RURALNI TURIZAM - Naruči svoju knjigu

RURALNI TURIZAM

Od teorije do empirije
Autor: Tubić, Dejan
Područje: Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje
Područje: Turizam
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 338
Uvez: Tvrdi

31,36 

Najnoviji trendovi na području ruralnog turizma i primjeri dobre prakse u Europi

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

Opis

Iz recenzije:

Ovo djelo namijenjeno je širokom krugu čitateljstva, od onih koji problematiku ruralnog razvoja i ruralnog turizma tek površno poznaju pa sve do iskusnih znalaca koji će tražiti i pronaći njima važne detalje, a koji su proizašli iz brojnih istraživanja diljem svijeta. Svi nalazi prikazani u ovom djelu su na sustavan i metodički konzistentan način obrađeni i pravilno apostrofirani. Pored znanstvene, ovo djelo ima i svoju praktičnu vrijednost jer se objašnjenjima i rezultatima brojnih istraživanja, kako vlastitih tako i tuđih, potkrjepljuju činjenice koje će poslužiti i onima koji žele unaprijediti poslovanje na svojim agroturističkim gospodarstvima.

Autor je načinom pisanja i isticanjem svojih stavova pokazao jasno opredjeljenje u terminološkom, klasifikacijskom i konceptualnom smislu, što ovo djelo čini relevantnom i referentnom literaturom za daljnja znanstvena i stručna istraživanja u području razvoja ruralnog turizma.

prof.dr.sc. Oliver Kesar

 

Cijela knjiga ukazuje na autorovo dubinsko poznavanje i detaljno studiranje problematike ruralnog turizma, a način obrade teme omogućava različitim dionicima, kako iz znanstvenog miljea tako i iz područja struke, upoznavanje i uvid u karakteristike, trendove i potencijale razvoja ruralnog turizma u svijetu i Hrvatskoj. Kvaliteta knjige neupitna je i može značajno pridonijeti razvoju ruralnog turizma u Hrvatskoj. Istovremeno, stvara vrlo pozitivnu referencu ne samo autoru već i instituciji iz koje autor dolazi, s obzirom na znanstveno-stručne prioritete.

Posebno je zanimljiva usporedba Republike Hrvatske s nekim zemljama koje su uspješno razvile ruralni turizam, s obzirom da ukazuje na čitav niz neiskorištenih mogućnosti i potencijala koji u Hrvatskoj postoje, a mogle bi značajno pridonijeti rješavanju problema neodrživosti postojećeg modela razvoja turističkog proizvoda.

prof.dr.sc. Mirna Leko Šimić

 

Iz sadržaja:

Uvod

  1. Trendovi u turizmu: teorijsko promišljanje 1

1.1.       Kvantitativni trendovi u suvremenom turizmu       13

1.1.1.    Kvantitativni trendovi u suvremenom turizmu prema UNVVTO-u 74

1.1.2.    Kvantitativni trendovi u suvremenom turizmu prema WEF-u       22

1.2.      Kvalitativni trendovi u suvremenom turizmu          34

1.3.      Strukturna transformacija turizma  50

  1. Nove orijentacije u turizmu: od masovnog do specifičnih oblika turizma      53

2.1.      Održivi razvoj turizma          61

  1. Ruralni turizam     69

3.1.      Terminološki pristup određenju ruralnog područja 74

3.2.      Razdioba ključnih pojmova ruralnog turizma          85

3.3.      Ruralna turistička destinacija           707

3.4.      Profil ruralnog turista           770

3.5.      Pretpostavke razvoja ruralnog turizma        724

3.6.      Turizam kao strategija razvoja ruralnog područja   149

3.7.      Klasifikacija ruralnog turizma          757

3.8.      Razvoj turizma na ruralnom području: obilježja i aktivnosti          162

  1. Agroturizam           165

4.1.      Terminološko određenje pojma agroturizam 769

4.2.      Tipologija agroturizma          186

4.3.      Profil agroturističkog potrošača       210

4.4.     Profil vlasnika agroturističkog gospodarstva i njihovih farmi         279

4.5.      Funkcije agroturizma 226

  1. Ruralni turizam i agroturizam u Europi: primjeri dobre prakse..231

5.1.      Agroturizam u Austriji           237

5.2.      Agroturizam u Italiji  241

5.3.      Agroturizam u Francuskoj    250

5.4.      Agroturizam u Sloveniji        253

  1. Agroturizam u Hrvatskoj           259

6.1.      Prikaz stanja agroturizma u Jadranskoj regiji Hrvatske kroz znanstveno-stručne radove 267

6.2.     Prikaz stanja agroturizma u Kontinentalnoj regiji Hrvatske kroz znanstveno-stručne radove       272

  1. Percepcija kvalitete institucionalnog okvira i razvijenosti ruralnog turizma i agroturizma u Kontinentalnoj Hrvatskoj      275

7.1. Dosadašnji razvoj ruralnog turizma kroz analizu agroturizma u Hrvatskoj    283

7.2. Ocjena kvalitete institucionalnog okvira za razvoj agroturizma u Hrvatskoj  288

LITERATURA 297

Internet izvori 328

POPIS SLIKA 333

POPIS TABLICA        335

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

Izdavač

ISBN

Povezane knjige - Naša preporuka