Bračna stečevina i drugi imovinski odnosi bračnih drugova u sudskoj praksi - Naruči svoju knjigu

Bračna stečevina i drugi imovinski odnosi bračnih drugova u sudskoj praksi

Imovinski odnosi izvanbračnih drugova i životnih partnera, zakonski tekstovi i bogata sudska praksa
Autor: Aralica, Tomislav
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 178
Uvez: Meki

26,00  (195,90 kn)

III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 3344 Kategorija: Oznaka:

Opis

O knjizi ( riječ autora)

Iako sam bio svjestan važnosti bračne stečevine u sudskoj praksi, ipak nisam očekivao treće izdanje ove knjige. Kao pravnom piscu i praktičaru, zadovoljstvo mi je što su prva dva izdanja rasprodana, pogotovo jer mi se čini da je ova knjiga pridonijela ujednačavanju sudske prakse i jasnijem shvaćanju pravne javnosti o problemima koji se javljaju u toj vrsti sporova. U međuvremenu prikupio sam i analizirao mnogo novih primjera iz naše aktualne sudske prakse pa sam odlučio ovo, treće izdanje znatnije obogatiti tim primjerima, svrstanim prema temama koje je iznjedrila sudska praksa, te naša aktualna zakonodavna rješenja.
Neočekivano, iako su prognoze za njega bile loše, zadnji Obiteljski zakon, stjecajem okolnosti, doživio je već skoro dvije godine primjene, premda je izgledno da će ga se uskoro zamijeniti novim Obiteljskim zakonom. Nezahvalno je prognozirati trajanje postojećeg Obiteljskog zakona, jer ono ponajviše ovisi o političkim prilikama. Kako je on još naša pravna stvarnost, iskorišten je kao osnova strukture trećeg izdanja ove knjige, baš kao i u drugom izdanju. U osnovnom narativnom tekstu nisam imao potrebe unijeti neke značajnije izmjene, ali zato sam nastojao primjere iz sudske prakse obogatiti varijacijama koje su iznjedrile životne situacije.

 

Iz sadržaja

PREDGOVOR TREĆEM IZMIJENJENOM I DOPUNJENOM IZDANJU…….. 5 PREDGOVOR DRUGOM IZMIJENJENOM I DOPUNJENOM IZDANJU…… 6 PREDGOVOR PRVOM IZDANJU……………………………………………………………………. 7 I. O BRAČNOJ STEČEVINI I DRUGIM IMOVINSKIM ODNOSIMA BRAČNIH I IZVANBRAČNIH DRUGOVA TE životnih PARTNERA 1. POVIJEST ZAKONSKE REGULATIVE IMOVINSKIH ODNOSA BRAČNIH DRUGOVA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ………………………………………………………………………………………………19 2. IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH DRUGOVA …………………………………..22 2.1. SUSTAV BRAČNE STEČEVINE ………………………………………………………22 2.2. Vlastita imovina ……………………………………………………………………..23 2.3. PROBLEM DVAJU PRAVNIH REŽIMA…………………………………………..24 2.4. RAZLIKA U PLAĆI SUPRUŽNIKA………………………………………………….26 2.5. AUTORSKO PRAVO…………………………………………………………………………26 2.6. DOBITAK OD IGARA NA SREĆU…………………………………………………..26 2.7. DAROVI MLADENCIMA I DAROVI RODITELJA BRAČNIM DRUGOVIMA……………………………………………………………………………………27 2.8. KAD JE SAMO JEDAN SUPRUŽNIK UKNJIŽEN U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA KAO SAMOVLASNIK NA NEKRETNINI KOJA JE BRAČNA STEČEVINA ……………………………..27 2.9. IMOVINA STEČENA UGOVOROM O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU………………………………………………………………………………..27 2.10. DOPRINOS ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 28 2.11. STANARSKO PRAVO I BRAČNA STEČEVINA……………………………..28 2.12. BUDUĆA ZARADA…………………………………………………………………………..30 12 SADRŽAJ 2.13. OTPREMNINE, ODŠTETE I NAKNADE KOJE JE JEDAN BRAČNI DRUG DOBIO OD POSLODAVCA………………………………….31 2.14. OPOZIV DAROVANJA IZMEĐU BRAČNIH DRUGOVA……………..31 2.15. BRAČNA STEČEVINA I TRGOVAČKO DRUŠTVO………………………31 2.16. POSLOVI REDOVITE I IZVANREDNE UPRAVE ………………………….33 2.17. SUKOB DVAJU NAČELA: POVJERENJA U ZEMLJIŠNE KNJIGE I BRAČNE STEČEVINE………………………………………………………34 2.18. NAČELO POVJERENJA U ZEMLJIŠNE KNJIGE I PRISILNO ZALOŽNO PRAVO…………………………………………………………………………..39 2.19. BRAČNI UGOVOR……………………………………………………………………………42 2.20. UGOVOR O PODJELI BRAČNE STEČEVINE ………………………………..42 2.21. SUDSKO UTVRĐENJE OPSEGA BRAČNE STEČEVINE I VELIČINE SUVLASNIČKIH OMJERA BIVŠIH SUPRUŽNIKA …………………………………………………………………………………..43 2.22. KAD SE MOŽE PODNIJETI ZAHTJEV ZA UTVRĐENJE BRAČNE STEČEVINE ………………………………………………………………………45 2.23. NEKRETNINA STEČENA U VRIJEME TRAJANJA BRAČNE ZAJEDNICE……………………………………………………………………………………….45 2.24. NAGODBA ………………………………………………………………………………………..48 2.25. ULAGANJA U KUĆU JEDNOGA BRAČNOG DRUGA NAKON PRESTANKA BRAČNE ZAJEDNICE………………………………..48 2.26. OTUĐENJE ILI PROPAST SPORNE IMOVINE U VRIJEME VOĐENJA PARNICE…………………………………………………………………………49 2.27. OBVEZNO INDIVIDUALIZIRANJE POKRETNINA KOD TUŽBE RADI UTVRĐENJA BRAČNE STEČEVINE ………………………49 2.28. ZASTARA ………………………………………………………………………………………….50 2.29. BRAČNA STEČEVINA I STAMBENI KREDIT ……………………………….50 2.30. OPTEREĆENJE BRAČNE STEČEVINE HIPOTEKOM OD STRANE JEDNOG BRAČNOG DRUGA …………………………………………52 2.31. DIOBA BRAČNE STEČEVINE …………………………………………………………53 2.32. BRAČNA STEČEVINA I OSTAVINSKI POSTUPAK………………………53 2.33. OVRHA NAD BRAČNOM STEČEVINOM …………………………………….54 3. IMOVINSKI ODNOSI IZVANBRAČNIH DRUGOVA ………………………54 4. IMOVINSKI ODNOSI životnih PARTNERA ………………………………..56 5. ZAKLJUČAK ……………………………………………………………………………………………56 13 SADRŽAJ II. ZAKONSKI TEKSTOVI I SUDSKA PRAKSA 1. izvanbračna zajednica ………………………………………………………………61 2. IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH DRUGOVA …………………………………..68 2.1. ZAKONSKO UREĐENJE IMOVINSKIH ODNOSA BRAČNIH DRUGOVA………………………………………………………………………68 2.1.1. BUDUĆA ZARADA………………………………………………………………71 2.1.2. BRAČNA STEČEVINA I POSLOVNI UDJELI U TRGOVAČKOM DRUŠTVU ………………………………………………..72 2.1.3. BRAČNA STEČEVINA KOJA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA GLASI SAMO NA JEDNOG SUPRUŽNIKA……………………………………………………………………….77 2.1.4. SUKOB NAČELA BRAČNE STEČEVINE I POVJERENJA U ZEMLJIŠNE KNJIGE …………………………………82 2.1.5. KAD ZAJEDNIČKO VLASNIŠTVO BRAČNIH DRUGOVA POSTAJE SUVLASNIŠTVO (PREMA ZBPO-u)…………………………………………………………………90 2.1.6. RASPOLAGANJE ZAJEDNIČKOM IMOVINOM, STEČENOM U BRAKU…………………………………………………………90 2.1.7. IMOVINA STEČENA UGOVOROM O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU ODNOSNO DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU ………………………………………..95 2.1.8. IMOVINA STEČENA PO POSEBNIM PRIVILEGIJAMA…………………………………………………………………..97 2.1.9. OTPREMNINE, ODŠTETE I NAKNADE KOJE JE JEDAN BRAČNI DRUG DOBIO OD POSLODAVCA…………………………………………………………………….100 2.1.10. IMOVINA KOJU JE JEDAN BRAČNI/IZVANBRAČNI DRUG DAROVAO DRUGOM ……………………………………………101 2.2. UGOVORNO UREĐENJE IMOVINSKIH ODNOSA BRAČNIH DRUGOVA…………………………………………………………………….102 2.3. ODGOVORNOST BRAČNIH DRUGOVA ZA OBVEZE TREĆIM OSOBAMA………………………………………………………………………105 2.3.1. SOLIDARNA ODGOVORNOST BRAČNIH DRUGOVA ZA REŽIJSKE TROŠKOVE STANA………………..108 2.3.2. OSTALO……………………………………………………………………………….108 14 SADRŽAJ 3. UREĐENJE IMOVINSKIH ODNOSA BRAČNIH DRUGOVA NAKON PRESTANKA BRAKA ILI BRAČNE ZAJEDNICE ……………109 3.1. UGOVOR O PODJELI BRAČNE STEČEVINE ………………………………112 3.2. UGOVOR O PODJELI BRAČNE STEČEVINE I NJEGOVA PROVEDBA U ZEMLJIŠNOJ KNJIZI……………………………………………..115 3.3. PROBLEM DVAJU PRAVNIH REŽIMA BRAČNE STEČEVINE…..115 3.4. UREĐENJE IMOVINSKIH ODNOSA BRAČNIH DRUGOVA U PARNIČNOM POSTUPKU…………………………………………………………117 3.5. KAD SE MOŽE PODNIJETI ZAHTJEV ZA UTVRĐENJE BRAČNE STEČEVINE?……………………………………………………………………124 3.6. DIOBA BRAČNE STEČEVINE ……………………………………………………….124 3.7. ŠTO KAD JE NEKRETNINA (BRAČNA STEČEVINA) KUPLJENA KREDITOM?………………………………………………………………..125 3.8. KUĆA STEČENA UDRUŽENIM SREDSTVIMA VLASTITE IMOVINE I RADOM U VRIJEME BRAČNE ZAJEDNICE …………………………………………………………………….130 3.9. RAZLIKA U PLAĆI SUPRUŽNIKA………………………………………………..137 3.10. DAROVI MLADENCIMA I DAROVI RODITELJA BRAČNIM DRUGOVIMA………………………………………………………………137 3.11. SPORAZUM O ZAJEDNIČKOJ GRADNJI S RODBINOM SUPRUŽNIKA………………………………………………………………………………….138 3.12. ULAGANJA U ZAJEDNIČKU KUĆU JEDNOGA BRAČNOG DRUGA NAKON PRESTANKA BRAČNE ZAJEDNICE……………………………………………………………………………………..139 3.13. ULAGANJA JEDNOGA ILI OBA BRAČNA DRUGA U NEKRETNINU KOJA JE VLASTITA IMOVINA JEDNOGA BRAČNOG DRUGA………………………………………………………………………..140 3.14. ŠTO AKO JE SPORNA IMOVINA OTUĐENA ILI PROPALA PRIJE ILI U VRIJEME VOĐENJA PARNICE?…………………………………144 3.15. STANARSKO PRAVO I BRAČNA STEČEVINA……………………………146 3.16. NUŽNOST INDIVIDUALIZIRANJA POKRETNINA U TUŽBI RADI UTVRĐENJA BRAČNE STEČEVINE POKRETNINE …………………………………………………………………………………153 3.17. BRAČNA STEČEVINA I STRANI DRŽAVLJANIN ………………………153 3.18. ZASTARA ………………………………………………………………………………………..154 3.19. PREKLUZIJA ZAHTJEVA ZA UTVRĐENJE DA JE KONFISCIRANA IMOVINA BRAČNA STEČEVINA …………………………………………………………………………………….156 15 SADRŽAJ 3.20. BRAČNA STEČEVINA I OSTAVINSKI POSTUPAK………………………………………………………………………………………157 3.21. OVRHA NAD BRAČNOM STEČEVINOM …………………………………..157 3.22. DOPRINOS ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE …………………………………………………………………………………157 3.23. ATRAKCIJA NADLEŽNOSTI…………………………………………………………158 4. IMOVINSKI ODNOSI ŽIVOTNIH PARTNERA ………………………………163 III. POPIS LITERATURE, IZVORA SUDSKE PRAKSE I KRATICA KORIŠTENA LITERATURA ………………………………………………………………………169 Izvori sudske prakse …………………………………………………………………………172 Popis korištenih kratica i pokrata ………………………………………..173

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Karakter

Uvez