GLOBALNA UNIFIKACIJA PRAVA ELEKTRONIČKE TRGOVINE – KONVENCIJA UN-a O ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJI - Naruči svoju knjigu

GLOBALNA UNIFIKACIJA PRAVA ELEKTRONIČKE TRGOVINE – KONVENCIJA UN-a O ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJI

Konvencija ujedinjenih naroda o korištenju elektroničkom komunikacijom u međunarodnim ugovorima
Autor: Matić, Tin
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 520
Uvez: Meki

32,52 

Opća pitanja trgovine i komercijalnoga poslovanja u odnosu na računalnu znanost i tehnologiju, računalstvo, obradu podataka.

SKU: 1496ef3e6ac2 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Iz predgovora autora:
Ova knjiga, sadržajno i funkcionalno, čini cjelinu s djelom istog autora Pravo virtualnih pravnih odnosa: Elektronička trgovina, no s obzirom na tematiku istovremeno je i samostalno djelo. Moglo bi se reći, ta dva djela predstavljaju sustav prava elektroničke trgovine Republike Hrvatske. Samostalno ili parcijalno gledano djelo Globalna unifikacija prava elektroničke trgovine je legislativna i doktrinarno analitička i komparativna prezentacija Konvencije UN-a o elektroničkoj komunikaciji u međunarodnim ugovorima kao nastavak Konvencije UN-a o međunarodnoj prodaji robe (Bečke konvencije), te obrada i doktrinarna prezentacija osnova umjetne inteligencije – elektroničkog agenta kao načina sklapanja ugovora, sve iz perspektive hrvatskog i bosanskohercegovačkog prava. Na taj način djelomično se postavlja i osnovni okvir prava elektroničke trgovine Bosne i Hercegovine.

Pravo elektroničke trgovine kao dio privatnog prava, kao svoj specifikum, ima u pravilu razvoj suprotan od tradicionalnih grana prava te oblasti, i to u svim zemljama. Naime, najprije su donošeni izvori i soft law regulacija tog prava na međunarodnoj razini, a nakon toga su uslijedile nacionalne kodifikacije, u većem ili manjem obujmu. Dakle, to pravo je po svojem izvornom podrijetlu međunarodno.

Iz sadržaja:

I OBJEKTI UNIFIKACIJE / Pravo elektroničke trgovine . materijalni objekt unifikacije / „Elektronički agent“ / Formalni međunarodni , regionalni i nacionalni objekt unifikacije – pravni izvori elektroničke trgovine – Europska unija / II GLOBALNA UNIFIKACIJA PRAVA ELEKTRONIČKE TRGOVINE / Globalna unifikacija i harmonizacija prava i globalizacija gospodarstva / Lex mercatoria / konvencija UN-a o korištenju elektroničkom komunikacijom u međunarodnim ugovorima / Integralni tekst konvencije UN CEC-a / Područje unifikacije (primjene) konvencije / Diplomatske klauzule / Osnovna načela konvencije UN CEC-a / Primjena običaja / III KOMPARACIJA GLOBALNIH, REGIONALNIH I NACIONALNIH OBJEKATA UNIFIKACIJE / Komparativni prikaz konvencije i UNCITRAL-ova modela zakona o elektroničkoj trgovini / Povijesno komparativni individualni aspekt, općenita komparacija konvencije i Uniform electronic trade ACT-a SAD-a / Komparativni aspekt, globalni – regionalni, općenita komparacija konvencije i direktive o elektroničkoj trgovini / Komparativni aspekt, globalni – nacionalni, općenita komparacija konvencije i Zakona o elektroničkoj trgovini Hrvatske/ Komparativni aspekt, globalni – individualni, općenita komparacija konvencije i Zakona o elektroničkom pravnom i poslovnom prometu Bosne i Hercegovine / IV METODE UNIFIKACIJE U KONVENCIJI / Unifikaciju s pomoću osnovnih načela / Unifikacija definiranjem osnovnih pojmova i postavljanjem regulacije pojedinih pravnih instituta / Područja za koja konvencija izričito ne postavlja regulaciju – upućuje na mjerodavno nacionalno pravo / Područja- pravni instituti koje konvencija ne regulira niti upućuje na mjerodavno pravo / V ZAKLJUČNI DIO / Značenje konvencije / VI PRILOZI / POPIS TABLICA / POPIS GRAFIČKIH PRIKAZA

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka