Akcija!
MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA - Naruči svoju knjigu

MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA

s fokusom na javni sektor RH
Autor: Barbir, Vice
Područje: Menadžment
Karakter: znanstvena-udžbenik
Godina izdanja: 2024
Broj stranica: 558
Uvez: Tvrdi

44,59 

Izuzetna potrebna knjiga, ako se zna da u području javnog sektora nedostaje literature koja bi se sustavno bavila ovom izuzetno složenom i izazovnom problematikom. S naglašenom kritičkom notom prema aktualnoj teorijskoj paradigmi menadžmenta, knjiga poziva na promjene: u pristupima, teorijskim paradigmama, u mentalnom sklopu.

SKU: 13751 Kategorija: Oznaka:

Opis

O knjizi:

Uspješnost poslovanja, održivost i razvoj poduzeća te ostalih organizacija značajno ovisi o njihovom menadžmentu. Osnovni cilj ove knjige je istraživanje područja općeg menadžmenta i menadžmenta javnog sektora odnosno funkcioniranja menadžmenta u javnom sektoru, s posebnim naglaskom na menadžment javnog sektora u Hrvatskoj. Opća načela, uloge, vještine, funkcije i zadatci menadžmenta su najvećim dijelom znanstveno istraženi i utvrđeni te su postali standard i primjenjivi su u gotovo svim poduzećima i organizacijama, neovisno o tome u kojoj se industriji nalaze i tko im je vlasnik. Naravno, sve je podložno promjeni, pa će sigurno i dosadašnji utvrđeni standardi menadžmenta, uslijed turbulentnih promjena u okolini organizacija, nužno doživjeti određene promjene.

Menadžment suvremenih organizacija mora imati znanja i vještine za prilagođavanje nestabilnoj, promjenjivoj i turbulentnoj okolini. Međutim, danas to više nije dovoljno za ostvarenje ciljeva organizacije, pa menadžment sve više znanja, stručnosti i vještina treba imati da bi efikasno organizirao i upravljao ljudskim potencijalima u organizaciji. Da bi uspješno organizirali i upravljali ljudskim potencijalima u organizaciji, menadžeri se moraju educirati u osnovnim znanjima i vještinama do kojih je došla psihologija. Poznato je da su ljudi najvažniji čimbenik uspjeha svake organizacije odnosno da intelektualni kapital stvara konkurentsku prednost organizaciji, jer su materijalni resursi uglavnom svima dostupni.

Poseban motiv za pisanje ove knjige, bila je činjenica da Republika Hrvatska ima visoki udjel države u ukupnom gospodarstvu, koji je znatno viši od mnogih zemalja EU, koji su na sličnom stupnju gospodarskog razvoja. Promjena odnosa države i tržišnog gospodarstva u RH, nije se puno promijenila ni u proteklih tridesetak godina tranzicije. Pandemija COVID-19, otvorila je dodatne rasprave o tome koliko država treba intervenirati u gospodarstvo odnosno koje su granice te intervencije s obzirom na slobode i prava ljudi.

Javni sektor u višestrukoj ulozi, prema politici bi trebao biti odgovoran, odan i zahvalan, u socijalnoj zajednici svekoliko uspješan, transparentan i pošten (uvijek spreman za nove izbore), a prema privatnom sektoru utjecati bez diskriminacije i igrati po pravilima i procedurama…

Jedna anegdota govori o čovjeku kojem se kotač fijakera pokvario dok se vozio kroz neko selo. Svratio on do obližnjeg kovača koji sa samo dva udarca čekićem popravi kotač i za tu uslugu naplati pet novčića. Začuđen kočijaš upita: zašto toliko za samo dva udarca čekićem? Odgovori kovač: dva novčića za popravak kotača, a tri jer sam znao gdje treba udariti. Tvrdim, jer vjerujem da je autor knjige, dr.sc. Vice Barbir bio duboko svjestan sa kojim se sve teškoćama danas susreće javni sektor u Republici Hrvatskoj, ali i znatno šire i nastojao u tome smjeru ponuditi svoja promišljanja i svjedočenja. Znao je „gdje treba udariti čekićem“ i u tome je itekako znalački uspio.

