POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - Naruči svoju knjigu

POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ

Autor: Bakran, Domagoj; Cutvarić, Miljenka; Milčić, Ivica; Sirovica, Kornelija; Orlović, Luka; Zuber, Marija
Područje: Financije i računovodstvo
Područje: Pravo
Karakter: stručna, vodič
Godina izdanja: 2021
Broj stranica: 216
Uvez: Meki

19,91  (150,01 kn)

Pružaju se važna, sustavna, učinkovita i aktualna znanja iz kompleksnog područja poreznog sustava. Na pristupačan se način omogućuje razumijevanje različitih poreznih zahtjeva kombinacijom teorije i prakse

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 13468 Kategorije: ,

Opis

Iz sadržaja:

I. UVODNO O POREZNOM SUSTAVU HRVATSKE 1

II. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 5

1. OBVEZNICI PDV-a I UPIS U REGISTAR OBVEZNIKA PDV-a … 7

2. PREDMET OPOREZIVANJA 8

2.1. ISPORUKE DOBARA U TUZEMSTVU 9

2.2. ISPORUKE DOBARA UNUTAR EUROPSKE UNIJE 11

2.3. STJECANJE DOBARA UNUTAR EUROPSKE UNIJE 13

2.4. UVOZ DOBARA 17

3. MJESTO OPOREZIVANJA 19

3.1. MJESTO ISPORUKE DOBARA 19

3.2. MJESTO OBAVLJANJA USLUGA (OPĆE NAČELO I IZUZECI) 21

3.3. MJESTO STJECANJA DOBARA UNUTAR EU 24

3.4. MJESTO UVOZA DOBARA 24

4. NASTANAK OBVEZE OBRAČUNA PDV-a 25

5. POREZNA OSNOVICA I STOPE PDV-a 27

6. POREZNA OSLOBOĐENJA 32

6.1. POREZNA OSLOBOĐENJA S PRAVOM NA ODBITAK PRETPOREZA 32

6.2. OSLOBOĐENJA BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETPOREZA 34

7. ODBITAK PRETPOREZA, PODJELA PRETPOREZA I ISPRAVAK PRETPOREZA 37

8. POVRAT PDV-a 42

8.1. POVRAT PDV-a PO PRIJAVI PDV-a 42

8.2. POVRAT PDV-a POREZNIM OBVEZNICIMA KOJI NEMAJU SJEDIŠTE NA PODRUČJU EU 43

8.3. POVRAT PDV-a POREZNIM OBVEZNICIMA SA SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI 44

8.4. POVRAT PDV-a HRVATSKIM POREZNIM OBVEZNICIMA U DRUGIM DRŽAVAMA ČLANICAMA 45

9. PRIJENOS POREZNE OBVEZE 46

9.1. TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE 46

9.2. PRIJENOS POREZNE OBVEZE KOD ISPORUKA KOJE OBAVLJA POREZNI OBVEZNIK KOJI NEMA SJEDIŠTE U RH

10. OBVEZE POREZNIH OBVEZNIKA I OSOBA REGISTRIRANIH ZA POTREBE PDV-a 50

10.1. IZDAVANJE RAČUNA 50

10.2. OBVEZA VOĐENJA KNJIGOVODSTVA 53

10.3. RAZDOBLJE OPOREZIVANJA I PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA 54

11. POSEBNI POSTUPCI OPOREZIVANJA 56

11.1. POSEBNI POSTUPAK OPOREZIVANJA ZA „MALE POREZNE OBVEZNIKE” 56

11.2. POSEBNI POSTUPAK OPOREZIVANJA PUTNIČKIH AGENCIJA 57

11.3. POSEBNI POSTUPAK OPOREZIVANJA MARŽE ZA RABLJENA DOBRA, UMJETNIČKA DJELA, KOLEKCIONARSKE I ANTIKNE PREDMETE 60

11.4. OSTALI POSEBNI POSTUPCI OPOREZIVANJA (PRODAJA PUTEM JAVNE DRAŽBE, PROMET INVESTICIJSKOG ZLATA) 62

12. POSTUPAK OPOREZIVANJA PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA 64

III. TROŠARINE I POSEBNI POREZI 69

1. TROŠARINE 69

1.1. TROŠARINSKI OBVEZNIK I PRIJAVA U REGISTAR TROŠARINSKIH OBVEZNIKA 69

1.2. NASTANAK OBVEZE OBRAČUNAVANJA TROŠARINE … 70

1.3. PRIMJENA PROPISA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA TROŠARINE 71

1.4. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA I PLAĆANJE TROŠARINE 72

1.5. EVIDENCIJE KOJE VODI TROŠARINSKI OBVEZNIK 72

1.6. MOGUĆNOST POVRATA TROŠARINE 73

2. POSEBNI POREZI 73

2.1. POSEBNI POREZ NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA . .. 73

2.2. POSEBNI POREZ NA MOTORNA VOZILA 76

IV. POREZ NA PROMET NEKRETNINA 81

1. PRIPADNOST PRIHODA OD POREZA NA PROMET NEKRETNINA 81

2. PREDMET OPOREZIVANJA 81

3. POREZNI OBVEZNIK 81

4. POREZNA OSNOVICA I POREZNA STOPA 82

4.1. POREZNA STOPA 82

4.2. OSNOVICA POREZA NA PROMET NEKRETNINA 82

5. POREZNA OSLOBOĐENJA 83

5.1. OPĆA OSLOBOĐENJA 83

5.2. OSLOBOĐENJE PRI UNOSU NEKRETNINE U TRGOVAČKO DRUŠTVO 84

5.3. OSLOBOĐENJE PRI NASLJEĐIVANJU, DAROVANJU

I DRUGOM STJECANJU BEZ NAKNADE 84

6. NASTANAK I DOSPIJEĆE POREZNE OBVEZE 85

7. PRIJAVA PROMETA NEKRETNINA 85

V. POREZ NA DOBIT 89

1. PROPISI O OPOREZIVANJU DOBITI 89

2. OBVEZNICI POREZA NA DOBIT 89

2.1. PRAVNE OSOBE KAO OBVEZNICI POREZA NA DOBIT 89

2.2. POSLOVNA JEDINICA NEREZIDENTA KAO OBVEZNIK POREZA NA DOBIT 90

3. NAČINI UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA DOBIT 93

3.1. RAČUNOVODSTVENO NAČELO PRI UTVRĐIVANJU OSNOVICE POREZA NA DOBIT 93

3.2. NOVČANO NAČELO PRI UTVRĐIVANJU OSNOVICE POREZA NA DOBIT 96

3.3. PAUŠALNO UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA DOBIT 96

4. STAVKE UVEĆANJA/UMANJENJA DOBITI/GUBITKA 97

4.1. STAVKE UVEĆANJA DOBITI/UMANJENJA GUBITKA … 97

4.1.21. POVEĆANJA POREZNE OSNOVICE ZA SVE

DRUGE RASHODE 133

4.1.22. POVEĆANJA DOBITI ZA OSTALE PRIHODE

I DRUGA POVEĆANJA DOBITI 134

4.2. STAVKE UMANJENJA DOBITI/ UVEĆANJA GUBITKA.. 135

4.2.1. PRIHODI OD DIVIDENDI I UDJELA U DOBITI…. 135

4.2.2. POTPORE U SLUČAJU POSEBNIH OKOLNOSTI.. 136

4.2.3. PRIHODI OD NAPLAĆENIH OTPISANIH POTRAŽIVANJA 137

4.2.4. NEREALIZIRANI DOBICI I OSTALI RASHODI RANIJIH RAZDOBLJA 138

4.2.5. SMANJENJE DOBITI ZA OSTALE PRIHODE

I OSTALA UMANJENJA 139

4.2.6. SMANJENJE DOBITI ZBOG PROMJENE METODE UTVRĐIVANJA POREZNE

OSNOVICE 139

4.2.7. TROŠAK AMORTIZACIJE KOJI RANIJE NIJE

BIO PRIZNAT 140

5. POREZNA OSNOVICA 140

5.1. RAZDOBLJE OPOREZIVANJA 142

5.2. STOPE POREZA NA DOBIT 143

5.3. PREDUJMOVI POREZA NA DOBIT 143

5.4. POREZNI GUBITAK 145

6. PRIJAVA POREZA NA DOBIT 147

6.1. ROK ZA PREDAJU POREZNE PRIJAVE 147

6.2. NAČIN PREDAJE POREZNE PRIJAVE 148

VI. POREZ NA DOHODAK 153

1. VRSTE DOHOTKA I OSNOVNA OBILJEŽJA POREZA NA

DOHODAK 153

1.1. OPOREZIVANJE DOHOTKA I PRIPADNOST POREZNIH PRIHODA 153

1.2. OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK 154

1.3. POREZNO RAZDOBLJE I NAČELA UTVRĐIVANJA DOHOTKA 155

1.4. VRSTE DOHOTKA 156

