100 PRAVNIH PITANJA – 100 STRUČNIH ODGOVORA - Naruči svoju knjigu

100 PRAVNIH PITANJA – 100 STRUČNIH ODGOVORA

Autor: Đurđević, Aleksandar
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2022
Broj stranica: 156
Uvez: Meki

19,80  (149,18 kn)

Naslov 100 pravnih pitanja – 100 stručnih odgovora nudi izvrstan pregled najčešćih 100 pravnih pitanja za sve koji se susreću s pravom te pruža stručne odgovore koji se mogu primijeniti u praksi.

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 13643 Kategorija:

Opis

O knjizi:

 

Izdanje će vam pružiti odgovore na najčešća pitanja iz područja državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave, upravnog, građanskog, kaznenog i trgovačkog prava, radnog i socijalnog prava, poreza i financija te zdravstvenog i mirovinskog osiguranja. Stručni odgovori u ovom izdanju pomoži će ne samo pravnim stručnjacima, već i radnicima, državnim službenicima i namještenicima, ravnateljima ustanova, poduzetnicima, vlasnicima nekretnina, umirovljenicima i svima koji vode određene postupke pred sudovima ili drugim tijelima.

 

Iz sadržaja:

 

1. DRŽAVNA UPRAVA I JLP(R)S ………………………………………………………………. 11

1. Ekscepcija ilegalnosti …………………………………………………………………………………. 13

2. Vršitelj dužnosti ravnatelja ustanove – uvjeti za imenovanje ………………. 14

3. Produljenje trajanja probnog rada …………………………………………………………… 15

4. Državni stručni ispit – troškovi …………………………………………………………………. 16

5. Oslobođenje od polaganja državnog stručnog ispita ………………………….. 17

6. Zamjena privremeno odsutnog pročelnika ……………………………………………. 18

7. Razrješenje pročelnika upravnog odjela jedinice lokalne samouprave…………………… 19

8. Prestanak službe na temelju sporazuma ………………………………………………… 20

2. UPRAVNO PRAVO ………………………………………………………………………………………. 21

9. Žalba protiv odluke o odabiru kod jednostavne nabave ……………………. 23

10. Zaštita osobnih podataka – uvid u natječajnu dokumentaciju …………… 24

11. Izmjena rješenja u upravnom postupku ………………………………………………… 25

12. Upravni postupak – odustanak od zahtjeva tijekom žalbenog postupka ……………………………….26

13. Upravni postupak – izvršnost izreke deklaratornog rješenja ………………. 27

14. Upravni postupak – obnavljanje (rekonstrukcija) spisa ………………………… 28

15. Uvid u spis predmeta nakon završetka upravnog postupka ……………….. 29

16. Upravni postupak – neuredna dostava rješenja i žalba ……………………….. 30

17. Upravni spor – šutnja uprave i vezanost uputama suda ………………………. 31

18. Zastara komunalne naknade, utvrđena rješenjem prema prije važećem Zakonu ……….32

19. Komunalni doprinos – donošenje rješenja – žalba ………………………………… 34

20. Plaćanje komunalne naknade od nasljednika ……………………………………….. 35

21. Otpis komunalne naknade ………………………………………………………………………… 36

22. Plaćanje komunalne naknade za hotele, apartmanska naselja i kampove …………….. 38

23. Komunalna naknada – pogrešan izračun – poništenje rješenja ………….. 39

24. Povrat komunalnog doprinosa ……………………………………………………………….. 40

25. Oslobađanje svih obveznika od obveze plaćanja komunalne naknade ……… 41

26. Plaćanje komunalne naknade za nedovršeni stambeni prostor …….42

3. GRAĐANSKO PRAVO ……………………………………………………………………………….. 43

27. Kamate na kamate ……………………………………………………………………………………… 45

28. Bračna stečevina – poslovni udjeli u trgovačkom društvu …………………. 46

29. Sklapanje ugovora sa samim sobom ………………………………………………………. 47

30. Zadužnica – jamac platac ………………………………………………………………………….. 48

31. Ništavost ugovora o doživotnom uzdržavanju …………………………………….. 49

32. Zastara tražbine po zadužnici …………………………………………………………………… 50

33. Bračna stečevina – ugovor o doživotnom uzdržavanju ……………………….. 51

34. Obveznik plaćanja mjesečnih režija za nekretninu u fiducijarnom vlasništvu ……… 52

35. Zahtjev za izdavanje tabularne isprave – zastara …………………………………. 54

36. Stjecanje (su)vlasništva nadogradnjom ………………………………………………….. 55

37. Potvrda da su stanovi u zgradi samostalna uporabna cjelina – predmet utvrđivanja ….56

38. Stjecanje vlasništva dosjelošću na dijelu nekretnine ……………………………. 57

39. Osobni identifikacijski broj (OIB) i upisu zemljišnu knjigu ……………..58

40. Zabilježba prvenstvenog reda …………………………………………………………………. 59

41. Zabilježba izvanrednog pravnog lijeka u zemljišnoj knjizi …………………. 60

42. Zabilježba zabrane otuđenja i opterećenja ……………………………………………. 62

43. Upis prava građenja u zemljišnu knjigu ………………………………………………….. 63

44. Parnični postupak – prekluzija iznošenja novih činjenica i predlaganja novih dokaza …..64

45. Atrakcija nadležnosti ………………………………………………………………………………….. 65

46. Platni nalog …………………………………………………………………………………………………. 66

47. Prigovor radi prebijanja …………………………………………………………………………….. 67

48. Povećanje (preinaka) tužbenog zahtjeva u postupcima naknade štete ………..68

49. Ovrha određena općenito na imovini ovršenika …………………………………… 70

50. Prednosni red prigodom ovrhe na računima i ovrhe na plaći …………….. 72

4. KAZNENO PRAVO ………………………………………………………………………………………. 75

51. Trajno kazneno djelo i zastara kaznenog progona ……………………………….. 77

52. Zlouporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja ………………………………… 78

53. Obnova kaznenog postupka nakon suđenja u odsutnosti ………………….. 79

54. Širenje i prenošenje zarazne bolesti ……………………………………………………….. 80

55. Kazneni postupak – snimka razgovora kao dokaz u brakorazvodnoj parnici glede dobrobiti djeteta ……82

56. Imovinskopravni zahtjev i zastara u parničnom postupku …………………. 84

57. Privatna kaznena tužba pravne osobe protiv druge pravne osobe zbog kaznenog djela klevete … 86

58. Uništenje i oštećenje tuđe stvari – ovlaštenik za kazneni progon ……… 88

59. Branitelj na teret proračunskih sredstava kada obrana nije obvezna … 89

5. TRGOVAČKO PRAVO ………………………………………………………………………………… 91

60. Prodaja nekretnine upisane u temeljni kapital društva ……………………….. 93

61. Podjela poslovnog udjela …………………………………………………………………………. 94

62. Ostavka člana nadzornog odbora ……………………………………………………………. 95

63. Naknada za članove nadzornog odbora ………………………………………………… 96

64. Opoziv direktora …………………………………………………………………………………………. 97

65. Nasljeđivanje dionica ………………………………………………………………………………… 98

66. Prestanak ustanove – likvidacija ……………………………………………………………… 99

67. Poslovni udjel – bračna stečevina …………………………………………………………. 100

68. Upis stečajne mase u sudski registar …………………………………………………….. 101

69. Tajno društvo ……………………………………………………………………………………………. 102

70. Spajanje poslovnih udjela ………………………………………………………………………. 103

6. POREZI I FINANCIJE ……………………………………………………………………………….. 105

71. Porezni tretman nabave službenog osobnog automobila u 2022. ….. 107

72. Izdavanje računa za odvjetničke usluge ………………………………………………. 108

73. Troškovi napitaka koje poslodavac podmiruje radnicima …………………. 109

74. Obveza prijave promjena Poreznoj upravi vezanouz poreznu karticu ……..110

75. Korištenje službenog automobila u privatne svrhe za dolazak na posao i odlazak s posla ……………111

76. Neoporezive nagrade i naknade športašima amaterima …………………… 112

77. Prijenos nekretnine s obrta na fizičku osobu vlasnika obrta ……………… 113

78. Porez na kuće za odmor i formalno prijavljeno prebivalište ……………… 114

7. RADNO I SOCIJALNO PRAVO …………………………………………………………….. 115

79. Odricanje od plaće člana uprave društva ……………………………………………… 117

80. Minimalna plaća za nepuno radno vrijeme ………………………………………….. 118

81. Pravo na plaćeni dopust zbog smrti strica ……………………………………………. 119

82. Promjena imena i prezimena radnika – reguliranje prava i obveza iz radnog odnosa ……………. 120

83. Neopravdano nenošenje zaštitne maske na radnom mjestu …………… 122

84. Postupanje poslodavca prema radniku koji ne želi raditi u otkaznom roku ……… 124

85. Odricanje od prava na otkazni rok kad otkaz daje radnik …………………. 125

86. Opoziv predstavnika radnika u nadzornom odboru ………………………….. 126

87. Evidencija radnog vremena za radnike koji rade od kuće …………………. 127

88. Plaćeni dopust zbog prirodne nepogode ……………………………………………. 128

89. Mirovanje radnog odnosa ………………………………………………………………………. 129

90. Obračun naknade plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora ….. 130

91. Nastavak bolovanja zbog ozljede na radu i nakon isteka ugovora o radu …………………… 132

92. Drugi dohodak za vrijeme nezaposlenosti ………………………………………….. 133

93. Najniži iznos naknade plaće radniku za vrijeme prekida rada zbog krivnje poslodavca …………..134

94. Naknada za neiskorišteni godišnji odmor u slučaju smrti radnika …….. 135

95. Dodatak na radni staž za radnike koji rade nepuno radno vrijeme ………………………… 136

8. ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE ……………………… 139

96. Pravo na mirovinu supruge umrlog hrvatskog branitelja ………………….. 141

97. Umirovljenik kao član uprave trgovačkog društva i mogućnosti za neobustavu mirovine ……….142

98. Odjava s mirovinskog osiguranja radnika kojem je poslodavac poštom poslao izvanredni otkaz ugovora o radu ……… 144
99. Mirovinsko osiguranje – datum odlaska u starosnu mirovinu ………….. 145

100. Kršenje mjera samoizolacije i karantene ………………………………………………. 146

9. KAZALO POJMOVA ………………………………………………………………………………… 147

 

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Izdavač

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka