PRIRUČNIK ZA PLANIRANJE 2018.-2020. - Naruči svoju knjigu

PRIRUČNIK ZA PLANIRANJE 2018.-2020.

S konkretnim primjerima
Autor: Hohnjec, Ida; Jakir-Bajo, Ivana; Kocelj, Andrea; Zagorac, Mirela
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 150
Uvez: Meki

150,00 Kn

Pomoć svim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima kako na državnoj, tako i na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini u izradi financijskih planova za razdoblje 2018. – 2020. godine.

Više o knjizi – recenzije i sadržaj

O knjizi:

Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenog Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10 i 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN, br. 124/14 i 115/15). Ipak, upute koje Ministarstvo financija izrađuje za državnu i lokalnu te područnu (regionalnu) razinu uvijek donesu neke novine, koje su obrađene u ovom ‘Priručniku’.

Priručnik sadrži 4 priloga u kojima se daje primjer općeg i posebnog dijela proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i primjer općeg i posebnog dijela financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Također, priručnik u cijelosti donosi Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020. i Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020.

Iz sadržaja:

Pregled Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018. – 2020.

Sadržaj Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020., i ključni rokovi

Metodologija izrade financijskog plana za proračunske korisnike državnog proračuna 3. razine

Specifičnosti metodologije izrade financijskog plana za državne ustanove u zdravstvu

Posebne napomene za proračunske korisnike državnog proračuna vezano uz planiranje materijalnih rashoda

Posebne napomene za proračunske korisnike državnog proračuna vezano uz smjernice za upravljanje voznim parkom

Sadržaj Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018.-2020.

Metodologija izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (općeg i posebnog dijela)

Planovi razvojnih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

Uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika u proračun

Izrada obveznih Uputa za proračunske i izvanproračunske korisnike jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Dostava proračunskih dokumenata Ministarstvu financija i primjena načela transparentnosti,

Izrada financijskih planova za proračunske i izvanproračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020.

Pokazatelji uspješnosti – obvezni elementi obrazloženja plana korisnika

Dostava i usvajanje financijskih planova

Upute za decentralizirane korisnike

Aktualno! Ključne novosti koje donosi Nacrt prijedloga zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, , ,

Izdavač

Karakter

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “PRIRUČNIK ZA PLANIRANJE 2018.-2020.”

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka

Nema na zalihi

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

PRIMJENA RAČUNSKOG PLANA S PRIMJERIMA KNJIŽENJA, III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Bičanić, Nikolina; Jakir-Bajo, Ivana; Karačić, Mladenka