NEPOŠTENOST VALUTNE KLAUZULE U CHF I HRK/CHF KREDITIMA - Naruči svoju knjigu

NEPOŠTENOST VALUTNE KLAUZULE U CHF I HRK/CHF KREDITIMA

Autor: Mišćenić, Emilia; Petrić, Silvija
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2020
Broj stranica: 378
Uvez: Meki

135,00 Kn

Detaljne analize propisa u vrijeme sklapanja ugovora o kreditu u HRK/CHF i CHF valuti i primjeri iz domaće sudske prakse

SKU: ddd37a154789 Kategorija:

Više o knjizi – recenzije i sadržaj

Iz recenzija:

Riječ je o hvalevrijednom radu koji će doprinijeti rješavanju čitavog spektra problema koji se javljaju kod ovih kredita denominirane glavnice ili glavnice u švicarskim francima (CHF). Rad na pregledan i sustavan način prikazuje relevantne pravne propise važeće u vrijeme sklapanja ugovora o kreditu u HRK/CHF i CHF valuti u Republici Hrvatskoj prije pristupanja Europskoj uniji, kao i trenutno važeći pravni okvir. Osim toga, ukazuje na obveze banaka u svakom od stadija sklapanja ugovora o kreditu, od oglašavanja, preko pružanja predugovornih informacija i potrebnih objašnjenja, do procjene kreditne sposobnosti dužnika i samog trenutka sklapanja ugovora. Pritom, pored detaljne analize propisa, autorice pružaju primjere iz domaće sudske prakse te proučavaju tumačenja i kriterije zadane praksom Suda EU-a glede potrošačkih kredita.

Prof. dr. sc. Vesna Tomljenović

U ovoj knjizi posebno valja istaknuti nastojanje autorica za kritičkim znanstvenim osvrtom na pitanje dopuštenosti, odnosno nepoštenosti valutne klauzule u CHF i HRK/CHF kreditima koje nije isključivo pitanje kojim se bavi sudska praksa odnosno pravna teorija već se o istom često vodi diskusije u široj javnosti. Autorice su ovu temu, koja je izazvala niz intenzivnih političkih rasprava te su donesene odgovarajuće zakonske mjere koje su iz toga proizašle ne samo u Hrvatskoj već i u drugim državama EU-a, iznimno uspješno razradile kako bi zainteresirana javnost mogla dobiti bolji uvid u ovu problematiku. U knjizi se s pravom ukazuje na nedostatke dosadašnje hrvatske sudske prakse i poslovne prakse banaka koje su ugovore o kreditu općenito tumačile sukladno hrvatskom (nacionalnom) pravu, ne uzimajući pritom u obzir utjecaj prava EU-a na hrvatske propise o CHF i HRK/CHF kreditima te dužnosti Republike Hrvatske te pravosudnih tijela u pogledu usklađivanja s pravom EU-a.

Univ.-Prof. Mag. Mag. Dr. Tomislav Borić

 

Iz sadržaja:

I. Uvodna riječ (Emilia Mišćenić, Silvija Petrić)

II. Utjecaj prava EU-a na hrvatske propise o CHF i HRK/CHF kreditima

(Emilia Mišćenić)

 1. Općenito o dužnosti usklađivanja u pravu EU-a
 2. Dužnost usklađivanja, tumačenja i primjene hrvatskoga prava u skladu sa pravom EU-a

III. Hrvatski pravni okvir primjenjiv na ugovore o kreditu (Emilia Mišćenić)

 1. Propisi relevantni za sklapanje ugovora o kreditu
 2. Propisi relevantni za kontrolu sadržaja ugovora
 3. Propisi relevantni za valutnu klauzulu
 4. Međuzaključak
 5. Način sklapanja ugovora o kreditu u poslovnoj praksi banaka

(Emilia Mišćenić)

 1. Općenito
 2. Predugovorni stadij
 3. Ugovorni stadij
 4. Međuzaključak
 5. Nepoštene odredbe u ugovorima o CHF i HRK/CHF kreditu

(Emilia Mišćenić)

 1. Općenito
 2. Test ne/poštenosti
 3. Dodatni kriteriji za ocjenu ne/poštenosti ugovornih odredbi
 4. Isključenje primjene testa ne/poštenosti
 5. Međuzaključak
 6. Praksa hrvatskih sudova o CHF i HRK/CHF kreditima

(Emilia Mišćenić, Silvija Petrić)

 1. Općenito
 2. Sudske odluke u postupku radi zaštite kolektivnih interesa potrošača u slučaju Franak
 3. Sudske odluke o tzv. Zakonu o konverziji
 4. Međuzaključak

VII. Pravne posljedice sklapanja CHF i HRK/CHF ugovora o kreditu

(Silvija Petrić)

 1. Općenito
 2. Mehanizmi ostvarivanja prava na zaštitu od nepoštenih odredaba potrošačkih (adhezijskih) ugovora
 3. Ništetnost ugovora
 4. Ništetnost ugovora o CHF i HRK/CHF kreditima
 5. Tzv. Zakon o konverziji
 6. Međuzaključak

VIII. Zaključne napomene  (Emilia Mišćenić, Silvija Petrić)

 1. Popis izvora  (Emilia Mišćenić, Silvija Petrić)
 2. Pravni akti.
 3. Sudska praksa
 4. Pravna literatura

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

Izdavač

ISBN

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka