POPIS IMOVINE I OBVEZA - Naruči svoju knjigu

POPIS IMOVINE I OBVEZA

V. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Autor: Bičanić, Nikolina; Slovinac, Irena; Šarić, Marija; Vranar, Krešimir
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 150
Uvez: Meki

29,20  (220,01 kn)

Priručnik namijenjen poduzetnicima, obrtnicima, proračunskim korisnicima, neprofitnim organizacijama i drugim osobama.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: faa0882bea61 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Priručnik sadrži:

– Organizacija inventure – od plana do odluke o inventurnim razlikama

– Ogledni primjeri odluka, pravilnika, naputka za provedbu popisa, izvještaja i odluka o rezultatima popisa i dr. dokumenata

– Evidentiranje inventurnih razlika

– Dopušteni kalo, rastep, kvar i lom, te drugi neoporezivi manjkovi

– Oporezivanje manjka PDV-om, porezom na dohodak i porezom na dobit

Iz sadržaja:

I. POPIS IMOVINE I OBVEZA KOD PODUZETNIKA I DRUGIH
PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA
1. Svrha popisa 1
2. Obveza popisa 2
3. Vrste i način obavljanja popisa 3
3.1. Redoviti (godišnji) popis 4
3.2. Kontinuirani popis 4
3.3. Pravilnik o popisu imovine i obveza – primjer 7
4. Komisija za popis imovine i obveza 18
4.1. Članovi komisije za popis 20
4.2. Zadaci komisije za popis 20
4.3. Odgovornost za obavljanje popisa 22
4.4. Odluka o godišnjem popisu i osnivanju komisija za popis – primjer 23
5. Organizacija popisa 24
5.1. Rukovođenje popisom 24
5.2. Pripreme za popis 25
5.3. Plan popisa 26
5.3.1. Plan popisa dugotrajne imovine 26
5.3.2. Plan popisa zaliha sirovina i materijala 28
5.4. Naputak i plan za provedbu popisa – primjer 30
5.5. Plan rada komisije za popis potraživanja i obveza – primjer 37
6. Popis imovine i obveza 37
6.1. Popis dugotrajne imovine 38
6.1.1. Popis dugotrajne nematerijalne imovine 38
6.1.2. Popis dugotrajne materijalne imovine 39
6.1.3. Program popisa materijalne i nematerijalne imovine 46
6.2. Popis dugotrajne financijske imovine i potraživanja 47
6.3. Popis zaliha 48
6.3.1. Popis sirovina, materijala i rezervnih dijelova 49
6.3.2. Popis sitnog inventara, ambalaže i automobilskih guma 52
6.3.3. Popis proizvodnje u tijeku 53
6.3.4. Popis gotovih proizvoda 55
6.3.5. Popis poluproizvoda i dijelova 55
Sadržaj
I
6.3.6. Program popisa sirovina i materijala, proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda   56
6.3.7. Popis trgovačke robe 59
6.3.8. Program popisa trgovačke robe   60
6.4. Popis i utvrđivanje potraživanja i drugih oblika imovine 62
6.5. Popis i utvrđivanje obveza 65
6.6. Popis novca na računu u banci i novca u blagajni 68
6.7. Program popisa potraživanja, obveza, vrijednosnih papira i novca u
banci i blagajni 68
7. Popis izvanbilančnih zapisa 69
7.1. Popis potencijalnih vrijednosnica i tiskanih vrijednosnih papira koji
nisu stavljeni u opticaj 69
7.2. Popis prava i obveza 70
8. Popis tuđe imovine 70
9. Popis imovine izvan poduzetnika 71
10. Utvrđivanje viškova i manjkova 71
11. Posebnosti popisa u pojedinim djelatnostima 73
11.1. Popis u građevinarstvu 73
11.2. Popis u poljoprivredi 74
11.3. Popis u ugostiteljstvu 75
12. Sastavljanje i podnošenje izvještaja o obavljenom popisu
(elaborat) 76
12.1. Izvještaj o obavljenom popisu 77
13. Analiza i razmatranje izvještaja o popisu i donošenje odluke
o nalazu komisije 79
13.1. Odluka o rezultatima popisa – primjer 80
14. Usklađivanje stanja imovine i obveza utvrđenih popisom sa
stanjem iskazanim u knjigovodstvu 80
15. Popis mjera – prilog 81
Irena Slovinac, dipl. oec.
II. RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN POPISNIH
RAZLIKA KOD PODUZETNIKA I DRUGIH OBVEZNIKA
POREZA NA DOBIT
1. Viškovi imovine 83
2. Manjkovi imovine 87
2.1. Manjak koji ne podliježe oporezivanju 87
2.1.1. Dopušteni kalo, rastep, kvar i lom do visine utvrđene odlukom HGK    87
2.1.2. Priznati manjak iznad visine utvrđene odlukom HGK    91
2.1.3. Manjak nastao djelovanjem više sile 95
Sadržaj
II
2.2. Manjak koji podliježe oporezivanju 96
2.2.1. Oporezivanje manjka PDV-om 96
2.2.2. Oporezivanje manjka porezom na dobit 98
2.2.3. Oporezivanje manjka porezom na dohodak 100
Krešimir Vranar, dipl. oec.
III. POPIS IMOVINE I OBVEZA OBRTNIKA
1. Obveza popisa 105
2. Organizacija popisa 105
2.1. Analitičke evidencije zaliha 106
3. Što je obvezno popisati kod fizičkih osoba koje obavljaju
samostalnu djelatnost? 108
3.1. Dugotrajna imovina 109
3.2. Kratkotrajna imovina 109
3.3. Kratkoročne i dugoročne obveze 111
4. Izvješće i odlučivanje o obavljenom popisu 112
5. Dopušteni kalo, rastep, kvar i lom 112
6. Evidentiranje viškova i manjkova 114
6.1. Višak dobara 114
6.2. Neoporezivi (dopušteni) manjkovi 115
6.3. Oporezivi manjkovi 115
6.4. Nenaplaćena potraživanja 117
6.5. Primjer evidentiranja popisnih razlika u poslovnim knjigama i
evidencijama obrtnika 117
Nikolina Bičanić, mag. oec., ovlašteni revizor
IV. POPIS IMOVINE I OBVEZA KOD PRORAČUNA,
PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
1. Obveza popisa i odredbe o obavljanju popisa 127
1.1. Popis udžbenika u školama – uputa Ministarstva financija 129
1.2. Popis i fiskalna odgovornost 130
2. Sudionici popisa 130
3. Organizacija popisa 132
3.1. Rokovi godišnjeg popisa 133
3.2. Obavljanje popisa 134
3.2.1. Popis dugotrajne nefinancijske imovine 135
3.2.1.1. Popis imovine za rashodovanje 136
3.2.1.2. Popis imovine koja se ne nalazi kod proračuna/proračunskog
korisnika, na putu, doradi i sl. ili je dana u zakup i tuđe imovine   136
Sadržaj
III
3.2.1.3. Popis investicija u tijeku 137
3.2.2. Popis dugotrajne nematerijalne imovine 137
3.2.3. Popis kratkotrajne materijalne imovine 137
3.2.4. Popis financijske imovine, potraživanja i obveza 138
3.2.5. Popis novca 139
3.3. Izvještaj (elaborat) o obavljenom popisu 139
3.4. Odlučivanje o popisnim razlikama i njihovo knjiženje 140
3.5. Najčešće nepravilnosti kod obavljanja popisa 147
3.6. Zaključno o godišnjem popisu 149

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka