PRAVNA POČETNICA - Naruči svoju knjigu

PRAVNA POČETNICA

Priručnik za odvjetničke vježbenike i druge pravnike početnike
Autor: Lacmanović Meić, Sandra
Područje: Pravo
Karakter: stručna, vodič
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 135
Uvez: Meki

135,00 Kn

Pravna teorija i pravna praksa jednako su važne i međusobno se nadopunjuju, a pravnu teoriju moguće je razumjeti u cijelosti jedino kroz pravnu praksu. Namjera priručnika je da pridonese razumijevanju teorije kroz praksu i što potpunijoj obuci mladih pravnika za samostalan rad.

Više o knjizi – recenzije i sadržaj

O knjizi:

Kodeks odvjetničke etike odvjetnicima preporučuje da radi stvaranja sposobnoga odvjetničkog podmlatka primaju na vježbu mlade, sposobne i vrijedne diplomirane pravnike te ih upućuje na dužnost pružajući im mogućnost stjecanja odvjetničke prakse i znanja. Odvjetnički vježbenici važan su dio odvjetništva te je dužnost odvjetnika principala obučiti vježbenika za samostalan rad. Obuka koju vježbenici prolaze raznolika je i ovisi o njihovim prethodno stečenim znanjima i vještinama te o vremenu koje odvjetnik principal ima na raspolaganju za njihovu obuku.

Mladi pravnici izlaze s fakulteta puni teorijskog znanja, no često im nedostaju osnovna praktična znanja koja su potrebna za rad u odvjetništvu i drugim pravnim djelatnostima. Iz želje i potrebe da se premosti taj jaz između teorijskih znanja koja pravnici usvajaju tijekom studija i vještina i praktičnih znanja koja su potrebna za rad u odvjetništvu i drugim pravnim djelatnostima, nastao je ovaj priručnik. Priručnik sadrži osnovne alate i upute o tome gdje pronaći valjane podatke i odgovarajuće propise, kako funkcioniraju sudovi i odvjetnički uredi, kako napisati osnovne podneske i ugovore, kako računati rokove i troškove te druge praktične upute. Priručnik je u svojoj naravi informativnog karaktera te upućujem čitatelje i kolege koji će se njime služiti da uzimaju u obzir konkretnu pravnu situaciju s kojom su se susreli s obzirom na to da su primjeri i upute iz ovog priručnika isključivo opće naravi te ne moraju nužno biti primjenjivi ili odgovarajući u stvarnoj situaciji.

Iz sadržaja:

I. Gdje pronaći zakone i druge propise?

Narodne novine

Što je pročišćeni tekst

EUR-Lex

II. Kako i gdje pronaći podatke o strankama i drugim sudionicima postupaka?

Sudski registar

e-justice.europa.eu – Pronađi trgovačko društvo

Obrtni registar – podaci o obrtima i njihovim vlasnicima, obrtnicima

Registar udruga

III. Kako radi sudska uprava?

Uvod i osnovni pojmovi

Rad suda sa strankama i drugim osobama

Primanje stranaka i radno vrijeme za primanje stranaka

e-Predmet

e-Oglasna

Rad sudske pisarnice i postupak s pismenima upućenim sudu

Ishođenje klauzule pravomoćnosti i ovršnosti

IV. Posebno o nekretninama

Što su nekretnine?

Kako se stječe pravo vlasništva na nekretninama?

Stjecanje nekretina na temelju odluke suda ili druge javne vlasti

Stjecanje nekretnina nasljeđivanjem

Stjecanje nekretnina na temelju zakona

Tko može biti vlasnik nekretnina?

Što su zemljišne knjige?

Što je knjiga položenih ugovora?

Kako opisati nekretniu u pravnim poslovima?

Što je katastar?

Kako pretraživati katastar?

Što je Geoportal DGU i kako ga pretraživati?

V. Sudska praksa

Gdje pronaći i kako pretraživati sudsku praksu?

Vrhovni sud RH

Ustavni sud RH

Visoki upravni sud RH

Sud Europske unije

Europski sud za ljudska prava

VI. Računanje troškova u parničnom postupku

Troškovi sudskog postupka

Kako izračunati sudsku pristojbu?

Kako iračunati odvjetnički trošak sukladno Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika?

Kako pravilno ispuniti opću uplatnicu?

 

Kako upravljati radom ureda?

Kako se pišu podnesci?

Kako se pišu ugovori?

 

Kazalo pojmova

Popis kratica

Popis literature

O autorici

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Karakter

,

Uvez

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka

KOMENTAR KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

(nar. nov., br. 112/17 i 12/18) - tumačenja zajedničke komisije i sudska praksa

Pipunić, Sanda

Akcija!