PRIRUČNIK IZ MEĐUNARODNE EKONOMIJE - Naruči svoju knjigu

PRIRUČNIK IZ MEĐUNARODNE EKONOMIJE

Autor: Jošić, Hrvoje; Jošić, Mislav; Jurčić, Ljubo
Područje: Novi društveni i ekonomski procesi
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 231
Uvez: Meki

14,47 

Cilj priručnika je omogućiti studentima da lakše spoznaju razloge koji dovode do vanjske trgovine, koristi od vanjske trgovine, razloge i učinke ograničenja vanjske trgovine, značaj vanjske trgovine u gospodarstvu zemlje i njezin utjecaj na makroekonomske pokazatelje.

Opis

O knjizi: 

Pomoću priručnika važno je spoznati učinke i proces liberalizacije vanjske trgovine, važnost i funkcioniranje međunarodnih integracija, kretanje izvoza i uvoza roba, usluga i kapitala (bilanca plaćanja), formiranje i promjene deviznog tečaja, funkcioniranje međunarodnih financijskih institucija itd.
Priručnik je koncipiran na način da sadrži 13 poglavlja koja će se proučavati na predavanjima i seminarskoj nastavi. Svako od poglavlja sadrži teorijski okvir gradiva koje se proučava, pojmovnik, pitalice za provjeru znanja i različite vrste zadataka vezane uz gradivo koje će se proučavati. Pitanja navedena u ovome priručniku su ogledni primjer zadataka koji se u ovakvom ili nešto drugačijem obliku mogu pojaviti na seminarskoj nastavi i služe za lakše svladavanje i razumijevanje gradiva. Zadatke koji se ne stignu obraditi na seminarskoj nastavi ostavljaju se za samostalno proučavanje u konzultaciji s obveznom i dopunskom literaturom. Obvezna literatura koju prati priručnik su knjige Babić, M. i Babić, A. (2003) Međunarodna ekonomija, 6. izdanje. Mate. Zagreb, Grgić, M. i Bilas, V. (2008) Međunarodna ekonomija, Lares plus. Zagreb i Salvatore, D. (2007) International Economics. 9th edition. John Wiley and Sons.

Iz sadržaja:

I. PREDGOVOR IV

1. UVOD U MEĐUNARODNU EKONOMIJU 1

2. MIKROEKONOMSKE OSNOVE MEĐUNARODNE EKONOMIJE 7
 2.1. POJAM I PREDMET ISTRAŽIVANJA MEĐUNARODNE EKONOMIJE 7
 2.2. KRIVULJA INDIFERENCIJE 7
 2.3. KRIVULJA PROIZVODNIH MOGUĆNOSTI 8
 2.4. PRINOSI U MEĐUNARODNOJ EKONOMIJI 10
 2.5. POTROŠAČEV I PROIZVOĐAČEV VIŠAK 10
 2.6. ODNOS ELASTIČNOSTI I NAGIBA 11
 2.7. MIKROEKONOMSKI MODEL VANJSKE TRGOVINE 13
 POJMOVNIK 13
 PITALICE I RJEŠENJA 14
 ZADACI I RJEŠENJA 18

3. KLASIČNE TEORIJE VANJSKE TRGOVINE 23
 3.1. MERKANTILISTIČKI POGLED NA TRGOVINU 23
 3.2. EKONOMSKI LIBERALIZAM 23
 3.3. TEORIJA APSOLUTNIH PREDNOSTI ADAMA SMITHA 23
 3.4. TEORIJA KOMPARATIVNIH PREDNOSTI DAVIDA RICARDA 24
 3.5. TEORIJA KOMPARATIVNIH TROŠKOVA 25
 3.6. UTJECAJ PROMJENE PLAĆA I TEČAJEVA U MODELU KOMPARATIVNIH TROŠKOVA 26
 POJMOVNIK 27
 PITALICE I RJEŠENJA 28
 ZADACI I RJEŠENJA 33

4. HECKSCHER-OHLINOVA TEORIJA VANJSKE TRGOVINE 47
 4.1. TEORIJSKE OSNOVE HECKSCHER-OHLINOVE TEORIJE 47
 4.2. HECKSCHER-OHLINOV TEOREM 48
 4.3. TEOREM O IZJEDNAČAVANJU CIJENA PROIZVODNIH FAKTORA 49
 4.4. TEOREM RYBCZYNSKOG 50
 4.5. STOLPER-SAMUELSONOV TEOREM 50
 4.6. LEONTIJEVLJEV PARADOKS 51
 POJMOVNIK 51
 PITALICE I RJEŠENJA 52
 ZADACI I RJEŠENJA 57

5. NOVIJE TEORIJE VANJSKE TRGOVINE I UTJECAJ TRANSPORTNIH TROŠKOVA 66
 5.1. KRAVISOVA TEORIJA VANJSKE TRGOVINE 66
 5.2. LINDEROVA TEORIJA VANJSKE TRGOVINE 66
 5.3. TEORIJA ŽIVOTNOG CIKLUSA PROIZVODA 66
 5.4. PORTEROVA TEORIJA KONKURENTSKIH PREDNOSTI 67
 5.5. TEORIJA INTRA-INDUSTRIJSKE TRGOVINE 68
 5.6. GRAVITACIJSKI MODEL VANJSKE TRGOVINE 69
 5.7. UTJECAJ TRANSPORTNIH TROŠKOVA U MEĐUNARODNOJ RAZMJENI 69
 POJMOVNIK 70
 PITALICE I RJEŠENJA 71
 ZADACI I RJEŠENJA 73

6. TEORIJA CARINSKE ZAŠTITE 79
 6.1. ARGUMENTI UVOĐENJA CARINA 79
 6.2. MIKROEKONOMSKI MODEL UVOĐENJA CARINE U MALOJ ZEMLJI 79
 6.3. CARINA U MODELU OPĆE RAVNOTEŽE 80
 6.4. OPTIMALNA CARINA 82
 6.5. NOMINALNA I EFEKTIVNA CARINSKA ZAŠTITA 83
 POJMOVNIK 83
 PITALICE I RJEŠENJA 84
 ZADACI I RJEŠENJA 88

7. KVOTE, SUBVENCIJE I OSTALA NECARINSKA OGRANIČENJA 95
 7.1. NECARINSKA OGRANIČENJA VANJSKE TRGOVINE 95
 7.2. MIKROEKONOMSKI MODEL UVOZNE KVOTE 96
 7.3. MIKROEKONOMSKI MODEL IZVOZNE SUBVENCIJE 97
 7.4. OSTALA NECARINSKA OGRANIČENJA VANJSKE TRGOVINE 98
 POJMOVNIK 99
 PITALICE I RJEŠENJA 99
 ZADACI I RJEŠENJA 101
 TEST ZNANJA I. 108

8. MULTILATERALNA I PREFERENCIJALNA TRGOVINSKA LIBERALIZACIJA 114
 8.1. MULTILATERALNA TRGOVINSKA LIBERALIZACIJA 114
 8.2. GATT I WTO 114
 8.3. RUNDE PREGOVORA U SKLOPU GATT/WTO 115
 8.4. PREFERENCIJALNA TRGOVINSKA LIBERALIZACIJA 115
 8.5. MIKROEKONOMSKI MODEL KREIRANJA CARINSKE UNIJE 116
 POJMOVNIK 117
 PITALICE I RJEŠENJA 118
 ZADACI I RJEŠENJA 121

9. BILANCA PLAĆANJA 124
 9.1. BILANCA PLAĆANJA – DEFINICIJA, POJAM I OBUHVAT 124
 9.2. BILANCA PLAĆANJA I SUSTAV NACIONALNIH RAČUNA 124
 9.3. STRUKTURA BILANCE PLAĆANJA 125
 9.4. PRESIJECANJA I TEHNIKA KNJIŽENJA U BILANCI PLAĆANJA 127
 POJMOVNIK 128
 PITALICE I RJEŠENJA 128
 ZADACI I RJEŠENJA 132

10. DEVIZNI TEČAJ I INSTRUMENTI NA DEVIZNOM TRŽIŠTU 139
 10.1. DEVIZNO TRŽIŠTE I DEVIZNI TEČAJ 139
 10.2. FORMIRANJE DEVIZNOG TEČAJA 140
 10.3. HEDGING 141
 10.4. ŠPEKULACIJE 142
 10.5. ARBITRAŽA 143
 POJMOVNIK 143
 PITALICE I RJEŠENJA 144
 ZADACI I RJEŠENJA 148

11. KAMATNI PARITET I SUSTAVI DEVIZNIH TEČAJEVA 155
 11.1. KAMATNI PARITET 155
 11.2. SUSTAVI DEVIZNIH TEČAJEVA 156
 11.3. TEORIJE ODREĐIVANJA DEVIZNOG TEČAJA 158
 11.4. BIG-MAC INDEKS 159
 11.5. DORNBUSCHOV PREMAŠAJ TEČAJA 160
 POJMOVNIK 160
 PITALICE I RJEŠENJA 161
 ZADACI I RJEŠENJA 165

12. URAVNOTEŽENJE BILANCE PLAĆANJA 171
 12.1. URAVNOTEŽENJE BILANCE PLAĆANJA 171
 12.2. AUTOMATSKO URAVNOTEŽENJE BILANCE PLAĆANJA 171
 12.3. URAVNOTEŽENJE BILANCE PLAĆANJA MJERAMA EKONOMSKE POLITIKE 173
 12.4. POLITIKA USPOSTAVLJANJA UNUTARNJE I VANJSKE RAVNOTEŽE (SWANOV DIJAGRAM) 176
 12.5. UTJECAJ DEVALVACIJE NA VANJSKOTRGOVINSKU BILANCU (J KRIVULJA) 176
 POJMOVNIK 177
 PITALICE I RJEŠENJA 178
 ZADACI I RJEŠENJA 181

13. PROBLEM ZADUŽENOSTI 189
 13.1. TEORIJSKE ZNAČAJKE ZADUŽENOSTI 189
 13.2. FAKTORI ZADUŽENOSTI 189
 13.3. CIKLUS ZADUŽIVANJA 190
 13.4. POKAZATELJI INOZEMNE ZADUŽENOSTI 191
 13.5. INSTRUMENTI ZADUŽENOSTI 193

POJMOVNIK 193
 PITALICE I RJEŠENJA 193
 ZADACI I RJEŠENJA 195
 TEST ZNANJA II. 197
 TEST ZNANJA III. 201
 LITERATURA 206
 PRILOZI 207
 POPIS GRAFIKONA 210
 POPIS TABLICA 213
 POPIS PRILOGA 214

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, ,

Izdavač

Karakter

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “PRIRUČNIK IZ MEĐUNARODNE EKONOMIJE”

Povezane knjige - Naša preporuka