Iz recenzija:

Doista obimna knjiga (558 stranice). Satkana je od 5 poglavlja (dobro osmišljenih zaokruženih cjelina) i 16 osnovnih naslova s nizom sadržajno povezanih podnaslova. Literatura je opsežno predstavljena kroz 186 naslova. Knjigu obogaćuje popis zakona, pravilnika, uredbi i kolektivnih ugovora (31), tablica (46) i slika (125). Vjerujem da je autor knjige, dr.sc. Vice Barbir bio duboko svjestan sa kojim se sve teškoćama danas susreće javni sektor u Republici Hrvatskoj, ali i znatno šire i nastojao u tome smjeru ponuditi svoja promišljanja i svjedočenja. Znao je „gdje treba udariti čekićem“ i u tome je itekako znalački uspio. – akademik, prof.dr.sc. Dragutin Gutić, v.r.

U knjizi, koja se nudi široj čitalačkoj publici kao autorov pogled na menadžment javnog sektora, dr.sc. Vice Barbir je svoju interpretaciju teorijskih koncepata povezao sa osobnim iskustvom, sa svojom bogatom i izazovnom praksom. Zato je Menadžment javnog sektora [s fokusom na javni sektor RH] knjiga s naglašenom kritičkom notom prema aktualnoj teorijskoj paradigmi menadžmenta, ali i s izraženim konstruktivnim i kreativnim nabojem, pri čemu se i jedno i drugo najbolje očituje u njegovoj klasifikaciji funkcija menadžmenta. – dr.sc. Želimir Dulčić, profesor u mirovini

Problem vrlo aktualan, detaljna obrada materije iz domene Menadžmenta javnog sektora više nego potrebna, a poseban doprinos autora je u onom dijelu S fokusom na javni sektor RH. Preporučujem knjigu svim stručnjacima, svim osobama iz javnog sektora i svima onima koji žele nešto znati o ovoj temi. Posebna preporuka za sve naše drage ljude iz Hrvatske, neka nauče više o zadovoljavanju onog drugog dijela svojih potreba (osim privatnih), a to su javne potrebe pojedinca, skupina i zajednica. – Izv. prof. dr. sc. Siniša Rudelj, v. r.

S velikim zadovoljstvom, preporučujem knjigu “Menadžment javnog sektora [s fokusom na javni sektor RH]” i široj javnosti kako bi se potaknulo bolje razumijevanje rada javnog sektora te formiranje ispravnog stava o njegovom doprinosu društvu. – Izv.prof.dr.sc. Ivan Matković, v.r.

Iz sadržaja:

PREDGOVOR  013

UVOD 017

I. OSNOVE I POVIJEST MENADŽMENTA 020

1. MENADŽER I MENADŽMENT 020

2. POVIJEST MENADŽMENTA 061

II. FUNKCIJE MENADŽMENTA 091

3. STRATEGIJA I PLANIRANJE 093

4. ORGANIZIRANJE I KADROVIRANJE 137

5. VOĐENJE I ODLUČIVANJE 174

6. MOTIVIRANJE I KOMPENZACIJE 208

7. USPJEŠNOST I MENTORSTVO 258

III. SPECIFIČNOSTI JAVNOG SEKTORA 303

8. JAVNI SEKTOR 303

9. JAVNA SLUŽBA I JAVNA UPRAVA 330

10. JAVNE POLITIKE 371

11. JAVNA INFRASTRUKTURA 378

12. PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE 381

13. MJERENJE USPJEŠNOSTI U JAVNOM SEKTORU 403

IV. MENADŽMENT U JAVNOM SEKTORU 418

14. JAVNI MENADŽMENT KAO ZNANSTVENA DISCIPLINA 418

15. FUNKCIJE MENADŽMENTA JAVNOG SEKTORA 436

V. JAVNI MENADŽMENT U REPUBLICI HRVATSKOJ 453

16. MENADŽMENT U JAVNOM SEKTORU RH 453

POPIS LITERATURE 533

POPIS ZAKONA, PRAVILNIKA, UREDBI, NAREDBI, KOLEKT. UGOVORA 541

POPIS TABLICA 542

POPIS SLIKA 544

RECENZIJE I OSVRTI 548

ŽIVOTOPIS AUTORA 556

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Karakter

Uvez

ISBN

Povezane knjige - Naša preporuka