ARHIVIRANJE, EVIDENCIJE I ROKOVI ČUVANJA - Naruči svoju knjigu

ARHIVIRANJE, EVIDENCIJE I ROKOVI ČUVANJA

Autor: Heđbeli, Živana; Jelinović, Vedran; Kmetić, Silvester; Missoni, Elis; Šaban, Josip; Slovinac, Irena
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 184
Uvez: Meki

26,54 

Priručnik za efikasno arhiviranje poslovne dokumentacije namijenjen svim poslovnim subjektima.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

SKU: 2077 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Priručnik namijenjen poduzetnicima, proračunskim korisnicima, neprofitnim organizacijama i drugima. Uz ogledne primjere pravilnika o arhiviranju i zahtjeva za izlučivanje, te orijentacijski popis dokumenata s rokovima čuvanja (preko 500 dokumenata), priručnik daje odgovore na sljedeća pitanja: koje su obveze poslovnih subjekata prema arhivskim propisima? Kako elektronički poslovati? Za koje ugovorne odnose je propisan pisani oblik? Kako koristiti isprave u postupcima pred nadležnim tijelima? Koliko dugo čuvati dokumentaciju za koju nije propisana obveza čuvanja? Koje dokumente moramo čuvati i o čemu moramo voditi evidencije sukladno pozitivnim propisima?

Iz sadržaja:

Vedran Jelinović
1. KORIŠTENJE PRIRUČNIKA U CILJU EFIKASNOG ARHIVIRANJA
POSLOVNE DOKUMENTACIJE 7
 
doc. dr. sc. Živana Heđbeli
2. ARHIVSKI PROPISI 9
2.1. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima i podzakonski akti 9
2.2. Obveze organizacija 11
2.2.1. Uredsko poslovanje 11
2.2.2. Pismohrana 13
2.2.3. Javno arhivsko i registraturno gradivo 16
2.2.4. Privatno arhivsko gradivo 17
2.2.5. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva organizacije 18
2.2.6. Organizacija i evidentiranje gradiva 19
2.2.7. Kategorizacija stvaratelja 22
2.2.8. Popis gradiva s rokovima čuvanja 22
2.2.9. Postupak odabiranja i izlučivanja 23
2.2.10. Tehničko opremanje i odlaganje gradiva 24
2.2.11. Smještaj gradiva 25
2.2.12. Predaja javnog gradiva nadležnom državnom arhivu 26
2.2.13. Preuzimanje privatnog arhivskog gradiva u arhiv 29
2.2.14. Djelatnici u pismohrani 30
2.2.15. Elektronički zapisi 31
2.3. Obveze arhiva 32
2.4. Nadležno ministarstvo 32

Elis Missoni
3. DUGOROČNO ARHIVIRANJE ELEKTRONIČKIH ISPRAVA 33
3.1. Elektronički potpis, elektroničke isprave i elektroničko
poslovanje s elektroničkim ispravama 33
3.2. Zakonski propisi i norme u Hrvatskoj 37
3.3. Praksa i standardi u EU vezani uz elektroničke isprave i
njihovu pohranu 43
3.3.1. Koji format naprednog elektroničkog potpisa izabrati? 47
3.3.2. Pouzdani popis pružatelja usluga certificiranja EU 47
3.3.3. Elektronički pečati 48
3.3.4. Pohrana elektronički potpisanih dokumenata 48
3.4. Osnove dugoročnog arhiviranja elektroničkih isprava 51
3.5. Funkcionalni zahtjevi 53
3.5.1. Klasifikacijska shema i organizacija 53
3.5.2. Kontrola i sigurnost 54
3.5.3. Rokovi čuvanja i raspoloživost 54
3.5.4. Prihvaćanje i deklaracija zapisa 55
3.5.5. Referenciranje 55
3.5.6. Pretraživanje, dohvat i prezentacija 55
3.5.7. Administrativne funkcije 56
3.6. Nefunkcionalni zahtjevi 56

Silvester Kmetić
4. DIGITALNO ARHIVIRANJE I MIKROFILM 57
4.1. Digitalno i/ili analogno 57
4.2. Digitalni i hibridni sustavi 59
4.3. Digitalni dokumenti 60
4.4. Zaključno razmatranje 61

Vedran Jelinović
5. OBVEZATNOST UPORABE IZVORNIKA 63
5.1. Ovršni postupak 64
5.2. Parnični postupak 65
5.3. Upravni postupak 66

6. NASTANAK PRAVA I OBVEZA TEMELJEM UGOVORA 68
6.1. Oblik ugovora 68
6.2. Zakonom propisani oblik ugovora kao uvjet njegove valjanosti 69
6.3. Zakonom propisan poseban pisani oblik 70
6.4. Ugovoreni oblik 72
6.5. Konvalidacija ugovora 73

7. ČUVANJE DOKUMENTACIJE ZA KOJU NIJE IZRIJEKOM
PROPISANA OBVEZA ČUVANJA NI ROKOVI ČUVANJA 74
7.1. Zastara u obvezno-pravnim odnosima 74
7.2. Zastara u porezno-pravnim odnosima 77
7.3. Zastara u prekršajno-pravnim odnosima 79

Irena Slovinac i Vedran Jelinović
8. PROPISANE OBVEZE ČUVANJA DOKUMENTACIJE, VOĐENJA
EVIDENCIJA I ROKOVI 81
8.1. Ustrojstveni i organizacijski propisi 81
8.1.1. Trgovačka društva 81
8.1.2. Udruge 84
8.1.3. Ustanove 85
8.1.4. Zadruge 86
8.1.5. Obrt 86
8.2. Osobni podaci 87
8.3. Radni odnosi 91
8.4. Gospodarenje otpadom 95
8.5. Vlasničkopravni odnosi 98
8.5.1. Nekretnine 98
8.5.2. Energetski pregledi zgrade 99
8.5.3. Zaštita od požara 100
8.6. Zaštita potrošača 101
8.7. Propisane obveze po pojedinim djelatnostima 102
8.7.1. Djelatnost trgovine 102
8.7.2. Usluge u turizmu 103
8.7.3. Ugostiteljska djelatnost 104
8.7.4. Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma 106
8.7.5. Javna nabava 109
8.7.6. Koncesije 110
8.8. Računovodstvena dokumentacija i financijski izvještaji 110
8.8.1. Računovodstvo poduzetnika i drugih obveznika poreza na dobit 111
8.8.2. Revizija financijskih izvještaja trgovačkih društva 115
8.8.3. Proračun i proračunski korisnici 115
8.8.4. Neprofitne organizacije 119
8.9. Devizno poslovanje 124
8.9.1. Mjenjački poslovi i obveze mjenjača 124
8.9.2. Nadzorna knjiga o kapitalnim poslovima s inozemstvom 126

mr. sc. Josip Šaban
9. PRAVILNICI O UREDSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU
(s tezama za izradu akata) 127
9.1. Teze za izradu Pravilnika o uredskom i arhivskom poslovanju
kod poduzetnika 127
9.2. Teze za izradu Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog gradiva
kod proračunskih korisnika i većih neprofitnih organizacija 136

10. FUNKCIONIRANJE ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE
KOD „MALE“ ORGANIZACIJE 148
10.1. Sustav arhiviranja dokumentacije kod ‘’malog’’ poduzetnika 148
10.2. Primjer Pravilnika o arhiviranju dokumentacije kod „malog“
poduzetnika 149
10.3. Sustav arhiviranja dokumentacije kod „male“ neprofitne
organizacije 151
10.4. Primjer Pravilnika o arhiviranju dokumentacije kod „male“
neprofitne organizacije 152

Irena Slovinac
11. PRIMJER ZAHTJEVA ZA ODOBRENJEM IZLUČIVANJA
BEZVRIJEDNOG REGISTRATURNOG GRADIVA 154

12. ORIJENTACIJSKI POPIS ČUVANJA POSLOVNE DOKUMENTACIJE
(prema posebnim propisima i arhivskim određenjima) 156

13. RAČUNANJE ROKOVA 182
13.1. Kako izračunati rok čuvanja dokumentacije? 183
13.2. Čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije kod prestanka
poslovanja

Dodatne informacije

Broj stranica

Godina izdanja

ISBN

Autor

, , , , ,

Izdavač

Karakter

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “ARHIVIRANJE, EVIDENCIJE I ROKOVI ČUVANJA”

Povezane knjige - Naša preporuka