ETIKA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST MARKETINGA - Naruči svoju knjigu

ETIKA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST MARKETINGA

Autor: Lučić, Andrea
Područje: Marketing
Područje: Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje
Karakter: znanstvena
Godina izdanja: 2020.
Broj stranica: 246
Uvez: Meki

220,00 kn

Osnažite svijest o važnosti etičke dimenzije djelovanja u marketingu jer je to ključ za postizanje dugoročno orijentiranih, superiornih poslovnih rezultata

Opis

O knjizi:

Svrha ove knjige je predstaviti čitatelju ključne odrednice etički vođenog marketinga okrenutog održivom razvoju i društvenoj odgovornosti. Knjiga je rezultat dugogodišnjeg praktičnog i znanstvenog istraživanja s ciljem jasnog i zanimljivoga predstavljanja takva sadržaja radi njegove veće primjene u praksi. Osim toga, knjiga je i odgovor brojnim, potpuno neutemeljenim, stavovima kako je etika marketinga svojevrsni oksimoron. Posljednjih je godina pristup marketingu kroz prizmu etike i društvene odgovornosti postao sve važniji. Zbog sve brže i veće komunikacije uključenih, poduzeća u svojim marketinškim naporima imaju sve manji prostor za skrivanje stvarnih namjera i prikazivanja sebe u »boljem« svjetlu. Istovremeno, pritisci klimatskih promjena i težnja prema održivom razvoju sve su glasniji i konkretniji; ponajprije proizašli iz želje čovječanstva da se život na planetu zemlji nastavi. U tim sve zahtjevnijim okolnostima, primjena etike i društvene odgovornosti marketinga izražena je u svim elementima marketinškog djelovanja, od kritičkog promišljanja sadašnje prakse, strateškog planiranja i razvoja inovacija, do primjene u taktičkim procesima oblikovanja elemenata marketinškog miksa.

Knjiga služi kao jasan vodič kroz pitanja primjene etike u marketinškom djelovanju, kroz teoretske okvire i praktičnu primjenu. Sadržaj je određen idejom da poduzeća trebaju biti vođena isporukom cjelovite vrijednosti za potrošača koja je sazdana s jedne strane u visokim etičkim standardima, a s druge u ekonomskim, ekološkim i društvenim elementima odgovornosti. Održivi razvoj može jedino funkcionirati pod pretpostavkom transparentnosti i suradnje te dugoročno orijentiranih ciljeva. Riječ je o cjelovitom radu koji je rezultat višegodišnjeg znanstvenog i stručnog rada, aktivnog empirijskog istraživanja te komunikacije s poduzećima u Republici Hrvatskoj i svijetu. Knjiga obuhvaća teme osnova primjene marketinške etike te etičkog odlučivanja i kritičkog marketinga, ponašanja potrošača u kontekstu društvene odgovornosti, strategije temeljene na održivom marketingu te oblikovanja održivih proizvoda, etičkog komuniciranja, određivanja poštenih cijena te odabira održivih distribucijskih kanala. Knjiga je namijenjena ne samo studentima sveučilišnih i stručnih studija nego i svim marketinškim stručnjacima koji će tragati za etičnijim i boljim rješenjima svojeg svakodnevnog djelovanja i promišljanja. Ona je napisana s idejom da potakne svakog pojedinca da svoju poslovnu stvarnost promatra kroz sveobuhvatnu, etički vođenu perspektivu s idejom da smo svi odgovorni ne samo za poslovni rezultat nego i za sve društvene i ekološke nusproizvode njegova postizanja.

Iz sadržaja:

Predgovor

1. MAKROMARKETINŠKI OKVIR ODRŽIVOG RAZVOJA 1

1.1. Uvod 1

1.2. Problemi suvremenog društva 2

1.3. Održivi razvoj društva i ekonomije 4

1.4. Poštena društvena razmjena 9

1.5. Odrednice održivog makromarketinškog sustava 11

2. KRITIČKI MARKETING I NAJČEŠĆE POVREDE ETIKE MARKETINGA 17

2.1. Uvod 17

2.2. Kritička teorija i kritički marketing 18

2.3. Suvremene kritike marketinga – utjecaj marketinga na pojedinca i na društvo 21

2.4. Ograničenja marketinga kao discipline 29

2.5. Ključni problemi u razvoju i primjeni odgovornoga marketinškog djelovanja 31

3. OSNOVNI OKVIR ETIKE MARKETINGA 35

3.1. Uvod 35

3.2. Pojmovno određenje, metode i okviri etike 36

3.3. Etički marketing 41

3.4. Zakonski okvir etike u marketingu 45

3.5. Etika i profitabilnost 49

4. ETIČKO ODLUČIVANJE U MARKETINGU 55

4.1. Uvod 55

4.2. Osnove procesa etičkog odlučivanja u marketingu 56

4.3. Utjecaj osobina menadžera na etičko odlučivanje u marketingu 59

4.4. Djelovanje interesno-utiecajnih skupina na etičko odlučivanje u marketingu 62

4.5. Uloga etičke kulture i etičkog vodstva u marketingu

5 RAZVOJ I PRIMJENA DRUŠTVENO ODGOVORNOG MARKETINGA 71

5.1 Uvod 71

5.1 Društvena odgovornost poduzeća 72

5.5. Razvoj društveno odgovornog pristupa marketingu 75

5.4. Modeli društvene odgovornosti marketinga 77

5.5. Marketing opće dobrobiti 79

6. ODRŽIVI I ZELENI MARKETING 87

6.1. Uvod 87

6.2. Pojmovno određenje održivog marketinga 88

6.3. Komponente primjene održivog marketinga 90

6.4. Razvoj zelenog marketinga 94

6.5. Primjena zelenog marketinga 98

7. STAVOVI, MOTIVI I PONAŠANJE DRUŠTVENO ODGOVORNIH POTROŠAČA 105

7.1. Uvod 105

7.2. Održiva društvena potrošnja 106

7.3. Etički, zeleni, društveno osviješteni konzumerizam 107

7.4. Stavovi i ponašanja društveno odgovornih kupaca 111

7.5. Prepoznavanje, analiza i razumijevanje društveno odgovornih oznaka 116

8. STRATEGIJA ODRŽIVOG MARKETINGA 121

8.1. Uvod 121

8.2. Etika i društvena odgovornost kao elementi strateškog marketinškog planiranja 122

8.3. Stadiji integracije održivog razvoja u marketinšku strategiju 127

8.4. Strategija održivog marketinga 131

8.5. Ciljevi održivog marketinga 135

8.6. Standardi izvještavanja o drušveno odgovornom marketingu 137

9. SEGMENTACIJA I POZICIONIRANJE U KONTEKSTU ODRŽIVOG MARKETINGA 143

9.1. Uvod 143

9.2. Pojmovno određenje društveno odgovornih potrošača 144

9.3. Segmentacija u kontekstu održivog marketinga 145

9.4. Odabir ciljanog tržišta 149

9.5. Strategije pozicionirania društveno odgovornog marketinga 152

10. ODRŽIVA PROIZVODNA RJEŠENJA 157

10.1. Uvod 157

10.2. Pojmovno određenje održivih proizvoda 159

10.3. Oblikovanje održivih proizvoda 161

10.4. Pakiranje i označavanje održivih proizvoda 165

10.5. Primjeri održivih proizvodnih rješenja 168

11. ETIČNO I PRAVEDNO ODREĐIVANJE CIJENA 175

11.1. Uvod 189

11.2. Neetičnost, nepravednost i nezakonitost u određivanju cijena 176

11.3. Etička načela u određivanju cijena proizvoda 179

11.4. Metode određivanja cijena održivih proizvoda 181

12. ODGOVORNO I ETIČNO MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE 189

12.1. Uvod 189

12.2. Suvremeni izazovi (ne)etičnosti marketinške komunikacije 190

12.3. Etički principi marketinške komunikacije 196

12.4. Zakoni i etički kodeksi u marketinškom komuniciranju 199

12.5. Specifičnosti marketinške komunikacije održivog marketinga 201

13. ODRŽIVI RAZVOJ U UPRAVLJANJU KANALIMA DISTRIBUCIJE 207

13.1. Uvod 207

13.2. Ekološki i društveni učinci lanaca opskrbe 208

13.3. Održivo upravljanje lancima opskrbe 211

13.4. Pogodnost kao element marketinškog miksa 214

13.5. Maloprodaja orijentirana održivosti 215

Literatura

Kazalo pojmova

Životopis autorice

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka