EVIDENCIJE RADNOG VREMENA, OBRAČUNI PLAĆA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA - Naruči svoju knjigu

EVIDENCIJE RADNOG VREMENA, OBRAČUNI PLAĆA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA

Odabrani urednički pročišćeni tekstovi i primjeri iz prakse
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.; Hana VELAJ, mag. iur.; Ante VIDOVIĆ, dipl. iur
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2020.
Broj stranica: 154
Uvez: Meki

84,00 kn

Knjiga sadrži pročišćene uredničke tekstove propisa – zakona i pravilnika iz ovog područja, sažet izbor mišljenja ministarstva nadležnog za poslove rada, ogledne primjere obrazaca kao i odgovore na najčešća pitanja u praksi

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

SKU: ddd37a154872 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Kada je riječ o evidencijama u području rada i ispravama o plaći, naknadi plaće i otpremnini, aktualnim je Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17, 98/19.), između ostaloga, poslodavcu propisana obveza vođenja evidencija u području rada te sastavljanja obračuna plaće, naknade plaće i otpremnine te taj obračun u Zakonom propisanom roku i s propisanim sadržajem dostaviti radniku.

U tom je smislu za praksu potrebno napomenuti da su, između ostalih pravilnika, u međuvremenu doneseni:

a) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Nar. nov., br. 73/17.), kojim se propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima, ako drugim propisom nije drukčije

uređeno, koji je stupio na snagu 1. rujna 2017. godine

b) Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Nar. nov., br. 32/15, 102/15, 35/17.), kojim se propisuje sadržaj obračuna isplaćene plaće i naknade plaće, sadržaj obračuna plaće ili naknade plaće koje je poslodavac bio dužan isplatiti radniku, ako ih na dan dospjelosti nije isplatio, sadržaj obračuna isplaćene otpremnine te sadržaj obračuna otpremnine koju je poslodavac bio dužan isplatiti radniku, ako ju na dan dospjelosti nije isplatio, koji je stupio na snagu 28. ožujka 2015. godine.

Pitanja vezana uz primjenu tih pravilnika dovodi do određenih poteškoća, administrativnih zapreka i upita u praksi, pa smo stoga pristupili izradi ovog izdanja, koje osim tekstova novih i noveliranih pravilnika, sadržava i praktične primjere obrazaca, koji su kao ogledni primjeri primjenjivi u svakodnevnoj praksi, te odgovore na složenija i često postavljana pitanja vezana uz primjenu predmetnih pravilnika. Uz to, ovo izdanje sadržava i akte koji uređuju materiju evidentiranja radnog vremena, obveznih odmora mobilnih radnika te radnog vremena radnika zaposlenih u još nekim specifičnim djelatnostima, primjerice radnika na pomorskim ribarskim plovilima i radnika školskih ustanova.

Iz sadržaja:

I. PRAVILNICI I ZAKONI…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1. PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU

VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNICIMA ……………………………………………………………………………………………………………… 3

2. PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE,

NAKNADE PLAĆE ILI OTPREMNINE (Urednički pročišćeni tekst) ………………………………………………………………………………………7

3. ZAKON O RADU (Urednički pročišćeni tekst) (Izvadak) …………………………………………………………………………………………………………………….21

4. ZAKON O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA

MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE

U CESTOVNOM PRIJEVOZU (Urednički pročišćeni tekst) ………………………………………………………………………………………………………….39

5. PRAVILNIK O PRIJENOSU PODATAKA U SREDIŠNJU

BAZU TAHOGRAFSKIH PODATAKA TE NAČINU

VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNOM VREMENU MOBILNIH RADNIKA ………………………………………………….61

6. PRAVILNIK O EVIDENCIJI RADNOG VREMENA

ZA RADNIKE ŠKOLSKIH USTANOVA ……………………………………………………………………………………………………………… 69

7. PRAVILNIK O RADNOM VREMENU, ODMORIMA I DOPUSTIMA

RADNIKA NA POMORSKIM RIBARSKIM PLOVILIMA (Urednički pročišćeni tekst) …………………………..72

8. PRAVILNIK O ELEKTRONIČKOM ZAPISU PODATAKA

IZ PODRUČJA RADNIH ODNOSA ……………………………………………………………………………………………………………… 78

9. PRAVILNIK O POSTUPKU DOSTAVE I NAČINU VOĐENJA

EVIDENCIJE KOLEKTIVNIH UGOVORA (Urednički pročišćeni tekst) ………………………………………………………………………..81

10. POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

– SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA ……………………………………………………………………………………………………………… 84

II. SAŽET IZBOR MIŠLJENJA

MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE RADA ………………..101

III. OGLEDNI PRIMJERI OBRAZACA ……………………………………………………………………………………………………..107

1. Ogledni primjer evidencije o radniku („matična“ knjiga) ……………………………………………………………………………………………………………… 108

2. Ogledni primjer posebne evidencije ……………………………………………………………………………………………………………… 109

3. Ogledni primjer − Evidencija radnog vremena ……………………………………………………………………………………………………………… 110

4. Ogledni primjer skraćene evidencije radnog vremena………………………………………………………………………………………………………………. 112

5. Primjeri ispunjavanja isplatne liste ……………………………………………………………………………………………………………… 114

IV. ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA U PRAKSI …………………………………133

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka