MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESA - Naruči svoju knjigu

MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESA

Autor: Brumec, Josip; Brumec, Slaven
Područje: Menadžment
Područje: Poslovanje
Karakter: priručnik, stručna
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 438
Uvez: Meki

33,05 

Prvi rukopis o modeliranju poslovnih procesa na hrvatskom jeziku. Pisan na vrlo temeljit i prihvatljiv način. Jednako može biti pristupačan ljudima iz poslovne prakse, projektantima poslovnih procesa, projektantima informacijskih sustava i programerima.

Opis

O knjizi:

Autori su visokoškolski nastavnici s međunarodnim certifikatima i dugogodišnjim praktičnim iskustvom u tom području. Koncepcijski se knjiga sastoji od tri dijela. U prvom, uvodnom dijelu objašnjavaju se osnovni pojmovi iz modeliranja poslovnih procesa i na primjeru pokazuje slučaj tipične primjene. Taj dio daje jasnu sliku poslovnim stručnjacima i menadžerima kakve koristi od modeliranja mogu imati njihove organizacije te kako se poslovni procesi modeliraju, analiziraju i unapređuju s pomoću računala.

U drugom, središnjem dijelu proučavaju se tehnike i umijeća modeliranja poslovnih procesa. Tehnike se temelje na međunarodnoj normi BPMN 2.0, a umijeće autori nastoje usavršiti na mnogobrojnim primjerima iz stvarnih poslovnih zbivanja. U pojedinim se poglavljima detaljno opisuju značenja simbola koji se upotrebljavaju pri modeliranju i objašnjavaju različite vrste modela poslovnih procesa (slijedni, kolaboracijski/suradnički, konverzacijski i koreografski, javni i privatni, izvršivi i neizvršivi) te se pokazuje za što se može upotrijebiti svaki od njih.

Treći, završni dio knjige bavi se razvojem procesnih aplikacija uz primjenu tipičnoga softverskog alata za poslovne procese. Takve aplikacije proizlaze iz izvršiva modela, izvode se kao dio servisne arhitekture i vrijeme njihova razvoja bitno je kraće od drugih pristupa razvoju aplikacija. Taj dio završava prikazom pouzdane metodologije prema kojoj treba voditi projekte s tog područja. Autori se zauzimaju za primjenu standarda (normi) u modeliranju poslovnih procesa. Do pojave norme BPMN takva su se modeliranja provodila na različite načine. Posljedice su toga različiti pristupi s različitim rezultatima, pa ni dobrim poznavateljima te problematike nije bilo lako snaći se u mnoštvu kombinacija.Autori se zauzimaju za istodobno modeliranje poslovnih procesa i razvoj procesnih aplikacija te prikazuju načine kako to ostvariti. Bez takvog je pristupa veoma otežano usklađivanje potreba poslovnih sustava za informatizacijom njihovih poslovnih procesa što u praksi dovodi do mnogobrojnih neracionalnih rješenja, promašaja i često prouzrokuje neučinkovitu primjenu ICT-a, pa i razočaranja. Zbog toga je pristup istovremenog modeliranja poslovnih procesa i procesnih aplikacija (PA) nova doktrina u kojoj se aplikacije izravno izvode iz modela poslovnih procesa. On nudi mnogobrojne prednosti, a njegovi su učinci već sada itekako uočljivi.

Sadržaj:

Predgovor / Popis kratica / Notacija / Prvi dio: Modeliranje poslovnih procesa – ukratko / Poslovni procesi i njegov model / Modeliranje procesa računalom / Drugi dio: Tehnike modeliranja poslovnih procesa / Polazište / Objekti toka / Podatci u modelu procesa / Objekti spajanja / Polja i staze / Oblici modela poslovnih procesa / Analiza procesa na modelu / Modeliranje posebnih događaja i stanja / Predlošci tokova rada / Treći dio: Procesne aplikacije: Uvod u procesne aplikacije / Servisna arhitektura kao tehnologija za izvođenje procesne aplikacije / Alati za razvoj procesnih aplikacija / Prikaz razvoja procesnih aplikacija / Metodologija modeliranja poslovnih procesa / Četvrti dio / Literatura / Kazalo slika / Kazalo tablica / Kazalo pojmova / Bilješke o autorima / Zahvale

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

,

Karakter

,

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka