac, kao bazen ideja,, metoda i mogućnosti koje će sukladno okolnostima, temi i području analitičari koristiti za slaganje mozaika testirajući vlastite prosudbe, preispitujući pretpostavke, izbjegavajući kognitivne zamke te primjenjujući divergentno mišljenje.

Autori o knjizi:

Ova knjiga će biti zanimljiva studentima koji pohađaju studije iz vojno-obrambenih i sigurnosno-obavještajnih znanosti i umijeća, studentima studija iz sigurnosti i obrambenih znanosti , studentima studija iz međunarodnih odnosa i nacionalne sigurnosti, studentima politologije, studentima zaposlenima u sustavu nacionalne sigurnosti, vanjske politike i međunarodnih odnosa te profesionalcima i menadžerima koji se bave nacionalnom, korporativnom i informacijskom sigurnosti, analizom kibernetičkih prijetnji. No, ova će knjiga zasigurno poslužiti i kao obaveza ili dopunska literaura i na drugim studijima u Hrvatskoj. Umijeće analiziranja jest umijeće postavljanja pitanja . Ova monografija sadržii rezultate znanstrvenog i stručnog istraživanja o primjenjivosti obavještajne analitike u ncionalnoj i korporativnoj sigurnosti.

 

„Danas govorimo o jednoj vrlo značajnoj knjizi koja je jedan kontinuitet ovo dvoje autora s obzirom da su se unazad nekoliko godina posebno posvetili i analitičkom menadžementu, ali isto tako razvoju različitih platformi i pristupa koji mogu omogućavati da se u ovom suvremenom životu snađemo u hrpi podataka koje imamo na raspolaganju“, istaknuo je na početku promocije prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, rektor zagrebačkog Sveučilišta VERN ujedno predsjednik Znanstvenog savjeta Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Iz sadržaja:

UVOD U OBAVJEŠTAJNU ANALITIKU………………………………………………………………. 15

ETIMOLOGIJA RIJEČI INTELLIGENCE………………………………………………………………………………………………………… 15

OBAVJEŠTAJNI CIKLUS………………………………………………………………………………………………………………………… 18

OBAVJEŠTAJNA ANALITIKA………………………………………………………………………………………………………………….. 22

PROIZVODI OBAVJEŠTAJNE ANALITIKE……………………………………………………………………………………………………. 27

ANALITIČKI NEUSPJESI………………………………………………………………………………………………………………………… 28

ANALITIČKI MENADŽMENT 2020. (KAO TEMELJ OBAVJEŠTAJNE ANALITIKE)……………………………………………………. 38

Konvergentno vs. divergentno mišljenje………………………………………………………………………………………. 38

Double-diamond pristup………………………………………………………………………………………………………………. 41

TAKSONOMIJA RAZINA OBAVJEŠTAJNE ANALITIKE…………………………………………………………………………………….. 43

OSNOVNA RAZINA………………………………………………………………………………………. 48

UVOD U ANACAPA TEHNIKE……………………………………………………………………………………………………………… 48

PROCJENA PODATAKA………………………………………………………………………………………………………………………… 48

PLAN PRIKUPLJANJA PODATAKA……………………………………………………………………………………………………………. 50

ANALIZA POVEZANOSTI………………………………………………………………………………………………………………………. 54

ANALIZA TIJEKA ROBE………………………………………………………………………………………………………………………… 66

ANALIZA TIJEKA DOGAĐAJA…………………………………………………………………………………………………………………. 69

ANALIZA TIJEKA AKTIVNOSTI………………………………………………………………………………………………………………… 73

ANALIZA PRIKRIVENOG PRIHODA………………………………………………………………………………………………………….. 76

ANALIZA TRENiA……………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

RAZVOJ ZAKLJUČAKA/MODEL ARGUMENTA…………………………………………………………………………………………….. 89

NAPREDNA RAZINA…………………………………………………………………………………….. 95

UVOD U STRUKTURIRANE ANALITIČKE TEHNIKE………………………………………………………………………………………… 95

PONDERIRANJE………………………………………………………………………………………………………………………………. 101

STABLO ODLUKA/DOGAĐAJA…………………………………………………………………………………………………………….. 105

STABLO VJEROJATNOSTI……………………………………………………………………………………………………………………. 107

PROCJENA VJEROJATNOSTI………………………………………………………………………………………………………………… 111

Učinkovito korištenje intuicije eksperata…………………………………………………………………………………… 111

Izvrnuto stablo…………………………………………………………………………………………………………………………… 114

ANALIZA KORISNOSTI……………………………………………………………………………………………………………………….. 116

Stablo korisnosti………………………………………………………………………………………………………………………… 116

Matrica korisnosti……………………………………………………………………………………………………………………… 124

Napredna analiza korisnosti………………………………………………………………………………………………………. 126

Analiza korisnosti s višestrukim perspektivama………………………………………….. 126

Višestruke klase ishoda……………………………………………………………………………. 132

DIJAGRAM TIJEKA UZROKA………………………………………………………………………………………………………………… 139

VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE – AHP…………………………………………………………………………………………………. 148

ACH (ANALIZA KONKURENTNIH HIPOTEZA) – OSNOVNA PRIMJENA…………………………………………………………… 157

EKSPERTNA RAZINA: KREATIVNO MIŠLJENJE…………………………………………………… 171

UVOD U TEHNIKE KREATIVNOG MIŠLJENJA……………………………………………………………………………………………. 171

Kreativno mišljenje i obavještajna analitika………………………………………………………………………………. 171

Creative Problem Solving©……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 174

Zašto nismo kreativni: blokade kreativnosti……………………………………………….. 176

Inovacijski motor©………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 181

TEHNIKE KREATIVNOG MIŠLJENJA……………………………………………………………………………………………………….. 186

Framing……………………………………………………………………………………………………………………………………… 186

Preformulacija problema…………………………………………………………………………. 186

Connect and combine………………………………………………………………………………………………………………… 190

Circle of opportunity……………………………………………………………………………….. 190

Morfološka analiza…………………………………………………………………………………. 193

SCAMPER………………………………………………………………………………………………. 199

Analogije……………………………………………………………………………………………….. 201

Preispitivanje pretpostavki………………………………………………………………………………………………………… 208

False faces……………………………………………………………………………………………………………………………………. 208

6 šešira………………………………………………………………………………………………….. 210

Strukturirani brainstorming…………………………………………………………………………………………………………….. 217

Brainwriting………………………………………………………………………………………………………………………………….. 226

Delfi-analiza (remote brainwriting)………………………………………………………………………………………………….. 229

ANALIZA SLUČAJA: MOGUĆI TERORISTIČKI NAPAD………………………………………………………………………………….. 234

EKSPERTNA RAZINA: KRITIČKO MIŠLJENJE……………………………………………………… 236

UVOD U KRITIČKO MIŠLJENJE……………………………………………………………………………………………………………… 236

Rationale……………………………………………………………………………………………………………………………………. 236

Kognicija i percepcija obavještajnih analitičara…………………………………………………………………………. 238

Heuristike i pristranosti……………………………………………………………………………………………………………… 241

Heuristike………………………………………………………………………………………………. 242

Pristranosti……………………………………………………………………………………………. 243

Kulturne pristranosti……………………………………………………………………………….. 243

Kognitivne pristranosti……………………………………………………………………………. 246

Pojam i definicije kritičkog mišljenja………………………………………………………………………………………….. 260

REZONIRANJE I LOGIKA: KAKO IZGRADITI DOBAR ARGUMENT?………………………………………………………………….. 266

Uvod u rezoniranje i logiku………………………………………………………………………………………………………… 266

Argument…………………………………………………………………………………………………………………………………… 268

Vrste argumenta……………………………………………………………………………………………………………………….. 278

Logička procjena argumenta…………………………………………………………………………………………………….. 285

Logičke pogreške……………………………………………………………………………………………………………………….. 288

Strukturni kriterij……………………………………………………………………………………. 292

Kriterij relevantnosti……………………………………………………………………………….. 293

Kriterij prihvatljivosti………………………………………………………………………………. 295

Kriterij dostatnosti………………………………………………………………………………….. 297

Učinkovito pobijanje……………………………………………………………………………….. 299

METODOLOŠKI OKVIR KRITIČKOG MIŠLJENJA PAUL-ELDER……………………………………………………………………….. 301

TEHNIKE ZAKLJUČIVANJA U OBAVJEŠTAJNOJ ANALITICI…………………………………………………………………………….. 312

Metodološka podloga zaključivanja………………………………………………………………………………………….. 312

Primjeri neformalne implementacije logike u obavještajnoj analitici………………………………………… 321

Primjer terorističke ćelije…………………………………………………………………………. 321

Primjer analize iskaza svjedoka………………………………………………………………… 322

STRATEŠKA RAZINA…………………………………………………………………………………… 326

UVOD U STRATEŠKU RAZINU OBAVJEŠTAJNE ANALITIKE……………………………………………………………………………. 326

TEHNIKE STRATEŠKE ANALIZE…………………………………………………………………………………………………………….. 328

Analiza okruženja STEEP/PEST…………………………………………………………………………………………………… 328

Analiza stanja SWOT/TOWS………………………………………………………………………………………………………. 329

GENERIRANJE HIPOTEZA…………………………………………………………………………………………………………………… 338

Jednostavne hipoteze………………………………………………………………………………………………………………… 338

Generator višestrukih hipoteza………………………………………………………………………………………………….. 341

Generiranje hipoteza pomoću kvadranta………………………………………………………………………………….. 342

Raščlamba kvadranta………………………………………………………………………………………………………………… 345

ACH (ANALIZA KONKURENTNIH HIPOTEZA) – NAPREDNA PRIMJENA…………………………………………………………… 353

ACH – kvantitativni pristup………………………………………………………………………………………………………… 353

Vjerojatnost i Bayesove mreže…………………………………………………………………. 353

Analiza konkurentnih hipoteza – vjerojatnosni pristup……………………………….. 359

Vjerojatnosti hipoteza i dokaza………………………………………………………………… 363

Primjena Bayesovih mreža u ACH…………………………………………………………….. 366

Primjena ACH u izradi preporuka………………………………………………………………………………………………. 370

Kolaborativni ACH……………………………………………………………………………………………………………………… 373

TEHNIKE KONTRIRANJA…………………………………………………………………………………………………………………….. 375

Uvod u tehnike kontriranja………………………………………………………………………………………………………… 375

Visok učinak – mala vjerojatnost……………………………………………………………………………………………….. 376

Analiza “Što ako…?”………………………………………………………………………………………………………………….. 381

Vražje zagovaranje…………………………………………………………………………………………………………………….. 384

GENERIRANJE SCENARIJA………………………………………………………………………………………………………………….. 386

Uvod u generiranje scenarija…………………………………………………………………………………………………….. 386

Jednostavni scenariji………………………………………………………………………………………………………………….. 388

Analiza alternativnih budućnosti……………………………………………………………………………………………….. 391

Generiranje višestrukih scenarija………………………………………………………………………………………………. 396

DIJAGNOSTIČKE TEHNIKE………………………………………………………………………………………………………………….. 399

Provjera ključnih pretpostavki…………………………………………………………………………………………………… 399

Generiranje indikatora………………………………………………………………………………………………………………. 404

Validator indikatora…………………………………………………………………………………………………………………… 409

Otkrivanje zavaravanja……………………………………………………………………………………………………………… 415

Force-field analiza……………………………………………………………………………………………………………………… 418

Ratne igre………………………………………………………………………………………………………………………………….. 424

STRATEŠKA ANALIZA U PRIMJENI………………………………………………………………………………………………………… 438

Model predviđanja ishoda politika (2004.) – primjer Sjeverne Koreje……………………………………….. 438

Mumbai (2008.) – analiza slučaja………………………………………………………………………………………………. 450

Modeliranje međuzavisnosti nekih ekonomskih pokazatelja i međunarodnog terorizma (2009.) 455

SAD (2016.) – moguće posljedice američke vanjske i obrambene politike nakon predstojećih predsjedničkih izbora? 460

Rusija vs. Ukrajina (2022.) – totalna invazija i ukidanje ukrajinske državnosti? . 462

DIGITALNA RAZINA……………………………………………………………………………………. 468

OBAVJEŠTAJNA ANALITIKA U INFORMACIJSKOJ I KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI………………………………. 468

Uvod…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 468

Upotreba analitičkih tehnika u odgovoru na kibernetičke incidente………………………………………….. 469

Rocket X: analiza slučaja……………………………………………………………………………………………………………. 470

Starbursting………………………………………………………………………………………………………………………………….. 471

Paired Comparison………………………………………………………………………………………………………………………… 474

Analiza tijeka aktivnosti…………………………………………………………………………….. 477

Analiza vremenske zone……………………………………………………………………………. 479

Analiza konkurentnih hipoteza…………………………………………………………………… 485

WannaCry slučaj i analiza konkurentnih hipoteza……………………………………………………………………… 486

Profil napadača………………………………………………………………………………………………………………………….. 489

AHP ANALIZA SLUČAJA: UPRAVLJANJE INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU………………………………… 491

DOHVAĆANJE I ANALIZA PODATAKA IZ OTVORENIH IZVORA: OPEN SOURCE INTELLIGENCE – OSINT504

Uvod…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 504

Prednosti OSINT-a………………………………………………………………………………………………………………………. 505

Izvori i zapisi……………………………………………………………………………………………………………………………….. 506

OSINT u doba interneta………………………………………………………………………………………………………………. 507

Izazovi u provođenju OSINT-a…………………………………………………………………………………………………….. 508

OSINT analiza slučaja: Tvrtka d.o.o……………………………………………………………………………………………. 508

DATA SCIENCE U OBAVJEŠTAJNOJ ANALITICI………………………………………………………………………… 511

Data science u užem i širem smislu…………………………………………………………………………………………….. 511

Tehnološki i poslovni pogled na data science……………………………………………………………………………… 522

Data science i obavještajna analitika…………………………………………………………………………………………. 526

ANALIZA SOCIJALNIH MREŽA (SNA) U OBAVJEŠTAJNOJ ANALITICI…………………………………………….. 527

Analiza (socijalnih) mreža ili jesmo li sami na svijetu?……………………………………………………………….. 527

Analiza (socijalnih) mreža: primjena u nacionalnoj i korporativnoj sigurnosti…………………………… 530

SNA analiza 9/11……………………………………………………………………………………… 530

Kriminalne mreže…………………………………………………………………………………….. 537

Korporativne prijevare……………………………………………………………………………… 543

Analiza (socijalnih) mreža: suzbijanje pandemije…………………………………………. 549

LITERATURA…………………………………………………………………………………………….. 553

POPIS SLIKA…………………………………………………………………………………………….. 564

POPIS TABLICA…………………………………………………………………………………………. 569

INDEKS POJMOVA…………………………………………………………………………………….. 572

 

Dodatne informacije

Autor

,

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Povezane knjige - Naša preporuka