1.5. OBILJEŽJA GODIŠNJEG I KONAČNOG DOHOTKA 156

2. DOHODAK OD NESAMOSTALNOGA RADA-PLAĆA 158

2.1. DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA 159

2.2. OBRAČUN POREZA NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOGA RADA 167

2.3. ROKOVI PLAĆANJA DOPRINOSA I POREZA NA DOHODAK 172

2.4. OBVEZE POSLODAVACA KOJI NEREDOVITO ISPLAĆUJU PLAĆU 172

2.5. MINIMALNA PLAĆA 172

2.6. PLAĆA U NARAVI 173

2.7. NAKNADE PLAĆE 174

2.8. KORIŠTENJE POREZNIH PRAVA U POSEBNOM POSTUPKU UTVRĐIVANJA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK 175

3. DRUGI DOHODAK 176

3.1. PRIMICI KOJI SE ZA SVRHE OPOREZIVANJA SMATRAJU DRUGIM DOHOTKOM 176

3.2. UGOVARANJE ILI ODREĐIVANJE IZNOSA NAKNADE

KOJA SE OPOREZUJE KAO DRUGI DOHODAK 177

3.3. DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE, POREZ

NA DOHODAK I PRIREZ 179

3.4. PRIMJERI OBRAČUNA DRUGOG DOHOTKA 184

3.5. DOSPIJEĆE DOPRINOSA I POREZA NA DOHODAK 186

3.6. ISPLATA NETO IZNOSA DRUGOG DOHOTKA 186

3.7. DRUGI DOHODAK I OBVEZA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST 187

3.8. OBVEZA DOSTAVLJANJA POTVRDE O ISPLAĆENOM DRUGOM DOHOTKU 189

4. DOHODAK OD KAPITALA 189

4.1. DIVIDENDE I UDJELI U DOBITI NA TEMELJU UDJELA U KAPITALU 190

4.2. DODJELA ILI OPCIJSKA KUPNJA VLASTITIH DIONICA 190

4.3. IZUZIMANJE IMOVINE I KORIŠTENJE USLUGA NA TERET DOBITI TEKUĆEGA RAZDOBLJA 191

4.4. KAPITALNI DOBICI 191

4.5. DOHODAK OD KAMATA 192

5. DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA 193

5.1. DOHODAK OD NAJMA ODNOSNO ZAKUPA

NEKRETNINA I POKRETNE IMOVINE 193

5.2. DOHODAK OD IZNAJMLJIVANJA STANOVA, SOBA

I POSTELJA PUTNICIMA I TURISTIMA 195

5.3. DOHODAK OD OTUĐENJA NEKRETNINA

I IMOVINSKIH PRAVA 196

5.4. DOHODAK OD IMOVINSKIH PRAVA 197

5.5. DOHODAK OD OTUĐENJA POSEBNE VRSTE

IMOVINE 197

6. NEOPOREZIVI PRIMICI FIZIČKIH OSOBA 198

6.1. PRIMICI KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM 198

6.2. PRIMICI NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK 200

VII. LOKALNI POREZI 211

1. ŽUPANIJSKI POREZI 211

1.1. POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE 211

1.2. POREZ NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA 212

1.3. POREZ NA PLOVILA 213

1.4. POREZ NA AUTOMATE ZA ZABAVNE IGRE 213

2. GRADSKI I OPĆINSKI POREZI 214

2.1. PRIREZ POREZU NA DOHODAK 214

2.2. POREZ NA POTROŠNJU 214

2.3. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 215

2.4. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 215

Dodatne informacije

Autor

Karakter

,

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka