ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU - Naruči svoju knjigu

ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

s komentarom, sudskom praksom, poveznicama, kazalom, primjerima akata
Autor: Sarvan, Desanka; Vuk, Jasna
Područje: Poslovanje
Područje: Pravo
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 300
Uvez: Meki

33,45  (252,03 kn)

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 2352 Kategorije: , Oznaka:

Opis

O knjizi:

U knjizi se daje komentar novog Zakona o komunalnom gospodarstvu na način da uz svaki članak postoji objašnjenje za primjenu, daju se poveznice s drugim zakonima koji uređuju područja komunalnog gospodarstva i navodi se sudska praksa (domaća i iz EU). S obzirom na to da je Zakon prepustio velik dio komunalnog uređenja jedinicama lokalne uprave i samouprave glede donošenja pravnih akata (odluka i raznih pravilnika), u knjizi su dana 52 primjera kako se ti akti trebaju izraditi. Uz kazalo pojmova na kraju knjige daju se i naputci u vezi s računovodstvom komunalnih društva koje treba biti u skladu s novim zakonskim uređenjem kojim se traži posebno izvješćivanje za neprofitni dio, a posebno za profitni dio poslovnih aktivnosti komunalnog društva.

Iz sadržaja:

I. – ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU
DIO PRVI – Uvodne odredbe
DIO DRUGI – Komunalne djelatnosti
POGLAVLJE I. – Vrste komunalnih djelatnosti
POGLAVLJE II. – Obavljanje komunalne djelatnosti
POGLAVLJE III. – Organizacijski oblici obavljanja
komunalnih djelatnosti
ODJELJAK 1. – Trgovačko društvo
ODJELJAK 2. – Javna ustanova
ODJELJAK 3. – Vlastiti pogon
ODJELJAK 4. – Koncesije
ODJELJAK 5. – Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti
POGLAVLJE IV. – Financiranje uslužnih
komunalnih djelatnosti DJELJAK 1. – Cijena komunalne usluge
ODJELJAK 2. – Proračun jedinice lokalne samouprave
DIO TREĆI – Komunalna infrastruktura
POGLAVLJE I. – Komunalna infrastruktura i njezini pravni status
POGLAVLJE II. – Građenje i održavanje komunalne infrastrukture
POGLAVLJE III. – Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture
ODJELJAK 1. – Komunalni doprinos
ODJELJAK 2. – Komunalna naknada
ODJELJAK 3. – Naknada za koncesiju i proračun jedinice lokalne samouprave
DIO ČETVRTI – Komunalni red
POGLAVLJE I. – Odluka o komunalnom redu
POGLAVLJE II. – Održavanje komunalnog reda
ODJELJAK 1. – Upravno tijelo
ODJELJAK 2. – Komunalni redari
DIO PETI – Nadzor
DIO ŠESTI – Prekršajne odredbe
DIO SEDMI – Prijelazne i završne odredbe
II. – KAZALO POJMOVA
III. – POPIS PROPISA
IV
IV. – PRILOZI – PRIMJERI AKATA
Primjer 1. Odluka o povjeravanju obavljanja
komunalnih djelatnosti
Primjer 2. Odluka o osnivanju vlastitog pogona
Primjer 3. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati putem koncesije
Primjer 4. Odluka (upravni akt) o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
Primjer 5. Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti
Primjer 6. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora
o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti
Primjer 7. Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti
Primjer 8. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge
Primjer 9. Program građenja komunalne infrastrukture
Primjer 10. Rješenje o visini komunalnog doprinosa
Primjer 11. Rješenje o oslobađanju od plaćanja omunalnog doprinosa
Primjer 12. Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta
Primjer 13. Ugovor o izgradnji komunalne infrastrukture (izgradnja nerazvrstane ceste za koju nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi) – investitoru komunalne infrastrukture
Primjer 15. Ugovor o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture (financiranje izgradnje nerazvrstane ceste za koju nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi)
Primjer 16. Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa temeljem ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture
Primjer 17. Rješenje o izmjeni rješenja o komunalnom doprinosu zbog izmjene akta za gradnju
Primjer 18. Rješenje o poništenju rješenja o komunalnom doprinosu zbog poništenja akta za gradnju
Primjer 19. Rješenje o uračunavanju plaćenog komunalnog doprinosa zbog prestanka važenja građevinske dozvole
Primjer 20. Program održavanja komunalne infrastrukture
Primjer 21. Odluka o komunalnoj naknadi
Primjer 22. Odluka o vrijednosti boda
Primjer 23. Rješenje o visini komunalne naknade
Primjer 24. Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade
V
Primjer 25. Rješenje o ovrsi komunalne naknade na novčanim sredstvima ovršenika
Primjer 26. Rješenje o ovrsi komunalne naknade i otpisu dijela duga komunalne naknade uslijed zastare
Primjer 27. Prijedlog za ovrhu na nekretninama obveznika
Primjer 28. Prijava tražbine u stečajnom postupku
Primjer 29. Tužba jedinice lokalne samouprave u upravnom sporu
Primjer 30. Izvod iz Odluke o komunalnom redu – naknada za davanje na privremeno korištenje površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu JLS
Primjer 31. Zapisnik o očevidu
Primjer 32. Rješenje komunalnog redara kojim se zabranjuje uporaba izvora buke
Primjer 33. Rješenje komunalnog redara kojim
se naređuje uklanjanje nepropisno odbačenog otpada
Primjer 34. Rješenje o izvršenju rješenja komunalnog redara kojim se naređuje uklanjanje nepropisno odbačenog otpada – izvršenje putem treće osobe
Primjer 35. Rješenje o izvršenju rješenja komunalnog redara kojim se zabranjuje uporaba izvora buke – izricanjem novčanih kazni
Primjer 36. Rješenje o obustavi izvršenja jer je izvršenik dobrovoljno izvršio obvezu naloženu
rješenjem komunalnog redara
Primjer 37. Rješenje o troškovima izvršenja rješenja o uklanjanju nezakonito odbačenog otpada
Primjer 38. Rješenje o troškovima izvršenja rješenja o otklanjanju oštećenja pročelja postojeće
zgrade koja nisu nosiva konstrukcija
Primjer 39. Rješenje o obustavi izvršenja rješenja o otklanjanju oštećenja pročelja postojeće
zgrade koja nisu nosiva konstrukcija
Primjer 40. Rješenje o izvršenju izricanjem novčane kazne – izlaganje energetskog certifikata
Primjer 41. Rješenje komunalnog redara kojim se naređuju vlasniku psa uvjeti držanja životinje na okućnici
Primjer 42. Rješenje o izvršenju mjere postupanja sa životinjom izricanjem novčane kazne
Primjer 43. Prekršajni nalog
Primjer 44. Obavezni prekršajni nalog
Primjer 45. Optužni prijedlog
Primjer 46. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koje se financiraju iz proračuna JLS-a
VI
Primjer 47. Odluka o grobljima
Primjer 48. Odluka o parkiralištima
Primjer 49. Tržni red
Primjer 50. Odluka o obavljanju dimnjačarske djelatnosti
Primjer 51. Odluka o mjerama zaštite od buke
Primjer 52. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama te divljim životinjama
V. – RAČUNOVODSTVO KOMUNALNIH DRUŠTAVA
1. Uvod
2.Vrste obavljanja komunalnih djelatnosti
3. Primjena načela neprofitnosti kod komunalnih društava
4. Porezni položaj komunalnih usluga
4. 1. Kalkulacija cijena komunalnih usluga
4. 2. Kalkulacija cijene javne usluge prikupljanja otpada
4. 3. Primjena stopa PDV-a na usluge komunalnih društava
5. Računovodstvo komunalnih društava
5. 1. Evidentiranje troškova i prihoda komunalnog društva
5. 2. Računovodstveni položaj državnih potpora
5.2.1. Kapitalni pristup priznavanja državnih potpora
5.2.2. Dobitni pristup priznavanja državnih potpora
5.2.2.1. Evidentiranje primljenih državnih potpora
5.2.3. Objavljivanje podataka o državnim potporama
5. 3. Porezni položaj državnih potpora
6. Fiskalizacija kod komunalnih društava
7. Primjena odredaba Zakona o zaštiti potrošača

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

,

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka