EKONOMIKA JAVNOG SEKTORA S HRVATSKIM PRIMJERIMA - Naruči svoju knjigu

EKONOMIKA JAVNOG SEKTORA S HRVATSKIM PRIMJERIMA

Autor: Šimović, Hrvoje; Deskar-Škrbić, Milan
Područje: Novi društveni i ekonomski procesi
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2020
Broj stranica: 388
Uvez: Meki

25,08  (188,97 kn)

Sveobuhvatna analiza uloge države u gospodarstvu i općenito u društvenom životu zemlje

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 13394 Kategorija: Oznaka:

Opis

O knjizi:

Je li “ugriz” države u gospodarstvu prevelik, optimalan ili malen? Kakav je hrvatski porezni sustav; jesu li opterećenja prevelika? Kako je javni sektor organiziran i kako mjeriti njegovu učinkovitost? Kako se o prihodima i rashodima države odlučuje u demokraciji i kako se novac i javne funkcije dijele među različitim razinama vlasti? Što je javni dug i prijeti li ugušiti rast? Što će biti s mirovinama i ima li smisla oporezivati nekretnine? O ovim i brojnim drugim pitanjima javnih financija autori pišu na način koji je pristupačan i široj publici, a ne samo stručnjacima. Neophodna literatura za svakoga tko želi shvatiti društvo u kojem živi.

Sveobuhvatna je knjiga o ulozi države u gospodarstvu i društvenom životu zemlje. Napisana je tako da može poslužiti i kao udžbenik i kao dodatna literatura za studente i kao uvod i izvor informacija za širu zainteresiranu publiku. Ekonomika javnog sektora bavi se načelima i ekonomskim teorijama o ulozi države u gospodarstvu, poviješću te uloge, pitanjima veličine države, oporezivanja i efikasnosti javnih rashoda, teritorijalnim ustrojem zemlje i fiskalnim federalizmom, javnim financijama na višim i nižim razinama organizacije vlasti, posebnim područjima državne intervencije, kao što su mirovine, zdravstvo, infrastruktura, znanost i obrazovanje, općim načelima javnog izbora te problematikom javnog duga. Posebnu aktualnost knjizi daje poglavlje o povezanosti krize izazvane pandemijom virusa COVID-19 i uloge države. Bogatstvo podataka o hrvatskom fiskalnom sustavu i gospodarstvu jamči osobitu životnost teksta za čitatelje u Hrvatskoj. Knjiga je organizirana u sedamnaest poglavlja i opremljena sa stotinu devetnaest slika te četrdeset sedam tablica, što čitatelju omogućuje dubok uvid u realnost fiskalnih i gospodarskih odnosa u Hrvatskoj.

Iz recenzija:

Kako god svatko od nas razmišljao, bez obzira kojoj školi ekonomske misli pripadao te kako gleda na ulogu države, mislim da se svi možemo složiti kako je uloga države važna. Stoga je važno i naše razumijevanje države i njezinog funkcioniranja. Upravo u tome vidim najveću vrijednost ove knjige. Dvojica autora, Hrvoje Šimović i Milan Deskar-Škrbić, kako i sâmi govore, ujedno kolege i prijatelji, koji zajednički akademski rad započet kroz odnos profesora i studenta dijele već više od 10 godina, ovom su knjigom dali pečat brojnim stručnim i znanstvenim radovima koje su napisali proteklih godina.

dr. sc. Zdravko Marić

Autori teoriju predstavljaju znalački, no jednostavno i nenametljivo, upravo u onoj mjeri koja je nužna kako bi teorija mogla poslužiti razumijevanju stvarnosti. Stoga će i čitateljima koji nemaju formalnoga ekonomskog obrazovanja omogućiti svladavanje ekonomike javnog sektora, kao i da sebi, iz perspektive te discipline protumače aktualne probleme i oblikuju vlastito mišljenje o njima.

dr. sc. Sandra Švaljek

Iz sadržaja:

Predgovor…………………………………………………………………………………………….. 11

1. Uloga države u tržišnom gospodarstvu……………………………… 15

1. 1. Pojam i definicija ekonomike javnog sektora…………………………………. 15

1. 2. Tri funkcije države i razlozi za intervenciju……………………………………. 16

1. 3. Tržišni neuspjesi……………………………………………………………………………. 19

2. Javni sektor……………………………………………………………………………………… 37

2. 1. Javni sektor u širem smislu: opća država i javna poduzeća…………….. 37

2. 2. Javni sektor u užem smislu: opća država………………………………………… 39

2. 3. Veličina javnog sektora………………………………………………………………….. 44

2. 4. Broj zaposlenih u javnom sektoru………………………………………………….. 49

3. Javni izbor ……………………………………………………………………………………….. 59

3. 1. Pojam i definicija javnog izbora…………………………………………………….. 59

3. 2. Kolektivne odluke u demokratskim društvima………………………………. 61

3. 3. Odabir izbornog obrasca……………………………………………………………….. 62

3. 4. Arrowljev teorem nemogućnosti i državni neuspjesi……………………… 68

4. Proračun i proračunski sustav……………………………………………….. 79

4. 1. Proračun, proračunski proces i proračunska načela……………………….. 79

ekonomika javnog sektora

4. 2. Državni proračun………………………………………………………………………….. 82

4. 3. Planiranje državnog proračuna……………………………………………………… 82

4. 4. Struktura državnog proračuna………………………………………………………. 84

5. Uzroci rasta i vrednovanje javnih rashoda…………………….. 103

5. 1. Uzroci rasta javnih rashoda………………………………………………………….103

5. 2. Pristupi vrednovanju javnih rashoda…………………………………………….106

5. 3. Analiza troškova i koristi (CBA)…………………………………………………..108

6. Obrazovanje i znanost………………………………………………………………. 115

6. 1. Razlozi za državnu intervenciju u obrazovanju……………………………..115

6. 2. Financiranje visokog obrazovanja…………………………………………………117

6. 3. Rashodi za obrazovanje u Europskoj uniji…………………………………….120

6. 4. Sustav financiranja obrazovanja u Hrvatskoj…………………………………122

6. 5. Znanost, istraživanje i razvoj………………………………………………………..125

7. Infrastruktura …………………………………………………………………………… 129

7. 1. Pojam, podjela i opće karakteristike infrastrukture……………………….129

7. 2. Važnost ekonomske infrastrukture za gospodarstvo……………………..132

7. 3. Financiranje ekonomske infrastrukture i uloga javnih poduzeća….134

7. 4. Ekonomska infrastruktura i javna poduzeća u Hrvatskoj……………..137

8. Država blagostanja…………………………………………………………………….. 149

8. 1. Država blagostanja, preraspodjela dohotka

i borba protiv siromaštva………………………………………………………………149

8. 2. Sustavi socijalnog osiguranja i skrbi……………………………………………..153

8. 3. Osnovne institucije i prava socijalne države u Hrvatskoj………………155

8. 4. Veličina socijalne države u Hrvatskoj……………………………………………156

8. 5. Socijalni doprinosi i problem financiranja……………………………………160

9. Mirovinsko osiguranje………………………………………………………………. 165

9. 1. Razlozi za državnu intervenciju kod mirovinskog osiguranja……….165

9. 2. Mirovinski sustavi u svijetu ………………………………………………………….166

9. 3. Prvi obvezni stup međugeneracijske solidarnosti………………………….171

9. 4. Drugi obvezni stup individualne kapitalizirane štednje…………………174

10. Zdravstveno osiguranje…………………………………………………………. 187

10. 1. Razlozi za državnu intervenciju kod zdravstvenog osiguranja…….187

10. 2. Sustavi financiranja zdravstva u svijetu ………………………………………189

10. 3. Financiranje zdravstva u Hrvatskoj…………………………………………….191

11. Normativna teorija oporezivanja………………………………………205

11. 1. Pojam, karakteristike, podjela i učinci poreza……………………………..205

11. 2. Načela oporezivanja……………………………………………………………………209

11. 3. Jednakost u oporezivanju……………………………………………………………211

12. Oporezivanje potrošnje……………………………………………………………229

12. 1. Porezi na promet ili potrošnju…………………………………………………….229

12. 2. Porez na dodanu vrijednost………………………………………………………..233

ekonomika javnog sektora

12. 3. Trošarine i posebni porezi…………………………………………………………..239

12. 4. Porezno opterećenje potrošnje u Hrvatskoj i Europskoj uniji………241

13. Oporezivanje rada………………………………………………………………………245

13. 1. Dohodak kao polazna osnovica oporezivanja rada i kapitala………245

13. 2. Učinci oporezivanja rada na ponašanje ljudi ………………………………250

13. 3. Oporezivanje rada u Hrvatskoj…………………………………………………..251

14. Oporezivanje kapitala……………………………………………………………..267

14. 1. Definicije, podjela i obuhvat poreza na kapital (i imovinu)…………267

14. 2. Učinci oporezivanja dohodaka od kapitala i poslovanja………………269

14. 3. Porez na dobit u Hrvatskoj………………………………………………………….271

14. 4. Oporezivanje dohodaka od kapitala i imovine u Hrvatskoj…………277

15. Financiranje države zaduživanjem……………………………………. 291

15. 1. Pojam, uloga i razvoj proračunskog salda i javnog duga……………..291

15. 2. Teorijski okvir zaduživanja države………………………………………………296

15. 3. Visina i struktura javnog duga…………………………………………………….299

15. 4. Upravljanje javnim dugom………………………………………………………….303

16. Ekonomika lokalnog javnog sektora……………………………….. 323

16. 1. Teorijske osnove fiskalnog federalizma……………………………………….323

16. 2. Stupanj fiskalne decentralizacije………………………………………………….324

16. 3. Odnosi i optimalna raspodjela fiskalnih nadležnosti…………………..326

16. 4. Veličina i izgled zajednice…………………………………………………………..328

17. Epilog: Država i koronakriza………………………………………………… 351

17. 1. Paternalizam i liberalizam…………………………………………………………..352

17. 2. Kriza i Levijatan………………………………………………………………………….354

17. 3. Kako dalje?…………………………………………………………………………………355

Literatura………………………………………………………………………………………….. 357

Knjige, članci i statistika………………………………………………………………………357

Zakoni, pravilnici, uredbe i naredbe…………………………………………………….371

Popis slika……………………………………………………………………………………………. 373

Popis tablica………………………………………………………………………………………. 377

Kazalo pojmova…………………………………………………………………………………. 379

Bilješka o autorima…………………………………………………………………………387

 

 

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Izdavač

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka