POLITIKA - Naruči svoju knjigu

POLITIKA

Autor: Heywood,Andrew
Područje: Politologija i diplomacija
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 520
Uvez: Meki

441,00 Kn

Knjiga donosi sveobuhvatan uvod u područje politike. Ako želite razumjeti što politika može,  a što ne može učiniti i kako ona funkcionira, ne pada nam napamet niti jedna bolja početna knjiga od ove.
Knjiga više nego ijedna prije uspijeva u oživljavanju predmeta onima koji se po prvi puta s njime upoznaju, dok istodobno pruža svježe uvide i gledišta svim čitateljima.

SKU: 2324 Kategorija: Oznake: , ,

Više o knjizi – recenzije i sadržaj

O knjizi:

Ova je knjiga sveobuhvatan i ažuran uvod u studij politike. Osmišljena je tako da bude od koristi studentima koji pohađaju kolegije na bilo kojem polju ove znanstvene discipline, ali i općem čitateljstvu koje gaji zanimanje za ovaj predmet.

Knjiga je značajno revidirana i preoblikovana u svojem četvrtom izdanju kako bi se uzele u obzir promjene na području koje nikako ne prestaje napredovati i razvijati se, napose one promjene koje su dovele do jačanja međuzavisnosti domaćih, međunarodnih i globalnih političkih prilika.
Autori navode da su uključili nova poglavlja o pitanjima političke ekonomije i globalizacije, politike na više razina, sigurnosti, globalnoga upravljanja i svjetskoga poretka. Novo, ujedno i završno poglavlje usredotočuje se na sve prisutniju koncepciju koja kaže da je politika suočena s krizom i u tom procesu okuplja nove teme o kojima govorimo u ovoj knjizi.

Model uređivanja prijašnjih izdanja, koji je knjigu dijelio na pet dijelova, odbačen je, čime je uzeta u obzir odviše paušalna priroda takvih podjela, ali i nužnost da se političkoj analizi pristupi holistički. Bez obzira na to, organizacija ove knjige ipak slijedi novonastalu logiku objašnjenu u odjeljku „Kako koristiti ovu knjigu”.
Ovo četvrto izdanje također sadržava nekoliko novih značajki čija je ključna svrha potaknuti čitatelje da steknu kritičku svijest i vlastite poglede.

Kratki sadržaj:

Što je politika?
Političke ideje i ideologije
Politika i država
Demokracija i legitimnost
Nacije i nacionalizam
Politička ekonomija i globalizacija
Politika, društvo i identitet
Politička kultura i mediji
Zastupanje građana, izbori i glasovanje
Stranke i stranački sustavi
Skupine, interesi i pokreti
Državne vlasti, sustavi i režimi
Politički dužnosnici i vodstvo
Sabori
Ustavi, zakoni i suci
Javna politika i birokracija
Politika na više razina
Sigurnost: unutarnja i međunarodna
Svjetski poredak i globalno upravljanje
Kriza u politici?

Sadržaj poglavlja:

Prvom skupinom poglavlja nastoji se stvoriti podloga za razumijevanje politike razmatranjem čitava raspona ključnih pojmovnih i teoretskih pitanja.
U idućoj skupini poglavlja raspravlja se o dinamici političke interakcije odražavanjem odnosa između politike i ekonomije, kulture i društva, te ispitivanjem mehanizama kroz koje se društveni pritisci prelijevaju u izražavanje političkih uvjerenja.
Sljedeća skupina poglavlja razmatra državni aparat i postupak kroz koji se državne mjere, tj. politike, oblikuju i provode.
Poglavlja 17 do 19 odnose se na različita pitanja koja naglašavaju preklapanja između domaće i međunarodne domene, uz poseban osvrt na sve veću važnost globalne politike.
U završnom poglavlju nastoje se skupiti sve niti i teme iz prijašnjih poglavlja kroz raspravu o dobrim i lošim osobinama politike.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Karakter

Uvez