MAKROEKONOMIKA I

ZA EKONOMISTE I NEEKONOMISTE s hrvatskim primjerima

Bićanić, Ivo; Deskar-Škrbić, Milan

MIKRO PODUZETNIŠTVO

Resursi, potencijali i uspješnost

Štavlić, Katarina

GOSPODARSKA DIPLOMACIJA

- između potreba gospodarstva i interesa država: Hrvatska, Slovenija i Crna Gora

Andrlić, Mladen; Dedović, Ljubinko; Rašković, Matevž; Svetličič, Marjan; Žirovčić, Dubravko

GOSPODARENJE ENERGIJOM U TURIZMU

GOSPODARENJE ENERGIJOM U TURIZMU

Blažević, Branko; Krstinić, Nižić Marinela