ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU - Naruči svoju knjigu

ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU

Redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2022
Broj stranica: 76
Uvez: Meki

12,00 

Zakon o općem upravnom postupku je donesen 2009.godine , a 1. siječnja 2010. godine je stupio na snagu. Zakon o upravnim sporovima donesen je krajem siječnja 2010. godine i stupio na snagu 1.siječnja 2012. Time su upravni postupak i upravni spor, povezani po prirodi stvari, usklađeni i uređeni na način koji bolje odgovara zahtjevima modernog vremena.

SKU: 13609 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Od njihova donošenja, oba su zakona bila mijenjana i nadopunjavana. Slijedom toga, njihovi pročišćeni tekstovi sa stvarnim kazalom predstavljaju pomoć svakome kome je primjena ZUP-a i/ili ZUS-a svakodnevni posao.

Iz sadržaja:

PRVI DIO

TEMELJNE ODREDBE

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

GLAVA II.

NADLEŽNOST

GLAVA III.

SLUŽBENA OSOBA

GLAVA IV.

PRAVNA POMOĆ U UPRAVNIM STVARIMA

GLAVA V.

SUDJELOVANJE STRANKE U POSTUPKU

DRUGI DIO

POKRETANJE I VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA

GLAVA I.

POKRETANJE POSTUPKA

GLAVA II.

POSTUPAK RJEŠAVANJA UPRAVNE STVARI

GLAVA III.

DOKAZIVANJE

GLAVA IV.

RADNJE U POSTUPKU

GLAVA V.

ROKOVI

GLAVA VI.

OBAVJEŠĆIVANJE

TREĆI DIO

RJEŠAVANJE UPRAVNE STVARI

ČETVRTI DIO

GLAVA I.

ŽALBA

GLAVA II.

PRIGOVOR

GLAVA III.

OBNOVA POSTUPKA

GLAVA IV.

OGLAŠIVANJE RJEŠENJA NIŠTAVNIM

GLAVA V.

PONIŠTAVANJE I UKIDANJE RJEŠENJA

PETI DIO

IZVRŠENJE

ŠESTI DIO

UPRAVNI GOVOR

SEDMI DIO

GLAVA I.

ZAŠTITA OD POSTUPANJA JAVNOPRAVNIH TIJELA

GLAVA II.

ZAŠTITA OD POSTUPANJA PRUŽATELJA JAVNIH USLUGA

OSMI DIO

IZDAVANJE POTVRDA

DEVETI DIO

TROŠKOVI POSTUPKA

DESETI DIO

PROVEDBA ZAKONA

JEDANAESTI DIO

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Dodatne informacije

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN