POSLOVANJE U VANJSKOJ TRGOVINI - Naruči svoju knjigu

POSLOVANJE U VANJSKOJ TRGOVINI

Autor: Matić, Božo
Područje: Poslovanje
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 293
Uvez: Meki

17,92  (135,02 kn)

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 2075 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Udžbenik najprije obrađuje osnovna načela i pravila međunarodnog trgovinskog i financijskog sustava, a potom, u drugom poglavlju, i najvažnije elemente hrvatskog, odnosno EU sustava međunarodne razmjene roba i usluga. U trećem se poglavlju objašnjavaju specijalizirana tržišta u međunarodnoj razmjeni te specifične tehnike poslovanja na njima. Potom slijedi poglavlje o međunarodnim konvencijama i kodificiranim trgovačkim običajima po kojima se ona odvija.

U petom poglavlju bavi se cijenama u vanjskoj trgovini, najprije osnovnim čimbenicima i strategijama određivanja cijena, a potom i metodama njihovog određivanja i izračunavanja u poslovnoj praksi trgovačkih poduzeća. U šestom se poglavlju obrađuje poslovna dokumentacija, odnosno najvažnije poslovne isprave koje prate robu u vanjskoj trgovini po kojima se ona prevozi, carini i plaća. U sedmom se poglavlju bavimo najvažnijim instrumentima plaćanja i instrumentima osiguranja plaćanje. Potom slijedi poglavlje o ugovaranju prodaje roba te, na kraju, poglavlje o organizacijskim oblicima, sudionicima i tijeku poslova izvoza i uvoza robe.

Iz sadržaja:

PREDGOVOR

I. OSNOVNE INSTITUCIJE I NAČELA MEĐUNARODNOG TRGOVINSKOG I FINANCIJSKOG SUSTAVA
 
1. Međunarodni monetarni fond 
2. Međunarodna banka za obnovu i razvoj
3. Opći sporazum o carinama i trgovini

4. Svjetska trgovinska organizacija 
4.1. Ciljevi, zadaće i načela
4.2. Multilateralni sporazumi

5. Prijam Republike Hrvatske u svjetske gospodarske organizacije i u Europsku uniju
5.1. Prijam Republike Hrvatske u svjetske gospodarske organizacije
5.2. Prijam Republike Hrvatske u članstvo Europske unije

II. HRVATSKI / EU SUSTAV MEĐUNARODNE RAZMJENE ROBA I USLUGA

1. Sustav i politika robne razmjene Europske unije
1.1. Zajednička trgovinska politika EU
1.2. Trgovinska politika EU prema trećim zemljama
1.3. Bilateralni sporazumi EU
1.3.1. Preferencijalni sporazumi sa susjednim zemljama 
1.3.2. Preferencijalni sporazumi s bivšim kolonijama
1.3.3. Opći sustav preferencijala 
1.3.4. Sporazumi s ostalim zemljama i ekonomskim integracijama
1.4. Hrvatski Zakon o trgovini

2. Hrvatski carinski sustav - Carinski sustav EU 
2.1. Osnovni pojmovi i definicije
2.2. Problematika podrijetla robe 
2.3. Carinski postupci
2.4. Carinska tarifa EU / Hrvatska carinska tarifa 
2.5. Carinske povlastice i naplata carinskog duga

3. Hrvatski devizni sustav
3.1. Osnovni pojmovi i definicije
3.2. Devizni poslovi i devizna plaćanja 
3.3. Devizno tržište i tečaj stranih valuta
3.4. Prekogranični i međunarodni platni promet 
3.5. Kreditni poslovi s inozemstvom

III. SPECIJALIZIRANA TRŽIŠTA U MEĐUNARODNOJ ROBNOJ RAZMJENI

1. Dražbe i sustavi nadmetanja na dražbama
1.1. Vrste dražbi i sustavi nadmetanja
1.2. Priprema i tijek aukcijskog nadmetanja
2. Sajmovi i sajamska prodaja
2.1. Međunarodni sajmovi uzoraka
2.2. Sajmovi u Hrvatskoj

3. Robne burze i burzovna prodaja
3.1. Pojam i vrste burzi 
3.2. Burzovni poslovi
3.3. Burzovni posrednici i burzovni nalozi
3.4. Sklapanje i izvršenje terminskih ugovora 
3.4.1. Izvršavanje ugovora izjednačavanjem pozicija 
3.4.2. Stvarne isporuke po osnovi terminskog ugovora

4. Elektronička trgovina

IV. MEĐUNARODNE KONVENCIJE I TRGOVAČKI OBIČAJI

1. Međunarodne konvencije o trgovini i prijevozu 
1.1. Konvencija Ujedinjenih naroda o međunarodnoj prodaji robe 
1.2. Međunarodne konvencije o prijevozu robe
1.3. Međunarodna konvencija o privremenom uvozu

2. Međunarodna pravila i običaji o plaćanjima u trgovini 
2.1. Ujednačeni običaji i pravila za dokumentarne akreditive
2.2. Ujednačena pravila za inkaso 
2.3. Ujednačena pravila za bankarske garancije

3. Međunarodni trgovački izrazi 
3.1. Međunarodni trgovački izrazi koji se rabe u svim vrstama prijevoza
3.2. Klauzule koje se rabe isključivo u prijevozu vodnim putovima

V. CIJENE I KALKULACIJE U POSLOVIMA IZVOZA I UVOZA ROBE

1. Osnovni čimbenici i strategije određivanje cijena u međunarodnoj trgovini robama
2. Popusti u cijeni i zaštitne klauzule

3. Kalkulacije u poslovima izvoza i uvoza robe 
3.1. Metode izrade i vrste kalkulacija
3.2. Primjeri izrade kalkulacija izvoza i uvoza

VI. POSLOVNE ISPRAVE U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI ROBOM

1. Robne isprave 
1.1. Fakture i slične isprave
1.2. Skladišnice 
1.3. Potvrde (certifikati) o robi

2. Prijevozne isprave 
2.1. Pomorske teretnice 
2.2.Teretni listovi u međunarodnom prijevozu 
2.3. Otpremničke (špediterske) potvrde

3. Isprave o osiguranju robe u međunarodnom prijevozu
3.1. Polica osiguranja
3.2. Certifikat osiguranja
3.3. Potvrda o osiguranju

4. Carinski dokumenti
4.1. Jedinstvena carinska deklaracija 
4.2. Karnet TIR
4.3. Karnet ATA
 
VII. INSTRUMENTI PLAĆANJA U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI ROBOM

1. Međunarodni dokumentarni akreditiv 
1.1. Sudionici u plaćanju i akreditivni dokumenti 
1.2 Vrste međunarodnih dokumentarnih akreditiva
1.3. Ugovaranje i tehnika plaćanja akreditivom

2. Bankovna doznaka 
3. Robni inkaso 
4. Trgovačko kreditno pismo
5. Čekovi
6. Mjenice
7. Bankarske garancije

VIII. RIZICI I POLITIKA RIZIKA U POSLOVIMA IZVOZA I UVOZA ROBE


1. Pojam i vrste rizika
1.1. Robni i transportni rizici 
1.2. Financijski rizici

2. Upravljanje rizicima u međunarodnoj robnoj razmjeni
2.1. Upravljanje robnim i transportnim rizicima
2.2. Upravljanje financijskim rizicima

3. Faktoring 
4. Forfeting 
5. Hedging

IX. UGOVARANJE PRODAJE ROBE U IZVOZU I UVOZU ROBE

1. Načini ugovaranja prodaje 
2. Sadržaj i oblici kupoprodajnih ugovora
3. Sklapanje i ispunjenje ugovora

X. ORGANIZACIJSKI OBLICI I SUDIONICI POSLOVA IZVOZA I UVOZA ROBE

1. Neizravan izvoz i posredničke organizacije
1.1. Izvoz preko trgovačkih poduzeća
1.2. Izvoz preko posredničkih tvrtki
1.3. Prednosti i nedostaci izvoza preko posrednika

2. Izvoz preko kooperativnih organizacija
2.1. Izvoz preko „nosive“ (piggyback) izvozne tvrtke 
2.2. Izvoz preko udruga izvoznika

3. Izravan izvoz
3.1. Izvoz preko poslovnih jedinica u zemlji proizvođača
3.2. Izvoz kroz vlastitu trgovačku mrežu u inozemstvu
3.3. Prednosti i nedostaci plasmana kroz vlastitu trgovačku mrežu

4. Sudionici i tijek klasičnih poslova izvoza i uvoza robe
4.1. Osnovni sudionici poslova izvoza i uvoza
4.2. Otpremnici i otpremništvo 
4.2.1. Osnovni otpremnički poslovi
4.2.2. Posebni otpremnički poslovi
4.3. Hrvatska gospodarska komora
4.4. Faze i tijek klasičnih poslova izvoza i uvoza robe
4.4.1. Tijek poslova izvoza robe
4.4.2. Tijek poslova uvoza robe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Izdavač

Karakter

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “POSLOVANJE U VANJSKOJ TRGOVINI”

Povezane knjige - Naša preporuka