Akcija!
UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA - Naruči svoju knjigu

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

- novi propisi i postupanje u praksi
Autor: Bienenfeld, Josip
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 249
Uvez: Meki

13,27  (99,98 kn)

Zbornik radova s u kojima se daje prikaz novina iz novih propisa iz područja gradnje, prostornog uređenja i legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada, procjene vrijednosti nekretnina, koncesija te upisa građevina.

Opis

O knjizi:

Knjiga sadrži i pričišćene tekstove zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju iz 2017., a prilog knjizi je CD s pročišćenim tekstovima nekoliko zakona i propisa povezanih s navedenim područjima.

Iz sadržaja:

Josip Bienenfeld, dipl. iur., NOVELE ZAKONA O GRADNJI, ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

mr. sc. Željko Uhlir, PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA U POSTUPCIMA IZVLAŠTENJA I PRIJENOSU ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVO JLP(R) SAMOUPRAVE

mr. sc. Nina Perko, KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVJETLU NOVOG ZAKONA O KONCESIJAMA

Ana Marija Končić, PRIJAVNI LIST KAO PREDMET ODLUČIVANJA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU

ZAKON O GRADNJI, (Urednički pročišćeni tekst, Nar. nov., br. 153/13, 20/17)

ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU, (Urednički pročišćeni tekst, Nar. nov., br. 153/13, 65/17)

Prilog:

CD s urednički pročišćenim tekstovima propisa:

–   Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 86/12, 143/13, 65/17)

–   Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14, 69/17)

–   Zakona o cestama (Nar. nov., br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/1392/14)

–   Zakona o željeznici (Nar. nov., br. 94/13, 148/13, 120/14, 73/17)

–   Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Nar. nov., br. 158/03, 100/04,141/06, 38/09, 123/11, 56/16)

–   Zakona o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13)

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka