ULOGA RAVNATELJA U PROMICANJU KVALITETE KNJIŽNIČNIH USLUGA - Naruči svoju knjigu

ULOGA RAVNATELJA U PROMICANJU KVALITETE KNJIŽNIČNIH USLUGA

Autor: Jović, Marija
Područje: Menadžment
Područje: Rukovođenje
Područje: Komunikacija, odnosi s javnošću, mediji
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 95
Uvez: Tvrdi

15,93 

Sredina koja ima razvijenu knjižničarsku politiku smatra se civiliziranijom i aktualnijom. Stoga je važno otvoriti konstruktivnu raspravu o ulozi ravnatelja i voditelja knjižnica u promociji vlastite knjižnice, ali i u promoviranju kulture jednog mjesta, grada pa i države – što započinje ovaj rukopis.

Opis

O knjizi:

Obično se za knjižnice do kraja 20. st. vezala uvriježena percepcija o tome kako su to lijepa i uredna, no ipak mračna pasivna (neinventivna) zdanja, koja na policama kriju neizmjernu količinu znanja. 21. stoljeće međutim, otvorilo je vrata novih mogućnosti u knjižnicama, te priliku osobama koje su bile spremne uhvatiti se sa zahtjevnim izazovom promjene percepcije javnosti prema tim ustanovama. Knjižnice najednom postaju sjecišta znanja iz različitih izvora; tiskana građa, digitalna, hibridna, mjesta javnog okupljanja, kulturnih oplemenjivanja i razmjene različitih korisnih informacija.

Knjižnice su dakle danas prepoznatljivi simboli kulture jedne sredine, pa i prestiža. Sredina koja ima razvijenu knjižničarsku politiku to više se smatra duhovnijom, civiliziranijom i aktualnijom na svim poljima društvenog utjecaja. U knjizi je upravo o tome i riječ. Objedinjujući inventivnost prije svega ravnatelja i voditelja knjižničnih ustanova ali i djelatnika, knjižnice postaju paradigme kulture, druženja, stjecanja znanja. Iz predgovora

Iz sadržaja:

Predgovor

Uvod

I. TEORIJSKA RAZRADA TEME

Misija i vizija knjižnice kao središnje kulturne ustanove u zajednici

Vrijednosti kulturne ustanove

Načini nabave građe za knjižnicu

Vrste knjižnične građe koja se nabavlja

Ključni elementi poslovanja ravnatelja

Donošenje plana

Planiranje promidžbe

II. UPRAVLJANJE KNJIŽNICOM

Emocionalna inteligencija

Deset pitanja značajnih za skrb o ljudskom potencijalu u kulturnim ustanovama

Ravnoteža moći

Uspješnost ravnatelja

Odabir kvalitetnih zaposlenika

Ocjenjivanje motivacije za obavljanje posla

Natjecateljsko ili surađivačko donošenje odluka

Alternativne mogućnosti u kadroviranju

III. KNJIŽNICE KAO VAŽAN KOMUNIKACIJSKI ČIMBENIK U DRUŠTVU

Vrste knjižnica kao komunikacijskih središta zajednice

Poteškoće

IV. ANKETNO ISTRAŽIVANJE

Predmet istraživanja

Ciljevi istraživanja

Zadatci istraživanja

Hipoteze istraživanja

Pitanje varijabli

Metode i tehnike istraživanja

Instrumenti istraživanja

Uzorak ispitanika

Organizacija istraživanja

Metodološke teškoće u istraživanju

V. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Osvrt na rezultate istraživanja

 

Zaključak

Literatura

Anketa

Popis tablica

Popis grafikona

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka