ODNOSI S JAVNOŠĆU U NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - Naruči svoju knjigu

ODNOSI S JAVNOŠĆU U NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

Autor: Radalj,Miro
Područje: Komunikacija, odnosi s javnošću, mediji
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 197
Uvez: Tvrdi

136,00 Kn

Ova knjiga pionirsko je djelo na svom području, nastala zbog nedostatka literature o odnosima s javnošću u neprofitnim organizacijama na hrvatskom jeziku. U osam  poglavlja autor ponajprije definira neprofitne organizacije i odnose s javnošću, a zatim govori o specifičnosti odnosa s javnošću u neprofitnim organizacijama, odnosima s medijima, menadžmentu i marketingu neprofitnih organizacija, prikupljanju sredstava, tzv. fundraising, lobiranju i specifičnim područjima odnosa s javnošću u neprofitnim organizacijama – udruge, fundacije i zaklade, organizacije kulture i umjetnosti, vjerske i sindikalne organizacije, zdravstveni i školski sektori te sportske organizacije.

Više o knjizi – recenzije i sadržaj

O knjizi:

Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama tema je koja je nedovoljno istražena u globalnim okvirima, a u Hrvatskoj ne postoje slična izdanja, pa ovu knjigu valja smatrati pionirskim djelom na tom području.

Napisana je temeljem iznimnog poznavanje teorije i prakse odnosa s javnošću, što je vidljivo po pristupu, strukturi i sadržaju. Posebnost djela je što prilično temeljito istražuje specifičnost odnosa s javnošću u neprofitnom sektoru, uključujući strategije, taktike i alate, koji se donekle razlikuju od ostalih sektora odnosa s javnošću, ponajprije u pogledu ciljeva i javnosti.
Detaljno su analizirani različiti teorijski pristupi, a praktični pogled na stvarnost odnosa s javnošću u ovom sektoru potkrijepljen je najnaprednijim iskustvima i dobrim praksama. Sve to predstavlja bogatu riznicu znanja i iskustava, odnosno teorijskih i praktičnih primjera, koje po prvi put u Hrvatskoj imamo priliku vidjeti na jednom mjestu.

Knjiga je pisana analitički, argumentirano, potkrijepljena je najrelevantnijim domaćim i inozemnim autorima, a istodobno je pitko i zanimljivo štivo, što će knjizi omogućiti da istodobno bude sveučilišni udžbenik i praktičan alat svima koji se svakodnevno koriste odnosima s javnošću u neprofitnom sektoru.

Iz sadržaja:

Uvod / Neprofitne organizacije / Odnosi s javnošću – početci / Pokušaji definiranja odnosa s javnošću / Specifičnost odnosa s javnošću u neprofitnim organizacijama / Ciljevi i pristupi odnosa s javnošću neprofitnih organizacija / Javnost u neprofitnim organizacijama / Volonterstvo / Dionici u neprofitnim organizacijama / Tehnike i alati u odnosima s javnošću neprofitnih organizacija / Reputacija i krizno komuniciranje neprofitnih organizacija / Odnosi s medijima / Poznavanje novinarstva / Tiskani mediji / Menadžment neprofitnih organizacija / Planiranje, misija, vizija / Prijelomnice i faze u životnom ciklusu organizacije / Marketing u neprofitnim organizacijama / Marketing miks / Marketinška komunikacija / Prikupljanje sredstava ( fundraising) / Lobiranje i neprofitne organizacije / Zagovaranje i lobiranje / Tko su lobisti, što rade i što trebaju znati? / Odnosi s javnošću u udrugama / Odnosi s javnošću u fundacijama i zakladama / Humanitarna djelatnost u neprofitnim organizacijama / Odnosi s javnošću u organizacijama kulture i umjetnosti / Odnosi s javnošću u vjerskim organizacijama / Odnosi s javnošću u sindikalnim organizacijama / Odnosi s javnošću u obrazovanju / Odnosi s javnošću u zdravstvenom sektoru / Odnosi s javnošću u sportskim organizacijama / Ogledni primjerak ugovora o volontiranju / Ogledni primjerak ugovora o sponzorstvu / Ogledni primjerak ugovora o darovanju -doniranju trgovačkog društva udruzi / Ogledni primjerak ugovora o stipendiranju / Ogledni primjerak rješenja o dodjeli stipendije / Literatura / Mrežni izvori / Bilješke o autoru

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Karakter

Uvez