ODNOSI S JAVNOŠĆU, Teorija i praksa, II. dopunjeno i izmijenjeno izdanje - Naruči svoju knjigu

ODNOSI S JAVNOŠĆU, Teorija i praksa, II. dopunjeno i izmijenjeno izdanje

Autor: Tomić, Zoran
Područje: Komunikacija, odnosi s javnošću, mediji
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 1367
Uvez: Tvrdi

66,23 

Biblija odnosa s javnošću. Profesor Tomić podario nam je cjelovit, praktičan i sadržajan udžbenik za vrijeme u kojem živimo, ali i generacije koje dolaze.

Opis

O knjizi: 

Prvo izdanje, tiskano 2008. godine, u cijelosti je rasprodano. Koliko je važno ovo znanstveno djelo govori činjenica da je knjiga-udžbenik uvrštena u obveznu literaturu na 12 javnih Sveučilišta od Skoplja do Maribora i nabrojnim drugim visokim školama. Ugledni Poslovni tjednik proglasio ju je “Biblijom odnosa s javnošću”. Knjiga je dobila brojne pohvale, priznanja i neizostavan je udžbenik i kompendij ne samo na sveučilištima i visokim školama nego i u radu praktičara odnosa s javnošću. Prvo izdanje sadržavalo je 560 stranica organiziranih kroz VIII poglavlja i obuhvatilo je sve ključne aspekte profesije Odnosa s javnošću. Rukopis drugoga izdanja sadržava 1.950 kartica teksta s više od 700 znanstvenih i stručnih izvora. Recenzenti se već sada slažu da će to biti najznačajnije djelo s područja odnosa s javnošću u Jugoistočnoj Europi. Knjiga je organizirana u XII poglavlja i 54 radne cjeline.

Rijetki se autori upuštaju u izazov pisanja udžbenika, jer to – pored iznimno dobrog poznavanja teorije i prakse određene discipline – iziskuje i temeljito poznavanje globalnih trendova u svijetu znanosti i obrazovanju, poznavanje potreba tržišta, atraktivan stil pisanja, pedagoški pristup u prezentiranju činjenica ali i iskustvo u radu sa studentima. Iako su odnosi s javnošću relativno mlada profesija, pa ni na europskoj razini nema baš previše kvalitetnih udžbenika, koje bismo rado preporučili studentima i praktičarima, prof. dr. sc. Zoran Tomić uspio je objediniti sve kvalitete koje krase dobrog autora, te nam podariti prvi cjeloviti udžbenik iz odnosa s javnošću na našim prostorima još 2008., a u rukama držite njegovo prošireno, izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Riječ je o čovjeku čije je ime nezaobilazno u ispisivanju povijesti odnosa s javnošću u jugoistočnoj Europi te predvodniku znanstvenog proučavanja i podučavanja ove discipline.

Iz sadržaja:

Predgovor / Uvod / I. PROFESIJA ODNOSI S JAVNOŠĆU / Pojam odnosi s javnošću / Rad u profesiji odnosi s javnošću / Povijest odnosa s javnošću / Definiranje odnosa s javnošću / Funkcije odnosa s javnošću / Mjesto odnosa s javnošću u organizacijama i tvrtkama/korporacijama / Odnosi s javnošću i srodne discipline / Javnost, javno mišljenje i persuazija / Javni poslovi i lobiranje / II. TEORIJE I MODELI ODNOSA S JAVNOŠĆU / Teorije odnosa s javnošću / 11. Modeli odnosa s javnošću / III. UPRAVLJANJE U ODNOSIMA S JAVNOŠĆU / Upravljanje i planiranje u odnosima s javnošću / IV. PRAKSA ODNOSA S JAVNOŠĆU/ Područja primjene odnosa s javnošću / Korporativno komuniciranje/korporativni odnosi s javnošću / Financijski odnosi s javnošću / odnosi s investitorima / Odnosi s javnošću u neprofitnim/nevladinim organizacijama / Odnosi s javnošću u kulturnim i umjetničkim institucijama / Odnosi s javnošću u vjerskim organizacijama / Odnosi s javnošću u sindikalnim i volonterskim organizacijama / Odnosi s javnošću u obrazovnim institucijama / Odnosi s javnošću u zdravstvu / Odnosi s javnošću u turizmu i industriji putovanja / Ekologija i odnosi s javnošću / Međunarodni odnosi s javnošću / Odnosi s javnošću u sportu / Agencije, poslovne udruge i profesionalna društva / Odnosi s javnošću slavnih osoba / celebrity odnosi s javnošću / Osobni odnosi s javnošću / V. ODNOSI S MEDIJIMA I GLASNOGOVORNIŠTVO / Mediji i odnosi s medijima / Online odnosi s javnošću / Glasnogovorništvo / Manipuliranje medijima (spin doctor) i medijska manipulacija / VI. INTERNI ODNOSI S JAVNOŠĆU / Interni odnosi s javnošću / VII. KRIZE I KRIZNI ODNOSI S JAVNOŠĆU / Upravljanje kriznim odnosima s javnošću / VIII. POLITIČKI ODNOSI S JAVNOŠĆU / Definiranje i aktivnosti političkih odnosa s javnošću / Odnosi s javnošću i političke stranke / Odnosi s javnošću i izvršna vlast / Predsjednički odnosi s javnošću / Odnosi s javnošću u (pred)izbornim kampanjama / Odnosi s javnošću i javna diplomacija / Odnosi s javnošću i zakonodavna vlast / Odnosi s javnošću i sudbena vlast / Odnosi s javnošću u vojsci / Odnosi s javnošću u policiji / Teroristički odnosi s javnošću / IX. PRAVO, ETIKA, LJUDSKA PRAVA / Pravna pitanja odnosa s javnošću / Etika i profesionalizam u odnosima s javnošću / Ljudska prava i slobode / X. TEHNIKE I ALATI U ODNOSIMA S JAVNOŠĆU / Pisane tehnike / Govorne tehnike / Vizualne tehnike / Event tehnike / Nove tehnologije / XI. GLOBALNI TRENDOVI I ODNOSI S JAVNOŠĆU / Globalizacija i budući trendovi u odnosima s javnošću / XII. RJEČNIK ODNOSA S JAVNOŠĆU /LITERATURA/ KAZALO IMENA / KAZALO POJMOVA / POPIS TABLICA, SLIKA, SHEMA, GRAFIKONA I STUDIJA SLUČAJA

Dodatne informacije

Godina izdanja

Autor

Tomić, Zoran

Izdavač

Synopsis

Broj stranica

Uvez

Tvrdi

Karakter

stručna

ISBN